Aktiespararna förlorar stort

Aktiespararorganisationen Aktiespararna har haft en tuff tid, egentligen sedan IT-bubblan. Det så ofta omdiskuterade antalet medlemmar har kanat rejält utför. Och det är i sak inget uppseendeväckande med den saken. Svåra börsen under lång tid, en IT-bubbla, och en rad stora såväl utländska som svenska företagsskandaler har successivt lett till ett minskat förtroende för aktier.

Organisationen hade under en lång tid den stark personligheten Lars-Erik Forsgårdh som VD. Efter honom uppstod en svår tid med Elisabeth Tandan som tog över och därefter tog Günther Mårder över. Jag har själv tidigare omskrivit Mårder som en av de vita riddarna som funnits till småspararens undsättning. Men igår valde Mårder att säga upp sig från sin VD-position efter fyra år på tjänsten.

Min bedömning är att Mårders avhopp kan innebär att luften går ur organisationen.

Jag har själv suttit med i ledningsgruppen lokalt i Kungsbacka för Aktiespararna och har på så vis fått en bra bild av organisationen. Jag har lärt känna flera av de ledande personerna bakom den och kan bara konstatera att det inte är en lätt uppgift att vara VD för Aktiespararna! Exempelvis var Tandan, som tidigare framgångsrik managementkonsult, chanslös i en organisation där majoriteten består av äldre män. En organisation där medlemmar arbetar utan ersättning kan inte styras på ett sätt som kommersiella bolag görs. Tandan försökte med det och fick rejält på nöten.

Mårder kunde organisationen, hade varit aktiv sedan tidig vuxen ålder och kände personalen.

När Mårder nu lämnar konstaterar jag följande.

Aktiespararna förlorar en ytterst kunnig aktieperson, eller rättare sagt en ”aktienörd”.
Aktiespararna förlorar en person som, likt Lars-Erik Forsgårdh, har arbetat för att alltid vara medierna till lags för ett uttalande.
Aktiespararna, men kanske viktigare alla småsparare, förlorar en person som har tillvaratagit deras intressen och som med eftertryck har förespråkat aktiesparandet utan att för den skull slå bort benen på marknadens aktörer som exempelvis fondbolag eller oberoende rådgivare.
Aktiespararna förlorar inte bara detta, utan även en person som hade de kvaliteter som kunde ha fört organisationen tillbaka.

Med Mårder fanns chansen för organisationens come-back. Den chansen är med största sannolikhet borta med denne kunnige, unge och visionäre Mårder. Men Aktiespararna behövs – mer än vad som uppmärksammas i media – och man kan bara hoppas att ordförande och de övriga lyckas hitta en lika stark och kunnig person som Mårder. Hur det ska gå till är dock en obegriplighet.

Vad jag har förstått av skriverier och kommentarer i olika forum så framstår det som att en del medlemmar och anställda har tyckt att Mårder har varit lite för glad i att synas i media. Dessa personer måste helt ha missuppfattat vad VD-skapet för organisationen innebär – om man inte syns så finns man inte. Och även här har Mårder gjort en mycket bra insats.

Jag vet att många kommer sörja att Mårder nu går vidare i livet. Jag talar dagligen med aktieintresserade och det nämns frekvent att han var organisationens räddning. Om organisationen hittar en ny livboj blir en fråga vi sannolikt får besvarat inom kort.

En sak vet jag dock med säkerhet om Mårder – många hungriga bolag kommer att rycka i honom. Och i den huggsexan önskar jag honom all välgång!