Ni har bra insiderkoll

Kul att så många av er svarade på min fråga om hur ni ser på insiderförsäljningar. 68 procent av er anser att en insider som säljer signalerar att aktien är övervärderad och 32 procent att det kan signalera både att aktien är övervärderad eller att försäljningen görs för att frigöra likvid för olika former av konsumtion.

Och era svar gläder mig. När jag träffar investerare vid större presentationer anser många att försäljningar huvudsakligen sker av andra skäl än att aktien är övervärderad. Den övervägande majoriteten anser alltså att försäljningarna sker för att de behöver frigöra likvid, och då mestadels för konsumtion. Men det är alltså en vanlig missuppfattning! Och om man överhuvudtaget intresserar sig för vad insiders gör är det ett stort misstag att inte ta försäljningar som ett negativt tecken.

Insiders säljer oftast av det skäl att de anser att det finns bättre placeringsalternativ än den egna aktien just nu. Det behöver inte innebära att de tror att aktien kommer sjunka som ett skepp framöver, men de ser bättre alternativ. Man hade sannolikt inte minskat innehavet i den egna aktien om man trodde att aktien skulle stiga kraftigt den närmaste tiden.

En insider som säljer innebär att han/hon noga har analyserat situationen. En större försäljning leder ofta till frågor från media – särskilt om det är en grundare eller en VD som säljer. De flesta skulle nog undvika att skylta med sin försäljning så långt det går. Aktieägarna ställer sig naturligtvis frågande till varför en ledande befattningshavare säljer vilket kan leda till ytterligare jobbiga frågor att hantera.

SÅ: en försäljning säger mycket om hur du ska se på aktien – särskilt när det rör sig om en rejäl försäljning!

Jag tänkte se hur ni ser på insiderköp också, så svara gärna på nedanstående fråga om varför – enligt ditt sätt att se det – insiders köper aktier i det egna bolaget:

Vad signalerar insiderköp huvudsakligen?

Visa resultat

Hur ser du på insiderförsäljningar?

En journalist som intervjuade mig för ett par veckor sedan skickade en fråga till mig idag. Hon undrade hur jag såg på insiderförsäljningar generellt samt i ett specifikt fall. Det specifika fallet kan vi lämna därhän, men låt oss anta att en person som sitter i bolagets ledning, dvs. den verkställande direktören, finanschefen eller någon i styrelsen, säljer en rejäl del av sitt tidigare innehav.

I en kommentar säger han (som ni har uppmärksammat de senaste dagarna i media är det oftast en man) att försäljningen inte har något att göra med hur han ser på bolaget och dessutom har han ju en rejäl post kvar, resonerar han.

Min fråga till dig – hur ser du på ovanstående enkla insiderförsäljning? Rösta gärna på nedanstående fråga!

Vad signalerar insiderförsäljningar ?

Visa resultat