Tillrättalagd nolla och vinstvarningar

Som jag skrev om häromdagen uppgav HQ på sin hemsida att antalet aktier i bolaget var 690 miljoner st istället för det korrekta som är omkring 69 miljoner st. Nu har den nolla som hamnat fel tagits bort och antalet angivna aktier är nu återigen på korrekt nivå.

Igår vinstvarnade både Getinge och Nokia med stora kursfall som följd. Idag sjunker Nokia ytterligare och ligger i skrivande stund på 26,90 kronor, eller motsvarande 21 procent lägre än före vinstvarningen. Den slutsats man kan dra av båda dessa vinstvarningar är att de sannolikt kommer att åtföljas av fler och att reaktionerna när de kommer sannolikt kan bli stora.

Min bedömning är att marknaden redan har prisat in att fler kommer följa Getinge och Nokias vägar. I ett sådant klimat kommer positiva överraskningar, som naturligtvis kommer att inträffa i flera bolag, får en kraftigt positiv kurspåverkande effekt. Jag hade nog väntat mig en stark aprilmånad men nu förefaller det vara relativt osäkert i denna fråga. Insiders har dock inlett april positivt. Av de som har varit aktiva i det egna bolagets aktie har drygt 70 procent köpt.

Ska börsen upp?

Eller ska börsen ner?

 

Vi är inne i ett intressant skede och det kommer nu vimla av analyser för och emot en positiv börsutveckling. På den punkten är insiders tydliga: börsen ska upp!