Insiderläget 15 maj 2012…

De senaste dagarna har jag pratat med relativt många journalister. Den stående frågan har varit ”vad händer nu, hur agerar insiders under den senaste tidens turbulens?”. Det behändiga svaret har blivit – de agerar precis som de brukar när börsen skakar till med nedgångar och då småspararen säljer – de köper.

Så har det alltid varit – så kommer det alltid vara.

Att insiders nu har köpt är en ypperlig signal om att börsen snart kommer att stiga; det vet ni som läser denna blogg vid detta laget att jag förväntar mig. För den av er som nu köper är det sannolikt en positiv nyhet, även om det inte är en garanti för att alla bolag kommer gå denna väg till mötes. Men i bolag där insiders ökar nu är situationen positiv.

Som insideranalytiker är jag särskilt intresserad i detta läge kring hur aktiva de är. Hittills under maj har 3,3 procent av alla insiders köpt eller sålt i sitt eget bolag. Och mycket talar nu för att denna månad med enkelhet kvalar in som en av de mest insider-aktiva månaderna i historien. Exempelvis krävs bara att ytterligare 1,4 procent är aktiva för att nå en tiondeplats – sedan 1993!

Faktum är att det finns möjlighet till en andraplats på denna lista. För att slå andraplatsen på insider-aktivitetslistan, som inträffade i december 1994 då 6,11 procent var aktiva, krävs ytterligare 2,8 procents aktivitet. Toppregistreringen kommer sannolikt inte slås på många år. I september 1994 var hela 8,35 procent aktiva. Intressant att notera i sammanhanget är att 6 av de 10 mest aktiva insidermånaderna har inträffat i just majmånader.

Redan nu ser alltså maj 2012 ut att bli en av de mest aktiva månaderna sedan 1993. Som ”insiderhistoriker” hoppas jag på en fortsatt hög aktivitet under andra delen av maj – förhoppningsvis blir det en rekordnotering!

Andra nyttiga fakta under maj ”so far”:

  • 13 av 15 VD:ar har nettoköpt; mest har Hans Wallenstam köpt i Wallenstam (c:a 11 mkr)
  • Nettoköpen uppgår till 387 mkr
  • I Nobia har 9 insiders varit aktiva – alla har köpt

19 år av insiderstatistik

Är du nyfiken på under vilken månad som insiders är som mest  mest optimistiska? Eller kanske vill du veta vilka specifika insiders som har varit mest aktiva? Kul! Då ska du hänga med här för att se hur det har sett ut sedan 1993, alltså drygt 19 år av statistik kring insiders agerande. Då kör vi!

Insideraktivitet:
Aktiviteten är beräknad som den andel av alla insynsregistrerade som har gjort en aktieafär under den innevarande månaden. Så om det exempelvis är 5 000 registrerade insiders en viss månad i genomsnitt och 2 procent har varit aktiva – då har följaktligen 100 insiders gjort ett köp eller en försäljning i den egna aktien.

Om vi börjar med aktiviteten fördelad över år så ser bilden ut som nedan. Intressant att notera är att aktiviteten successivt har stigit efter att finanskrisen bröt ut i full skala 2008. När jag tittar på det säger det mig att förtroendet för marknaden har återvänt. Och det är viktigt eftersom finanskrisen innebar en rejäl törn på allmänhetens förtroende för börsen. I denna bemärkelse agerar inte insiders annorlunda mot gemene man.

Insideraktivitet per år (1993-2012)

Aktivitet i snitt per kalendermånad är också intressant att titta på. Det säger en hel del eftersom det visar när insiders historiskt har valt att göra förändringar i sin portfölj. Det ska naturligtvis påpekas att 19 observationer för varje kalendermånad, och för januari-april 20, är ganska lite för att kunna dra mer långtgående slutsatser.

I nedanstående figur innebär röda staplar månader då merparten av bolagens insiders är förhindrade från att köpa och sälja aktier i det egna bolaget inför de stundande kvartalsrapporterna. Som sagt, aktiviteten under de perioder då många insiders är förhindrade från att göra affärer (röda staplar) är betydligt lägre än de andra månaderna. Men en annan intressant sak är att aktiviteten före och efter dessa månader alltid är högre. Slutsats: insiders agerar för och efter rapporter. Det är naturligt att aktiviteten är betydligt högre under efterföljande månad eftersom det finns ett uppdämt behov av att göra affärer. Men – det förklarar inte varför aktiviteten före handelsförbudet är så hög. Det förefaller relativt troligt att många insiders passar på att positionera sig inför rapporter som de tror kommer se bra/dåliga ut.

Historiskt har aktiviteten varit som högst under maj månad. Och så långt har det stämt mycket väl denna majmånad. Efter bara 9 dagar, alltså mindre än halva månaden, har 2 procent varit aktiva, högt även för att vara en majmånad!

Insideraktivitet per kalendermånad (1993-2012)

InsiderSentiment:
Låt oss nu titta på hur deras köphumör har sett ut historiskt! Nedanstående figur visar andelen av insiders aktieaffärer som har varit köp under ett visst år. Vi kan se att andelen var som högst 2008 – mitt under brinnande finanskris. Varför?, frågar du kanske. Jo, för att insiders ofta ökar sina innehav när det ser som mörkast ut – då de flesta småsparare och även andra professionella aktörer säljer eller minskar sin exponering. Det är också perioder när det ser som mörkast ut som de stora förmögenheterna görs – det skiljer riktigt skickliga investerare från de mediokra. Längre perioder av tunga insiderköp åtföljs vanligen av mycket kraftiga börsuppgångar – 2008 är ett bra exempel på det.

Ett annat sådant exempel, som vi är mitt inne i faktiskt, är de insiderköp som påbörjades under 2011 – näst högsta andelen insiderköp sedan 1993. Detta har hittills åtföljts av en liten börsuppgång, men den stora uppgången tror jag ligger under den resterande delen av 2012.

Andelen insiderköp per år (1993-2012)

Men när under året är insiders som mest optimistiska? Nedanstående figur svarar på den frågan..

Som ni kan se är det inte direkt under semestern som insiders är som mest optimistisk – däremot när de kommer hem från solstolen så trycker de ordentligt hårt på köpknappen! Historiskt så har 66 procent av alla affärer under augusti varit köp, alltså två tredjedelar. Det kan tyckas att variationerna över månader är relativt små men nedanstående bild är relativt stadig under åren, även om procentsatserna kan variera så brukar bilden visuellt se likadan ut.

Andelen insiderköp per kalendermånad (1993-2012)

Låt mig avsluta med topp-5-listan över börsens mest aktiva insiders. Här kommer listan:

  1. Mats Qviberg, 1 092 affärer (65% köp)
  2. Fredrik Lundberg, 1 032 affärer (80% köp)
  3. Sven Hagströmer, 912 affärer (53% köp)
  4. Mats Gabrielsson, 556 affärer (58% köp)
  5. Sten K Johnson, 452 affärer (84% köp)

Jag hoppas att denna bild över hur aktiva insiders har varit historiskt, när de är aktiva under året och när de är som mest positiva har varit av intresse. Och om ni som mig, tror på att insiders vet mest om sina egna bolag och därför att de är en bra indikator för den egna aktiens framtid och börsen som helhet, då har ni en finfin börs att vänta under resterande delen av 2012. Hoppas bara att euro-länderna kan hålla ihop sin akt så att vi inte får en euro-bomb i knät.

Det finns mycket, mycket mer att säga om insiders. Men lite får vi ju spara till senare tillfällen!