Är det bra med guld och olja i portföljen?

Jag fick en kommentar på inlägget om guld och olja i en portfölj. Kommentaren kom ifrån Magnus som ville se avkastningen för följande 3 portföljer:

  1. 100% i svenska aktier efter Affärsvärldens Generalindex (AFGX)
  2. 50% i AFGX, 50% i guld
  3. 50% i AFGX, 25% i guld, 25% i olja

Och jag kollade lite på det och bestämde mig för att gå honom till viljes!

De priser jag har för AFGX, guld och olja innebär att jag har kompletta serier för samtliga priser från och med 1947-2008. Jag har valt att räkna på ovanstående 3 portföljer i lite olika scenarier:

  • Över hela perioden, dvs 1947-2008
  • 6 stycken 10-årsperioder; 1947-1956, 1957-1966 osv

Avkastningen är den genomsnittliga årsavkastningen och för prisutvecklingen på guld och olja har jag tagit hänsyn till utvecklingen i US dollar som råvarorna handlas i. Resultatet av beräkningarna framgår av nedanstående figur:

I ovanstående tabell presenteras avkastningen för 3 olika portföljer över perioden 1947-2008: 1) 100% i svenska aktier; 2) 50% i svenska aktier och 50% i guld; och 3) 50% i aktier, 25% i guld och 25% i olja. Avkastningarna är genomsnittlig årsavkastning för angivna perioder. Standardavvikelsen är ett mått på risken i placeringen.

Kommentar till resultaten: Under en del perioder har avkastningen varit högre när placeringar skett i råvaror, en del har avkastningen varit sämre. Att placera i guld och olja är bra framför allt då det reducerar risken i en portfölj avsevärt. Om man tittar i ovanstående beräkningar så framgår det att det inte bara hade varit bäst avkastningsmässigt att placera i både guld och olja över den dryga sextioårsperioden som jag har gjort beräkningarna på, utan att det också hade sänkt risken betydligt från en placering i endast svenska aktier.

Denna övning har tydligt visat fördelarna med att placera i dessa råvaror: det kan sänka risken ordentligt, men också öka avkastningen.

Fördel 1: En sänkt risk är bra i det korta perspektive eftersom variationerna i portföljen blir lägre.

Fördel 2: En ökad avkastning är bra i det längre perspektivet.

Till sist, notera att ovanstående bara är några få variationer som man kan göra. En mer realtistisk portfölj kanske hade varit 20% i guld och 10% i olja, men det får bli till en annan gång!

För den som vill läsa mer – och som vill se hur mycket svenska pensionssparare har förlorat på att AP-fonderna inte får placera i råvaror – läs denna artikel i Ekonomisk Debatt av Torbjörn Iwarsson 2006.

Med detta önskar jag en trevlig lördagskväll !