”Webbsändningar? Nej tack!”

I torsdags, denna vecka, deltog jag i en debatt på IR-dagen med titeln ”Service till analytiker eller orättvis analytikermassage? Paneldebatt om informella möten och publika bolag” arrangerat av Regi i samarbete med bland andra NASDAQ OMX och Intellecta Corporate.

Debatten som varade i 25 minuter utgjordes av IR-cheferna för Assa Abloy (Niclas Ribbing) och Securitas (Micaela Sjökvist), journalisten Torbjörn Isacsson från Svenska Dagbladet samt finanschefen från risk-kapitalbolaget Altor (Jesper Eliasson). Diskussionen var helt okej och jag tror att mitt budskap – att webbsända de slutna analytikerträffarna – nådde hem. Stockholmsbörsens noteringansvarige tyckte i varje fall att det var intressant och uppskattade en annan vinkel på problemet.

Mitt resonemang kring varför de slutna analytikermötena bör webbsändas är som följer.

När man talar om enskilda möten mellan investerare och bolaget så måste bolaget dels beakta vilken typ av information man ger till personen/personerna. Är det gammal information eller är den ny? Är det en nyansering av tidigare lämnad information? Vidare så finns det den givna principen om likabehandling av aktieägarna, den så kallade ”Likhetsprincipen” i 4 kapitlet första paragrafen i Aktiebolagslagen som säger att ”Alla aktier har lika rätt i bolaget”. Det är alltså utgångspunkten i frågan.

När media tillfrågar bolagen och analytiker om vad som egentligen framkommer på dessa möten så blir svaret: inget nytt.

Och just här börjar problemet.

För folk hemma i stugorna är nämligen inte helt befriade från förstånd – många är dem som med mig frågar sig varför man håller dessa möten om inget nytt framkommer? Bolagen har väl andra saker att jobba med där man kan maximera ägarnas tillgångar, och analytikerna gör väl bättre i att sitta på kammaren och räkna på bolaget och studera branschen för att skapa sig en ”edge” i sin bedömning av bolaget?

Kan det vara så att analytiker faktiskt får ny information eller en nyansering av gammal information på dessa möten? Och kan det vara så att bolagen faktiskt har ett incitament för att hålla mötena de också, exempelvis för att inte tappa ansiktet när man släpper sin rapport för att analytikerna hade för höga förväntningar? Mitt svar är: absolut!

Men, undrar du kanske, är det verkligen okej att bolagen snackar med analytiker vid sidan om alla andra? Jodå och det sanktionernas av börsen också. I en text där allmänna råd lämnas från Stockholmsbörsen till bolagen så menar man att sk. ”guidning” från bolaget är tillåtet om det exempelvis gäller att:

 • påminna om tidigare lämnad information, eller
 • rätta till missförstånd, räknefel och uppenbara tankefel.

När jag läste dessa allmänna råd så blev jag en smula förvånad. För visst är punkten två ovan påfallande lik vad som kan räknas till insiderinformation? Allt som kan vara kurspåverkande information är att beteckna som insiderinformation. Det gör att alla kontakter bolaget har med enskilda grupper blir en verbal balansakt. Börsen talar ofta om selektiv informationsgivning, och den är bara accepterad om man samtidigt går ut med ett pressmeddelande. Så om man av misstag skulle släppa sådan information till en mindre grupp så måste man korrigera genom att omgående skicka ut ett pressmeddelande.

Risken med slutna analytikermöten är att de:

 • leder till ett minskat förtroende från de som direktsparar i aktier,
 • åsidosätter likabehandlingen av aktieägarna eftersom inte alla investerare har tillträde,
 • riskerar att innehålla potentiellt kurspåverkande information som då inte blir samtidigt tillgänglig på marknaden,
 • är ett slöseri med bolagets resurser, och
 • att de tenderar att bli läxhjälp för dåligt pålästa analytiker.

Mitt förslag till problemet är alltså att webbsända analytikerträffarna, ett förslag som jag och Günther Mårder, idag sparekonom på Nordnet, presenterade i en debattartikel i Dagens Industri den 18 februari i år.

Webbsändningarna skulle lösa en rad uppenbara problem:

 • sparar tid för bolagen genom färre kontakter med olika intressegrupper,
 • säkerställer att marknaden får informationen samtidigt, risken för att deltagarna ska infekteras med insiderinformation minskas avsevärt,
 • stärker en likabehandling av aktieägarna i bolaget,
 • minskar risken för att bolaget bli felciterad i media, och
 • ökar spararnas förtroende.

Dessutom finns tekniken och många bolag använder sig av webbsändningar redan idag!

Webbsändningar skulle alltså vara bra för bolagen av flera skäl, för analytikerna som hellre vill ha mer information än de får idag och skulle samtidigt skapa mindre misstänksamhet från vanliga aktiesparare. Visst låter det bra?

Tillbaka nu till debatten. När jag framhöll att likabehandling av aktieägarna är viktigt fick jag medhållande nickningar från båda IR-cheferna men att webbsända analytikerträffarna sågades. Invändningen bestod främst i att det skulle vara en omöjlighet att webbsända varenda kontakt som analytiker tar med bolaget via telefon, e-post och vid enskilda möten. Okej, det håller jag med om, men jämför med en privatrådgivare på en bank som tvingas dokumentera varenda kontakt de har med en investerare. De klarar av att göra det och de har rätt många möten under en vecka.

Men vad de inte tänkte på då är att denna syn är kärnan av problemet: analytiker har nämligen direktkanaler in till bolaget som småspararen bara kan drömma om. Analytiker och större ägare har helt andra möjligheter att träffa bolagen, ofta på tu man hand långt upp i bolagets toppskikt, och vid dessa tillfällen är få inbjudna. Varför? För att diskutera gammal information?

Nej, motargumenten till att öppna upp de slutna mötena mellan bolag och analytiker är svaga. I bästa fall.

Utöver receptet att använda verktyget webbsändningar så föreslår jag att bolagen ska kommunicera oftare. Marknaden behöver mer information, inte mindre. Marknaden behöver också bättre information, inte sämre. Marknaden behöver framförallt prognoser om framtiden, något som fler och fler företag går ifrån eftersom prognoser behöver följas upp och avvikelser kommuniceras ut till marknaden.

I en tid då direktsparandet i aktier minskar så behöver vi mer öppenhet och transparens. Börsrobotar har gjort att många flyr börsen som man tycker blir mer och mer obegriplig och styrd av andra faktorer än hur bolagen utvecklas. I en tid av avtagande förtroende är det läge att gå på offensiven och reformera.

De senaste dagarna har jag talat med många intressegrupper om ämnet och alla är eniga om att informationen som lämnas på mötena ibland är helt ny och kurspåverkande. De menar att det är som att påpeka det uppenbara, som att sparka lätt på en redan öppen dörr.

Jag tror att alla förstår att det finns goda skäl till varför analytiker och bolag träffas. Det jag menar är inte att bolagen regelmässigt läcker hemlig information, för så är det naturligtvis inte, det jag menar är att risken för att det skulle vara så är skäl nog att fundera över om det är bra för marknaden och alla aktörer med slutna analytikermöten.

Det är dags att debattera hur börsen återigen kan bli en plats för gemene man och inte bara för robotar och aktörer som på olagligt sätt fått ett informationsövertag. Det är dags att öka genomlysningen och transparensen på börsen. Webbsändningar av slutna analytikermöten? Ja, tack!

Ps. Efter debatten fick jag mig en känga från en chef från en av AP-fonderna. AP-fonderna behöver inte komma med kontroversiella debattinlägg (läs: att webbsända slutna analytikermöten) för att få in fler andelsägare i sina fonder, var argumentet. Det är naturligtvis sant även om jag har svårt att se varför en sådan debattartikel skulle leda till fler kunder i mina fonder. Dessutom, till skillnad från ofta skotträdda och välavlönade tjänstemän, så vågar jag i varje fall ta en debatt om ämnen där småspararen kommer i kläm. Kanske något som företrädarna för de statliga buffertfonderna också ska testa framöver? Ds.

Håller du inte med? Tyck till i den gröna bubblan högst upp i inlägget. Håller du med får du gärna skriva det också…