Kvinnliga insiders lika bra signal

Visst är det så.

Alltså, kvinnliga insiders är lika bra som män i sina placeringar. Och personligen är jag inte särskilt förvånad. Eller trodde du verkligen att kvinnor är sämre på att bedöma information än män? Bra. Men däremot är kvinnliga insiders som kvinnor i samhället är mest: försiktiga placerare som inte tar onödiga risker. Jag tänkte att detta ämne bör uppmärksammas så här dagen före den internationella kvinnodagen

I en studie av Fondbolagens Förening som genomfördes 2010 visade det sig att en betydligt större del av tillfrågade män än kvinnor sparar i aktier och aktiefonder. Av de 1 501 tillfrågade personerna i åldrarna 18-74 år anser 42 procent av kvinnorna att viktigast i placeringar är låg risk. Endast 26 procent av de tillfrågade männen svarade samma sak. Och det förklaras av att männen också i betydligt större utsträckning än kvinnor direktsparar i aktier eller fonder. Andelen kvinnor som direktsparar i aktier utgörs av 25 procent medan 42 procent av männen gör detsamma.

Vän av ordning vet att spararande i aktier och aktiefonder (männens bästa placeringspartner) innebär högre risk än placeringar med låg risk som exempelvis ränteplaceringar (kvinnans bästa placeringspartner). Män går mer på snabba vinstmöjligheter, spännande tips i tidningen, grafer som ser aptitliga ut (inte mycket fokus på det finstilta), de går oftare efter eget huvud och vill gärna göra klippen själv – delar alltså inte med sig av de tips de fått. Kvinnor investerar hellre efter mer defensiva och försiktiga strategier, lyssnar till rekommendationer både från personer de litar på som på rådgivaren, berättar gärna för sina väninnor om de rekommendationer som de har fått – de vill alltså gärna dela med sig om bra saker de hör. Kvinnor placerar också hellre i de närliggande investeringsalternativen och exempelvis tillväxtmarknadsfonder är nästan dubbelt så populära bland männen som bland kvinnorna.

Men hur väl stämmer ovanstående på kvinnliga insiders då? Det visar sig stämma väl överens faktiskt.

Så om du skulle få för dig att ta rygg på kvinnliga insiders (som exempelvis Antonia Axelsson Jonsson, Annika Falkengren och Christina Stenbeck) så kan det vara bra att veta att de beter sig ungefär som den övriga kvinnliga befolkningen – alltså tar relativt små risker i sina egna placeringar. Men det innebär också lägre avkastning. Än vad då?, undrar du kanske. Än männen! För om man följer insiders som är män så uppnår man en högre avkastning än om man tar rygg på kvinnliga insiders. Dock är denna högre avkastning så begränsad så att det inte kompenserar för den ökade risken som man tar. Slutsatsen får således bli att det är lika bra att följa insiders som är kvinnor som att följa insiders som är män. Just som samhället i stort. Män söker mer spänning, mer osäkerhet och tar således större risker än kvinnor. Enligt all finansiell teori ska det innebära högre avkastning vilket det också gör.

En ”naiv” strategi att ta rygg på samtliga kvinnliga respektive samtliga manliga insiders i genomsnitt per år under perioden 1994-2009 skulle ha givit följande resultat:

  • Avkastning: 13,35% för kvinnor, 14,50% för män (börsen under samma period är upp 10% inkluderat för utdelningar)
  • Risknivå (mätt som standardavvikelse): 24,46% för kvinnor, 27,02% för män
  • Sharpekvoten: 0,45 för kvinnor och 0,47 för män

Slutsats: för bästa sovkomfort väljer man att följa kvinnliga insiders och om man vill ha mer krydda följer man männen men det är med placeringar som livet i stort: en bra kombination av kvinna och man är oftast optimal. 

Men oavsett – att följa insiders är en vinnande strategi!