19 år av insiderstatistik

Är du nyfiken på under vilken månad som insiders är som mest  mest optimistiska? Eller kanske vill du veta vilka specifika insiders som har varit mest aktiva? Kul! Då ska du hänga med här för att se hur det har sett ut sedan 1993, alltså drygt 19 år av statistik kring insiders agerande. Då kör vi!

Insideraktivitet:
Aktiviteten är beräknad som den andel av alla insynsregistrerade som har gjort en aktieafär under den innevarande månaden. Så om det exempelvis är 5 000 registrerade insiders en viss månad i genomsnitt och 2 procent har varit aktiva – då har följaktligen 100 insiders gjort ett köp eller en försäljning i den egna aktien.

Om vi börjar med aktiviteten fördelad över år så ser bilden ut som nedan. Intressant att notera är att aktiviteten successivt har stigit efter att finanskrisen bröt ut i full skala 2008. När jag tittar på det säger det mig att förtroendet för marknaden har återvänt. Och det är viktigt eftersom finanskrisen innebar en rejäl törn på allmänhetens förtroende för börsen. I denna bemärkelse agerar inte insiders annorlunda mot gemene man.

Insideraktivitet per år (1993-2012)

Aktivitet i snitt per kalendermånad är också intressant att titta på. Det säger en hel del eftersom det visar när insiders historiskt har valt att göra förändringar i sin portfölj. Det ska naturligtvis påpekas att 19 observationer för varje kalendermånad, och för januari-april 20, är ganska lite för att kunna dra mer långtgående slutsatser.

I nedanstående figur innebär röda staplar månader då merparten av bolagens insiders är förhindrade från att köpa och sälja aktier i det egna bolaget inför de stundande kvartalsrapporterna. Som sagt, aktiviteten under de perioder då många insiders är förhindrade från att göra affärer (röda staplar) är betydligt lägre än de andra månaderna. Men en annan intressant sak är att aktiviteten före och efter dessa månader alltid är högre. Slutsats: insiders agerar för och efter rapporter. Det är naturligt att aktiviteten är betydligt högre under efterföljande månad eftersom det finns ett uppdämt behov av att göra affärer. Men – det förklarar inte varför aktiviteten före handelsförbudet är så hög. Det förefaller relativt troligt att många insiders passar på att positionera sig inför rapporter som de tror kommer se bra/dåliga ut.

Historiskt har aktiviteten varit som högst under maj månad. Och så långt har det stämt mycket väl denna majmånad. Efter bara 9 dagar, alltså mindre än halva månaden, har 2 procent varit aktiva, högt även för att vara en majmånad!

Insideraktivitet per kalendermånad (1993-2012)

InsiderSentiment:
Låt oss nu titta på hur deras köphumör har sett ut historiskt! Nedanstående figur visar andelen av insiders aktieaffärer som har varit köp under ett visst år. Vi kan se att andelen var som högst 2008 – mitt under brinnande finanskris. Varför?, frågar du kanske. Jo, för att insiders ofta ökar sina innehav när det ser som mörkast ut – då de flesta småsparare och även andra professionella aktörer säljer eller minskar sin exponering. Det är också perioder när det ser som mörkast ut som de stora förmögenheterna görs – det skiljer riktigt skickliga investerare från de mediokra. Längre perioder av tunga insiderköp åtföljs vanligen av mycket kraftiga börsuppgångar – 2008 är ett bra exempel på det.

Ett annat sådant exempel, som vi är mitt inne i faktiskt, är de insiderköp som påbörjades under 2011 – näst högsta andelen insiderköp sedan 1993. Detta har hittills åtföljts av en liten börsuppgång, men den stora uppgången tror jag ligger under den resterande delen av 2012.

Andelen insiderköp per år (1993-2012)

Men när under året är insiders som mest optimistiska? Nedanstående figur svarar på den frågan..

Som ni kan se är det inte direkt under semestern som insiders är som mest optimistisk – däremot när de kommer hem från solstolen så trycker de ordentligt hårt på köpknappen! Historiskt så har 66 procent av alla affärer under augusti varit köp, alltså två tredjedelar. Det kan tyckas att variationerna över månader är relativt små men nedanstående bild är relativt stadig under åren, även om procentsatserna kan variera så brukar bilden visuellt se likadan ut.

Andelen insiderköp per kalendermånad (1993-2012)

Låt mig avsluta med topp-5-listan över börsens mest aktiva insiders. Här kommer listan:

  1. Mats Qviberg, 1 092 affärer (65% köp)
  2. Fredrik Lundberg, 1 032 affärer (80% köp)
  3. Sven Hagströmer, 912 affärer (53% köp)
  4. Mats Gabrielsson, 556 affärer (58% köp)
  5. Sten K Johnson, 452 affärer (84% köp)

Jag hoppas att denna bild över hur aktiva insiders har varit historiskt, när de är aktiva under året och när de är som mest positiva har varit av intresse. Och om ni som mig, tror på att insiders vet mest om sina egna bolag och därför att de är en bra indikator för den egna aktiens framtid och börsen som helhet, då har ni en finfin börs att vänta under resterande delen av 2012. Hoppas bara att euro-länderna kan hålla ihop sin akt så att vi inte får en euro-bomb i knät.

Det finns mycket, mycket mer att säga om insiders. Men lite får vi ju spara till senare tillfällen!

Ni har talat: ”Lundberg är den vi följer!”

Tack alla ni som har röstat på vilken insider ni helst tar rygg på – och den ni helst följer är Fredrik Lundberg! Hela 39 procent av era röster gick till Fredrik Lundberg.

Fredrik Lundberg är son till byggmästaren Lars Erik Lundberg och är idag VD i investmentbolaget Lundbergföretagen och hans ägande i detta bolag uppgår till 90 procent av rösterna och 53 procent av kapitalet. Han äger också, direkt och indirekt via sitt ägande i Lundbergs, ett stor del av Industrivärden som i sin tur har ett stort ägande i många stora svenska börsbolag. De bolag som Lundbergföretagen har stora intressen i är Hufvudstaden och Holmen där man är majoritetsägare. Dessutom är man storägare i Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska, Sandvik och Handelsbanken. Som en anekdot så ryktas det om att Lundberg har en jurist anställd – enbart för att hålla koll på de affärer han gör och vilka som därför måste rapporteras till Finansinspektionen.

Fredrik Lundberg är, för övrigt, en stabil och långsiktig investerare som ”målar bilden” övergripande och långsamt – men ack så framgångsrikt. Därför är det inte så förvånansvärt att han kommer högst upp på er lista över insiders ni följer.

Sedan 1991 hamnar dessutom Lundberg som nummer 2 på listan över mest aktiva insiders i Scientias statistik.Han har gjort inte mindre än 1 018 affärer varav 80 procent är ”köp”. Det kan bara tolkas på ett sätt: han är den typen som stannar i ”sina” bolag och återinvesterar utdelningarna i dem. Det är också den typen av investerare som lyckas bygga stora förmögenheter. För övrigt befinner sig idel framgångsrika placerare högst upp på all-time-high-listan över de mest aktiva placerarna.

Men, den listan får jag återkomma till en annan gång…