19 år av insiderstatistik

Är du nyfiken på under vilken månad som insiders är som mest  mest optimistiska? Eller kanske vill du veta vilka specifika insiders som har varit mest aktiva? Kul! Då ska du hänga med här för att se hur det har sett ut sedan 1993, alltså drygt 19 år av statistik kring insiders agerande. Då kör vi!

Insideraktivitet:
Aktiviteten är beräknad som den andel av alla insynsregistrerade som har gjort en aktieafär under den innevarande månaden. Så om det exempelvis är 5 000 registrerade insiders en viss månad i genomsnitt och 2 procent har varit aktiva – då har följaktligen 100 insiders gjort ett köp eller en försäljning i den egna aktien.

Om vi börjar med aktiviteten fördelad över år så ser bilden ut som nedan. Intressant att notera är att aktiviteten successivt har stigit efter att finanskrisen bröt ut i full skala 2008. När jag tittar på det säger det mig att förtroendet för marknaden har återvänt. Och det är viktigt eftersom finanskrisen innebar en rejäl törn på allmänhetens förtroende för börsen. I denna bemärkelse agerar inte insiders annorlunda mot gemene man.

Insideraktivitet per år (1993-2012)

Aktivitet i snitt per kalendermånad är också intressant att titta på. Det säger en hel del eftersom det visar när insiders historiskt har valt att göra förändringar i sin portfölj. Det ska naturligtvis påpekas att 19 observationer för varje kalendermånad, och för januari-april 20, är ganska lite för att kunna dra mer långtgående slutsatser.

I nedanstående figur innebär röda staplar månader då merparten av bolagens insiders är förhindrade från att köpa och sälja aktier i det egna bolaget inför de stundande kvartalsrapporterna. Som sagt, aktiviteten under de perioder då många insiders är förhindrade från att göra affärer (röda staplar) är betydligt lägre än de andra månaderna. Men en annan intressant sak är att aktiviteten före och efter dessa månader alltid är högre. Slutsats: insiders agerar för och efter rapporter. Det är naturligt att aktiviteten är betydligt högre under efterföljande månad eftersom det finns ett uppdämt behov av att göra affärer. Men – det förklarar inte varför aktiviteten före handelsförbudet är så hög. Det förefaller relativt troligt att många insiders passar på att positionera sig inför rapporter som de tror kommer se bra/dåliga ut.

Historiskt har aktiviteten varit som högst under maj månad. Och så långt har det stämt mycket väl denna majmånad. Efter bara 9 dagar, alltså mindre än halva månaden, har 2 procent varit aktiva, högt även för att vara en majmånad!

Insideraktivitet per kalendermånad (1993-2012)

InsiderSentiment:
Låt oss nu titta på hur deras köphumör har sett ut historiskt! Nedanstående figur visar andelen av insiders aktieaffärer som har varit köp under ett visst år. Vi kan se att andelen var som högst 2008 – mitt under brinnande finanskris. Varför?, frågar du kanske. Jo, för att insiders ofta ökar sina innehav när det ser som mörkast ut – då de flesta småsparare och även andra professionella aktörer säljer eller minskar sin exponering. Det är också perioder när det ser som mörkast ut som de stora förmögenheterna görs – det skiljer riktigt skickliga investerare från de mediokra. Längre perioder av tunga insiderköp åtföljs vanligen av mycket kraftiga börsuppgångar – 2008 är ett bra exempel på det.

Ett annat sådant exempel, som vi är mitt inne i faktiskt, är de insiderköp som påbörjades under 2011 – näst högsta andelen insiderköp sedan 1993. Detta har hittills åtföljts av en liten börsuppgång, men den stora uppgången tror jag ligger under den resterande delen av 2012.

Andelen insiderköp per år (1993-2012)

Men när under året är insiders som mest optimistiska? Nedanstående figur svarar på den frågan..

Som ni kan se är det inte direkt under semestern som insiders är som mest optimistisk – däremot när de kommer hem från solstolen så trycker de ordentligt hårt på köpknappen! Historiskt så har 66 procent av alla affärer under augusti varit köp, alltså två tredjedelar. Det kan tyckas att variationerna över månader är relativt små men nedanstående bild är relativt stadig under åren, även om procentsatserna kan variera så brukar bilden visuellt se likadan ut.

Andelen insiderköp per kalendermånad (1993-2012)

Låt mig avsluta med topp-5-listan över börsens mest aktiva insiders. Här kommer listan:

  1. Mats Qviberg, 1 092 affärer (65% köp)
  2. Fredrik Lundberg, 1 032 affärer (80% köp)
  3. Sven Hagströmer, 912 affärer (53% köp)
  4. Mats Gabrielsson, 556 affärer (58% köp)
  5. Sten K Johnson, 452 affärer (84% köp)

Jag hoppas att denna bild över hur aktiva insiders har varit historiskt, när de är aktiva under året och när de är som mest positiva har varit av intresse. Och om ni som mig, tror på att insiders vet mest om sina egna bolag och därför att de är en bra indikator för den egna aktiens framtid och börsen som helhet, då har ni en finfin börs att vänta under resterande delen av 2012. Hoppas bara att euro-länderna kan hålla ihop sin akt så att vi inte får en euro-bomb i knät.

Det finns mycket, mycket mer att säga om insiders. Men lite får vi ju spara till senare tillfällen!

Status: insiderköpen bortblåsta

Så här strax före börsens öppning kommer här en kort statusrapport kring vad insiders gör  just nu.

Insiders var mycket positiva i sitt agerande över en längre tid (juni-december 2011), men sedan årsskiftet har insiderköpen minskat drastiskt. Andelen köp av alla aktietransaktioner registrerade hos Finansinspektionen, FI, är nu nere på strax över 50 procent. Senast den befann sig på en sådan låg nivå under en sammanhängande period var i slutet av 2006.

Hur ska man då tolka den nu gällande situationen? För att göra det får vi börja i rätt ände. Under perioden juni-december låg andelen insiderköp på en historiskt mycket hög nivå. Andelen insiderköp låg nära 80 procent och vi har endast observerat en så hög köpandel sedan början av 1990-talet och det var under brinnande finanskris 2007/2008. Insiders köpte då när det var som allra mörkast när småspararen flydde från aktier. När insiderköpen tydligt minskade vände börsen. Just denna bild målas nu upp igen.

Jag har läst en del analyser i media där man tror att det faktum att insiders nu köper i mindre utsträckning är negativt för börsen. Men så är alltså inte fallet. Det är istället det motsatta.

Hittills under mars ligger andelen insiderköp på 52 procent, men insiders har dock nettoköpt aktier i de egna bolagen för 52 miljoner kronor. Överraskande nog är de VD:ar som är aktiva positiva; 13 av 17 aktiva har nettoköpt under mars.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om var vi står idag:

  • Givet insiders agerande under andra halvan av 2011 och i inledningen av 2012 bör börsen stiga till årsskiftet 2012/2013
  • VD:ar har varit positiva länge: ett starkt tecken
  • Insiders agerar efter rapporter i specifika bolag kan berätta mycket om bolagets hälsa

Skistar, som jag har skrivit en del om tidigare, lämnade ju sin delårsrapport i förra veckan. Hur insiders agerar under de kommande veckorna blir intressant att bevaka. Insiders köpte tungt vid årsskiftet, men även under februari. Frågan är: varför gjordes dessa köp och är något på gång som inte marknaden känner till än?

 

Insiderköp + insidersälj

När det gäller försäljningar från insiders i sina egna bolag ansåg de flesta av er som har svarat att det signalerar en negativ syn på aktien, dvs. att den är övervärderad. När det gäller insiderköp så anser de flesta av er att insiders köper för att de vill ge just en positiv signal – de sitter i samma båt som aktieägarna. Men nästan lika stor andel anser att insiders köper för att de tycker aktien ser relativt billig ut, dvs. att den är undervärderad.

Det intressanta för mig själv i detta är att få en bild av hur ni som själva placerar i aktier ser på de signaler som insiders löpande sänder ut. Och era svar gläder mig även när det gäller insiderköp! Svaren ligger väl i linje med den uppfattning jag själv har efter att ha studerat företeelsen insiderhandel under de senaste 7 åren.

Visst tror även jag att många av de som köper när de tillträder sin post gör så för att ge en positiv signal till aktieägarna som i slutänden är de som tillsätter olika befattningshavare, att de tror på bolaget. Jag vet också att många insiders resonerar så i verkligheten. Jag har genom åren träffat många ledande befattningshavare som vittnar om att det vore fel att inte köpa aktier i det bolag de tillträder på en ledande position. Och faktum är att mostatsen, dvs. exempelvis att en VD som tillträder sin post inte köper, det är en negativ signal. Om han/hon inte vill äga i bolaget, varför ska du göra det? Det visar sig ofta vara en bra fråga att ställa sig.

Men den saken som jag ville komma till är följande: ”pilotskolan” (att äga i bolag man företräder) är naturlig. Men hur många insiders hade köpt aktier i bolaget för att signalera att man vill sitta i samma båt som ägarna fastän man inte tror på aktien? Väldigt få insiders skulle ta ett sådant beslut. Så även om de köper med huvudskälet att de vill sitta i aktieägarnas skuta eller tycker att aktien är undervärderad – så är det min övertygelse att de gör det för att det är en riktigt bra placering.

I eftermiddag tänkte jag skriva ett par rader om varför råvaror hör hemma i din portfölj.