Insiderläget och köpvärda marknader

Krig, oroshärdar och massvält, högvärderade aktiemarknader, låga räntor och ett riksdagsval den 14 september. Det är några av ingredienserna du har att ta hänsyn till som svensk aktiesparare just nu. Jag har tittat närmare på hur insynspersoner agerar runtom i världen och har förslag på var du bör köpa och sälja.

Allokeringsproffsen verkar rörande överens om att alternativen är få till en placering i aktier för den som vill ha hög avkastning framöver. Argumentationen tenderar – likt flugorna runt sockerbiten – att kretsa kring den nu rådande lågräntemiljön även om injektioner från centralbanker dopar marknaderna. Att de låga räntorna är här för att stanna verkar allokerarna ense om.

I ett inlägg den 27 januari i år gjorde jag en genomgång av ”insiderläget” runtom i världen och baserat på hur insynspersoner hade agerat där nyligen – i relation till historiskt – valde jag ut fyra aktiemarknader att köpa och fyra att sälja. Köpmarknaderna var: Indien, Malaysia, Sydkorea och Turkiet. Säljmarknaderna var: Schweiz, Sverige, Tyskland och USA.

Utfallet sedan dess – i svenska kronor, men exklusive utdelningar, är:

Köpmarknader: Turkiet (+40%), Indien (+39%), Malaysia (+18%) och Sydkorea (+21%). Genomsnitt för mina köpmarknader: +29%.

Säljmarknader: USA (+19%), Schweiz (+10%), Tyskland (+1%) och Sverige (+4%). Genomsnitt för mina säljmarknader:+9%.

Det bör också påpekas att eftersom den svenska kronan har försvagats mot de flesta valutor så har placeringar i andra valutor fått lite ”gratisskjuts”.

Köpmarknaderna har utvecklats fantastiskt bra, men ovanstående hör redan till historien så vilka marknader gäller framöver?

Ur ett insiderperspektiv så gäller faktiskt köpmarknaderna fortfarande. Min enda reservation gäller Sydkorea där insynspersonerna har minskat andelen köp trots att vi inte har sett större uppgångar på dessa marknader (mätt i den lokala valutan, wonen). Generellt köper insynspersoner relativt mycket mer på en marknad när den är ”billig” och säljer i större utsträckning än normalt när den är relativt ”dyr”. Men här säljer de relativt mer än normalt trots att marknaderna inte har stigit i den lokala valutan. Det som dock talar för en placering i Sydkorea är att värderingarna mätt som price-to-book, P/B, befinner sig på ett sluttande plan och är på en historiskt låg nivå.

När det gäller marknader att vara försiktig med så står jag fast vid att detta gäller för Sverige, Schweiz, Tyskland och USA. Du kanske invänder med att det rör sig om kvalitetsmarknader, och det är förvisso sant. Exempelvis är tillväxten i USA hög och hjulen snurrar nu på fint. Men värderingarna i just USA är uppe på pre-finanskrisnivå och det känns inte alls bra.

Jag noterar också att insidersentimentet i Kina är på uppåtgående. Tillsammans med historiskt låga värderingar innebär det att Kina snart är en köpmarknad. Den politiska risken i landet är hög och det avspeglas också i aktiekurserna. Men låga värderingar varar inte för evigt. Oavsett är Kina en marknad för investerare med tålamod och hög stresströskel.

Viktigt att tänka på när du placerar i aktier eller fonder på andra marknader än den svenska är att du tar en valutarisk. Det är en risk som avtar om du placerar i flera olika valutor. Vidare har den svenska kronan tappat i värde i år mot de flesta valutor. Om kronan stärks så kommer placeringar i andra valutor straffas.

I figurerna i galleriet nedan kan du botanisera i insidersentimentet på respektive marknad, i relation till börsutvecklingen på marknaden ex utdelningar (i lokal valuta) samt värderingen mätt som price-to-book.

Jag tror alltså fortsatt på Indien, Malysia, Sydkorea och Turkiet,

Lycka till i dina placeringar!

 

Här är insiders optimistiska

Att säga att svensken har blivit mer positiv till börsen de senaste åren vore väl ett understatement. Och det har även bekräftats i flera undersökningar exempelvis i SBAB:s Fondbarometer där det visar sig att 76 procent av de tillfrågade tror att börsen stiger på sex månaders sikt.

Men samtidigt som det breda spararkollektivet är mycket positiva så råder det en negativ trend i insiderhandeln. Detta brukar vara en säker indikator på att börsen står inför en längre period av negativ utveckling. Historien har visat att längre perioder av köp från insiderkollektivet åtföljs av uthålliga och breda börsuppgångar. Och detta mönster gäller även för längre perioder av försäljningar från insiderkollektivet som innebär börsnedgångar.

Insidersentiment
Temperaturen i insiderhandeln mäter jag med verktyget insidersentimentet, dvs. andelen köpaffärer från insiderhandeln i relation till både köp och försäljningar från insiders. Sentimentet varierar naturligtvis över året men trenden i måttet indikerar framtida börsutveckling med en relativt god precision. Och just nu talar det mesta för att Stockholmsbörsen står inför en kommande nedgång. Hur snart ska jag återkomma till.

Negativ trend
Så hur har sentimentet då sett ut de senaste åren? Jo, insidersentimentet på Stockholmsbörsen var 70 procent 2011 och sedan dess är trenden negativ eller vad sägs om 64 procent 2012, 59 procent 2013? Och hittills under 2014 är trenden fortsatt negativ och andelen köp har varit mycket låga 33 procent. Det är väl ingen hemlighet för er, men jag säger det ändå: Stockholmsbörsen har haft en mycket positiv värdeutveckling under denna period.

Stigande värderingar
Mönstret är ett textbok-exempel för hur insiders agerar – de köper före börsuppgångar och säljer sedan av under uppgångsfasen i takt med stigande värderingar. När värderingarna står nära toppen brukar också sentimentet – och trenden i detsamma – vara mycket negativt. Och där är vi nu. Insiders agerar tidigt före vändningar i de långsiktiga trenderna, vanligen 3-6 månader före, vilket gör dem förutsägbara som indikatorer. Om utvecklingen fortsätter enligt textboken så kan vi som sagt vänta oss sjunkande kurser framöver vilket också stöds av värderingarna. Värderingen på hela Stockholmsbörsen ligger just nu omkring 8 procent högre än den genomsnittliga värderingen under de senaste 10 åren. En viss ytterligare uppgång ligger i korten före nedgången, men uppsidan är kraftigt begränsad och jag återkommer till hur begränsad inom kort.

Okej, svenska insiders agerande och värderingen av Stockholmsbörsen indikerar en snar nedgång, men är det ett unikt läge för den svenska aktiemarknaden? Det korta svaret är: nej.

För de negativa tongångarna finns även på andra mogna aktiemarknader – den amerikanska är en sådan.

Negativt insidersentiment även i USA
Insidersentimentet är naturligt lägre på den amerikanska aktiemarknaden än den svenska. Detta beror på de vanligt förekommande incitamentsprogrammen i USA som innebär att ledande befattningshavare erhåller aktier. Eftersom innehaven inte har förekommits av ett köp och insidern någon gång kommer att sälja aktierna så blir det automatiskt en oproportionerlig övervikt för säljaffärer och detta är unikt för just USA. Men även om man inte kan jämföra sentiment mellan Sverige och USA så går det utmärkt att jämföra siffror över olika tidsperioder i USA.

Att amerikanska insiders tycker att deras egna bolag är ganska dyra avslöjas tydligt av trenden i insidersentimentet under de senaste åren.

Precis som i Sverige var den senaste toppen på sentimentsmåttet under 2011 då andelen köp uppgick till 18 procent. Sedan dess är trenden negativ med 14 procent 2012 och 10 procent 2013. Precis som i Sverige har året börjat deppigt och extremt låga 5 procent av all insiderhandel bland amerikanska insiders är hittills köp. Värderingarna har också tagit rejäl fart under den senaste tiden och under 2013 var världens största aktiemarknad en av vinnarmarknaderna i jämförelse med övriga världen. Även för USA ligger värderingen på 8 procent högre än genomsnittet under de senaste 10 åren.

Kortsiktiga uppgångar väntade
Även om jag just har talat mig varm för kommande börsnedgångar så förväntar jag mig ändå uppgångar såväl i Sverige som i USA. Marknaderna har en väl utvecklad förmåga att överreagera på såväl positiva som negativa nyheter. Jag såg det tydligt i min egen forskning kring reaktionerna på aktietipsen i tidningarna. Men det är inte bara på snabba nyheter som överreaktionerna finns, nej i allra högsta grad finns de även i det långsiktiga perspektivet.

Man brukar tala om trender eller momentum och vi ser tydliga cykler. Insiders köper ofta i stor utsträckning när det ser som mörkast ut – exempelvis mitt under finanskrisen 2008. När börserna sedan har stigit under en tid och tidningarna uppmärksammar detta så skapas det ett ökat intresse för aktier igen. Sist på köp-knappen är i regel småsparare som är rädda över att ”missa tåget”. När detta sker, när bokstavligen alla pratar om aktier, då är vi farligt nära toppen.

Dags att lämna börsen april-maj
Stockholmsbörsen är just nu inne i en sådan positiv trend. Därför förväntar jag mig en kortsiktig uppgång till april-maj på omkring 10-15 procent för helåret. Därefter förväntar jag mig negativa börser under 12-18 månader. I varje fall tror jag att det är en bra idé att kraftigt minska sin exponering i svenska aktier (och även ett flertal andra marknader). De senaste tre nedgångsperioderna har varat i 31 månader (IT-bubblan 2000-2002), 20 månader (finanskrisen 2007-2008) och 10 månader (statsfinansiella kriser 2010-2011).

Jag tror på starka rapporter under den innevarande rapportsäsongen och stigande kurser i samband med detta och under en efterföljande period. Sommarmånaderna brukar vara svajiga och vi har ett val framför oss i september. Givet att vi får se Stockholmsbörsen stiga med 10-15 procent fram till april-maj så tror jag på ovanstående analys. Om börsen skulle handlas sidledes från nuvarande nivå förskjuts tidpunkten för när jag förväntar mig att nedgången ska komma. För ett ”perfekt” nedgångsmönster behövs också den där lilla extra överreaktionen på börsen. Starka rapporter och extra eufori kan komma att skapa den mixen.

Småsparare kan ibland tro att börsen kan stiga i all oändlighet men det har inte hänt särskilt ofta. Som referens i detta sammanhang kan dessutom nämnas att börsen har stigit med 189 procent (inkl. utdelningar) sedan botten under finanskrisen 21 november 2008. Omräknat till en genomsnittlig årsavkastning så innebär det 22,8 procent per år sedan botten. Då ska det sägas att den genomsnittliga årsavkastningen historiskt har legat omkring 10 procent inklusive utdelningar.

Positiva signaler från insiders i flera länder
Men allt är förstås inte dystert på världens aktiemarknader utan det finns de marknader där läget är betydligt ljusare. En sådan marknad är Indien där insideragerandet är positivt och sentimentet 2013 låg på 48 procent vilket är högt för Indien i ett historiskt perspektiv och mer än dubbelt så högt som under 2012. Under åren 2005, 2008 och 2011 var sentimentet just dubbelt så högt som föregående år. Under det efterföljande året steg börserna i snitt med 55 procent. Det återstår att se hur utvecklingen blir i år men även värderingen av indiska aktiemarknaden är på en historiskt låg nivå och skulle alltså vara ett extra stöd för en börsuppgång.

En andra marknad där insidersentimentet är positivt är Turkiet. Till exempel var sentimentet under 2013 77 procent samtidigt som aktiemarknaden var riktigt sval och sjönk med 13 procent. Att insiders är stora köpare under dåliga börsår är som sagt förväntat och på samma sätt förväntar jag mig att insiders agerande innebär en stigande börs framöver. I Turkiets fall är det även så att sentimentet har stigit varje år sedan 2010 då det var 45 procent. Senast andelen köp låg på nuvarande nivå var under finanskrisen. Efterföljande år steg den turkiska aktiemarknaden med 86 procent. Lika stor uppgång kan vi knappast vänta oss denna gång, men en positiv utveckling ligger i korten. Just nu är den turkiska aktiemarknaden rejält turbulent på grund av den politiska osäkerheten som råder i landet.

En tredje marknad som ser mycket intressant ut är Sydkorea där sentimentet under 2013 låg på över 60 procent och steg från 55 procent 2012. Börskurserna var i stort sett oförändrade under 2013. Samtidigt ligger värderingen av den sydkoreanska aktiemarknaden på en historiskt låg nivå vilket indikerar att nedsidan är begränsad.

En outsider är Malaysia där en hög andel insiderköp under de senaste åren inte har motsvarats av en uppgång för börskurserna på marknaden vilket är märkligt i sig. Det som talar mot Malaysia är att värderingarna är relativt höga om man tittar på hur det historiskt har sett ut.

Längre ned kan du se hur utvecklingen på insidersentiment, börsen och värderingarna ser ut för en rad marknader med en kort kommentar. Baserat på detta följer nu min slutrekommendation.

Dessa börser bör du köpa på under 2014:

  • Indien
  • Turkiet
  • Sydkorea
  • Malaysia

Dessa marknader bör du avstå från under 2014:

  • Sverige
  • USA
  • Tyskland
  • Schweiz

INDIEN:
En ovanligt hög andel insiderköp under 2013 som förväntas åtföljas av uppgångar under 2014. Under 2005, 2008 och 2011 är sentimentet dubbelt så högt som året innan. Detta åtföljdes av kraftiga uppgångar i samtliga fall. Detta stödjer ytterligare en förväntan om uppgångar under 2014 eftersom sentimentet var dubbelt så högt 2013 som 2012. Värderingen på indiska aktier – vilket framgår av den andra figuren – är på en låg nivå i historisk jämförelse.

Indien: Insidersentiment (vänster skala) och börsutveckling (höger)

Indien: Insidersentiment och ”price-to-book”

TURKIET:
Sentimentet har stigit sedan 2010 och den höga andelen under 2013 åtföljdes inte av en uppgång vilket gör att det ligger i förväntansbilden för 2014. Ett orosmoment är dock den instabila politiska situationen i landet.

Turkiet: Insidersentiment och börsutveckling

Turkiet: Insidersentiment och ”price-to-book”

SYDKOREA:
Historiskt låga värderingar och relativt hög andel insiderköp. Börsuppgångarna har lyst med sin frånvaro och sammantaget innebär det att jag förväntar mig uppgångar för denna mogna aktiemarknad.

Sydkorea: Insidersentiment och börsutveckling

Sykdorea: Insidersentiment och ”price-to-book”

MALAYSIA:
Relativt hög andel insiderköp som inte ännu åtföljts av stigande börskurser vilket förbryllar. Värderingarna är dock ganska höga sett i ett historiskt perspektiv.

Malaysia: Insidersentiment och börsutveckling

Malaysia: Insidersentiment och ”price-to-book”

SVERIGE:
Sjunkande insidersentiment kommer sannolikt åtföljas av snar börsnedgång. Värderingarna steg kraftigt under 2013.

Sverige: Insidersentiment och börsutveckling

Sverige: Insidersentiment och ”price-to-book”

USA:
Situationen är densamma som för Sverige, men kanske ännu tydligare.

USA: Insidersentiment och börsutveckling

USA: Insidersentiment och ”price-to-book”

TYSKLAND:
…och samma även för Tyskland…

Tyskland: Insidersentiment och börsutveckling

Tyskland: Insidersentiment och ”price-to-book”

SCHWEIZ:
…och även för denna marknad.

Schweiz: Insidersentiment och börsutveckling

Schweiz: Insidersentiment och ”price-to-book”