Oberoendet som inte finns

Tror du bankrådgivaren ger de bästa råden för dig eller för banken? Finns klara skott mellan bankens analysavdelning och deras corp-avdelning? Är det som skrivs i tidningen en slump eller finns det en koppling mellan innehåll och annonsintäkter?

Döm själv.

Ett oberoende på finansmarknaderna. Så felaktig kombination av ord men så ofta utnyttjade av marknadens aktörer. Att använda oberoende som ord för en verksamhet på de mest kommersiella av marknader är att höja upp sin verksamhet lite väl högt på piedestalen.

Ordet oberoende betyder ”fristående gentemot något”. Som exempel kan man ibland läsa om fondbolag som beskriver sig själva som ”Ett från banker oberoende fondbolag”. Javisst, det är ju sant till viss del, men när det gäller försäljning är det definitivt inte så. Så varför används då oberoende i denna mening? För att verka bättre än vad man är naturligtvis. Att ett fondbolag och en bank skulle vara från varandra fristående i formell mening är inget konstigt eller ovanligt. Och jag tror att de flesta investerare förstår detta också.

Men det finns värre exempel på försök till ett oberoende.

Ett sådant kunde vi läsa om i denna artikel under föregående vecka. Bakgrunden är att nätmäklaren och banken Avanza är finansiell rådgivare till ett bolag som är på väg till börsen – Sportamore. Samtidigt publicerar den av Avanza ägda nät-tidningen Placera.Nu en köprekommendation på aktien. En allt annat än oproblematisk situation.

Enligt Avanzas VD Martin Tivéus är Placera-redaktionen så redaktionellt oberoende att de anställda kan göra en opartisk analys även i detta fall. Och chefredaktören för Placera.Nu Gunnar Wrede håller med Tivéus – ”Oberoendet är i min värld så starkt att vi ska kunna skriva analyser även i de fall Avanzas corporateavdelning är inblandad”.

Jag betvivlar inte Placera-redaktionens ambition att uppnå hög journalistisk svansföring, men att hävda att de ska lyckas med ett oberoende från ägarens intressen är bara löjligt. Ett oberoende är helt enkelt en omöjlighet med så tydliga band mellan verksamheterna och starka vinstintressen från bl.a. corp-uppdragen. Jag hoppas och tror att de i framtiden tvingas införa en policy där man avstår från rekommendationer av bolag man hjälper till börsen.

Finansmarknaderna och deras kringliggande jaktmarker är alla högst beroende. Så när du får ett råd från din bank nästa gång, läser en aktieanalys eller läser tidningen gör dig själv en tjänst – glöm aldrig beroendet. På börsen är alla beroende.