InsiderAnalys maj vs. klurigt börsläge

Jag har just skrivit InsiderAnalys för maj 2012 och bilden för vad insiders gör just nu kan sammanfattas i följande:

  • Andelen köp: 69 % (andelen köp till mitten av månaden var 75 %)
  • Aktiviteten: 5,5 %
  • Månadens insideraktie för maj blev kökstillverkaren Nobia där VD samt 3 styrelseledamöter – däribland ordföranden – köpte aktier.

Det finns många bolag där insiders var positiva under under maj. Mest positiva var de dock i Nobia. Bolagets VD, Morten Falkenberg, ökade sitt innehav med mer än 50 %. Den andre piloten i bolaget, alltså styrelseordförande Johan Molin, mer än dubblade sitt tidigare innehav.

Köpen är intressanta då bolagets kurs i det närmaste ligger på en absolut botten-notering sedan aktien introducerades på börsen 2002. Mot bakgrund av kombinationen stora insiderköp från bolagets absoluta toppskikt samtidigt som aktien når en bottenkurs kan man fråga sig om det är en turn-around på gång.

InsiderAnalys för maj 2012 hittar du här !

Jag konstaterar att insiders har varit köpare, framförallt juni-december 2011, och nu april-maj 2012. Alla fakta som vi har för handen gör gällande att vi står inför en större uppgångsfas. Men den bilden grumlas rejält av framförallt krisen i Europa. Att Grekland ska ”trilla av pinnen” ligger nu i investerarnas förväntansbild och är alltså inprisat i kurserna. Därför förvånas jag av att marknaden fortfarande kan reagera negativt på en ”Grexit”. Spanien ligger förstås och spökar som ett problem och som kan få väsentligt större effekter än Grek-soppan.

Oavsett hur grumlig bilden är kring Grekland och Spanien är så är mitt bas-scenario att vi ska upp mycket kraftigt från nuvarande nivåer. Men det lär bli en svängig börs när grekerna utkämpar sin sista strid.

Så jag är fortfarande relativt säker på att insiders får rätt även denna gång. De brukar köpa ordentligt före den större börsuppgångar och det ska mycket till för att denna gång ska vara annorlunda.

Insiders i april

Jag har skrivit InsiderAnalys för april, sent om sider. Det har varit andra saker som har tagit min uppmärksamhet, men det har varit bra och innebär roliga saker för min egen och andras framtid. Visst är jag hemlighetsfull, men ni kommer att få veta det första – jag lovar!

InsiderAnalys för april kan sammanfattas så här:

  • Insiders köper – 82% av deras aktieaffärer är just köp
  • Aktiviteten är låg – endast drygt 1 procent var aktiva
  • Trots låg aktivitet ser vi insiderköpen som ett ytterligare tecken på en positiv börs 2012
  • Insiders har återigen legat på köpsidan så fort kurserna sjunker det minsta
  • Månadens insideraktie blev Investor; Börje Ekholm köpte 15 000 aktier till egna depån och sammanlagt 10 000 aktier till fru+barn

Vill du läsa InsiderAnalys för april så klickar du på denna länk.

Sega, men på köpknappen

April-månader är rapportmånader. Och eftersom många av börsbolagen lämnar sina kvartalsrapporter för årets första kvartal så är också insiders förhindrade från att göra affärer då.

Det brukar innebära att just april är en månad då insideraktiviteten är blygsam och föregående månad är inget undantag. Endast 61 insiders gjorde en affär under månaden vilket innebär att knappt 1,2 procent var aktiva, men så är också april den kalendermånad med lägst aktivitet efter juli.

Insiders - sega under april

Insiders har alltså varit sega under april. Men de som är aktiva har varit betydligt positivare än under årets inledning. 82 procent av aktieaffärerna har varit köp, och det är inte fy skam. Det mest intressanta med denna höga siffra just nu är att ett positivt agerande är något jag hoppades se för att få en förstärkt övertygelse om en kraftig börsuppgång under 2012. Mot bakgrund av den senaste tidens vinsthemtagningar så får det mig att se positivt på den närmaste tiden för börsen, framför allt från sensommaren och framåt. Man ska inte glömma de stora insiderköp som registrerades under perioden juni-december 2011. De köpen har redan visat sig vara bra och har tydligt signalerat att insiders tycker att deras egna bolag tryckts ned för mycket.

Vad mer kan sägas om den gångna månaden? Jo, att 90 procent av aktieaffärerna bland insiders i finansbolagen har varit köp och att 7 av 8 aktiva VD:ar har köpt. Starka signaler trots låg aktivitet alltså.

Jag skriver som bäst på InsiderAnalys för april och funderar över vilken aktie som ska bli månadens insideraktie. SCA ser intressant ut, och kanske Investor. SCA eller Investor – det är frågan. Den som lever får alltså se i kommande InsiderAnalys…