De ska stärka konsumentskyddet

Det har pratats om det länge, men nu blev det av. Det ska bli ett stopp för avtal via telefon, sk. telefonförsäljning. Detta föreslås i varje fall av justitieminister Beatrice Ask och finansmarknadsminister Peter Norman.

I en debattartikel i onsdagens Dagens Industri förkunnade Beatrice Ask och Peter Norman att man nu tänker sätta stopp för telefonsäljare. Förslaget kommer som ett led i det pågående arbetet med att stärka konsumentskyddet. Men det gäller inte all telefonförsäljning utan i första hand försäljning av premiepensionstjänster. Förslagen kan sedan eventuellt utvidgas till andra finansiella tjänster, skriver Ask/Norman.

Svenskar tecknar dagligen avtal via telefon, det vanligaste är sannolikt telefonavtal med halvstatliga Telia, en lukrativ affär för telebolaget. Det kanske förklarar varför man från politiskt håll ser mellan fingrarna med att begränsa den försäljningsformen. Och även om jag är positiv till att det ska krävas en skriftlig påskrift på ett hemskickat avtal så måste jag ifrågasätta på vilka vilka grunder man väljer att stärka konsumentskyddet bara kring försäljning av PPM-tjänster. Varför väljer man inte att stärka konsumentskyddet för allt avtalande via telefon i ett slag?

Att endast lagstifta mot telefonförsäljning av PPM-tjänster känns i bästa fall selektivt. Ask och Norman menar dock att man möjligen kan utvidga förslaget till andra finansiella tjänster, men alltså inte annan telefonförsäljning. Selektivt var ordet.

Förlorarna med stoppet mot sälj av PPM-tjänster via telefon blir naturligtvis de som säljer denna typ av tjänster även om de flesta sannolikt hade förväntat sig ett stopp ändå. Det finns dock andra förlorare. Mer om dem senare.

Så vilka blir vinnarna?

När stoppet införs så kommer det bli svårare att sälja PPM-tjänster. Köparna av en PPM-tjänst är ofta de som annars inte hade gjort ett aktivt val och hade då hamnat  – ja just det – i icke-valsalternativet. Detta konstaterades i utredningen Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen” som publicerades i slutet av 2012 och som utvärderade utfallet för de som valt externa förvaltare (PPM-förvaltare) under perioden 2001-2010.

”Vinnarna” är alltså AP7 och icke-valsalternativet Såfa och därför förvånas jag inte över att förslaget applåderas så att snålvattnet gör höga vågor hos AP7.

När jag i onsdags läste reaktionerna på förslaget i sociala medier så var det idel lovord. Det bekymrar mig att de många sparekonomer, fondexperter, ekonomijournalister med flera som då gjorde vågen inte förstår att alternativet för kunderna till PPM-rådgivarna är ett statligt alternativ som är ett högriskexperiment (som jag skrivit tidigare om här och här) som kan falla snabbt när marknaderna skakar till. Det är också allvarligt eftersom de ofta rekommenderar spararna just detta alternativ i Premiepensionssystemet.

Och förlorarna då?

Jag tror paradoxalt nog att förlorarna på förslaget blir spararna som Ask/Norman vill stärka konsumentskyddet för. Med förslaget kommer flödet av kunder till PPM-rådgivarna att klinga av kraftigt, kunder som istället kommer att hamna hos AP7 Såfa med en betydligt högre riskprofil än genomsnittsfonden i systemet.

Om man verkligen vill stärka konsumentskyddet kring premiepensionen så vore det lämpligt att börja att informera om risknivån i icke-valsalternativet AP7 Såfa som har en hävstång mot aktier på 150% för personer upp till 55 år. Jag skulle bli mycket förvånad om ens 10% av de som placerar i den fonden har en aning om hur hög risknivån är.

För visst vore det bra om spararna i en högriskfond verkligen visste att de just har hamnat i en högriskfond med sina pensionspengar?

Ps. Jag kanske borde ha skrivit att Peter Norman själv var VD för AP7 under perioden 2000-2010, men skriver det här istället. Ds.

Norman-beloppet – ett riktigt korkat mått

Jag är inte emot att ge fondspararna bästa möjliga information. Jag är inte heller emot att som företrädare för ett fondbolag redovisa kostnaderna i förvaltningen. Det finns redan idag att tillgå för alla fonder för den som så önskar. Men den mediala megafonen, några politiker och en finansmarknadsminister vid namn Peter Norman, på korståg i vad han tror är bra för småspararen, verkar nu alla ha gått fullständigt vilse i storskogen.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna att färre svenskar gör aktiva val i Premiepensionssystemet. Och en sak är fullständigt klart – det är inte för att valet är enkelt. Systemet innehåller omkring 800 fonder och den information som sköljs över spararna blir helt enkelt för mycket för dem. Vem är egentligen förvånad över det utfallet?

Norman föreslog för en tid sedan att fondbolagen skulle redovisa vad det kostar i kronor och ören för en investerare som månadssparar 1 000 kr per månad i en viss fond i tio (10) år. Detta mått, som har fått beteckningen ”Norman-beloppet” av Morningstar, har nu införts för fonder i Morningstars system.

Jag har några enkla frågor till de som anser att måttet är bra.

Vad ska informationen användas till? Valet mellan fonder är enkelt för en del – de förstår informationen och vet hur de ska skilja dåliga från bra. Men på vilket sätt ska Norman-beloppet förbättra och förenkla? I Sverige redovisas avkastningen för fonderna alltid efter att avgifterna är avdragna. Om fokus läggs på avgifterna som tas ut ur fonden, är då inte risken att sparare felaktigt fokuserar på avgift istället för avkastningen? Är det inte så att avkastningen är det viktiga i en placering? Någon som har hört talas om hedgefonden Medallion Fund som förvaltas av Reinassance Technologies i New York? Fonden tar ut en årlig fast avgift på 5 procent och en rörlig avgift på 44 procent när man slår jämförelseindex. Avgiftsfokuserarna skulle rata fonden som pesten, men så skulle de också gått miste om den årliga genomsnittliga avkastningen på 35 procent sedan 1989.

Hur många sparare investerar egentligen i en fond i 10 år? Jag vet inte hur Peter Normans kompetens ser ut på området för fondsparare, men jag kan garantera att snittlängden som en sparare äger en fond vida understiger 10 år. Tyvärr tror jag att hans nyvunna kompisar politikerna har fått honom att höfta även på detta område efter resonemnaget ”öh, tio år blir väl ett bra antagande, va!?, eller vad säger du Reinfeldt!? ”Ja, det där vet du bättre än jag Peter, jag kan inget om fonder”, säger statsministern”. Som sann nationalekonom och forskare på området vet jag hur resonemangen kan gå…

Att ge spararna mer information är ett klassiskt feltänk. De behöver mindre information, inte mer. De behöver den ranking som Morningstar och andra har, med sina brister. De behöver kunna göra enkla, välinformerade val av det som är viktigt för en fondsparare – att uppnå bästa möjliga avkastning på den marknad och i det tillgångsslag man vill placera.

Jag försöker förgäves hitta en passande liknelse för Norman-beloppet. Ett exempel vore att lägga hela den tekniska beskrivningen av bilmotorn till instruktionsboken, som redan är 150 sidor lång. När man väl behöver hitta beskrivningen om byte av olja eller lampor så hittar man den inte. Och vad värre är så riskerar man att inte hitta beskrivningen om var varningstriangeln återfinns i bilen när man står i ett nödställt läge på motorvägen.

Nej, Norman-beloppet är en snackis för finansnördar som tycker att det är häftigt att man kan uppskatta avgiften på aggregerad tioårsnivå. Min önskan och förhoppning är att dessa nördar tränger in sig i ett hörn, gottar sig rejält åt måttet, och gömmer det för omvärlden. Gömmer det för att det lägger felaktigt fokus på avgifter och att det förvärrar och försvårar fondvalet för fondspararen.

Nästa gång finansnördarna kommer med dylika förslag, fråga först fondspararen vad de verkligen behöver för att göra bra fondval innan ni lägger ner er dyrbara tid. Kanske kommer de säga att de behöver enkel information om varför man ska välja att placera i en specifik marknad eller ett visst tillgångsslag. Bara en rekommendation.

Ps. När jag själv tittar på hur bra en fond är, så tittar jag hur de har avkastat i relation till sitt jämförelseindex under så lång tid bakåt som fonden har funnits. Ds.

Tycker du Norman-beloppet är bra?

Visa resultat