Insidertrenden – var är vi på väg?

Hur insiders som kollektiv agerar har varit en bra signal om var börsen är på väg. Så vad visar insiders agerande den senaste tiden, och vad innebär det för vad vi kan förvänta oss av börsen framöver? Om detta tänkte jag att detta inlägg ska handla.

Den senaste tiden har börserna runtom i världen visat hygglig styrka – Stockholmsbörsen är inget undantag. Och det är egentligen mer positivt än vad man vid en första anblick kan tycka. För negativa tecken saknas knappast utan såväl kriser i flera EU-länder som en sänkt tillväxt i Asien och en oro över den amerikanska ekonomin är alla ingredienser som kan få den globala köttgrytan att skära rejält i redningen.

Men börserna stiger alltså.

Jag tänker inte analysera närmare vad det kan bero på mer än att det sedan ganska lång tid har flyttats stora kapitalflöden in i ränteprodukter. Endast en mindre justering över till mer riskfyllda placeringar som aktier kan då relativt snabbt leda till att dessa tillgångar stiger i värde. Dessutom ser värderingarna i aktier – exempelvis om man väljer att titta på nyckeltal som price-to-book – mycket attraktiva ut för tillfället. Om vi kombinerar detta med att marknaden hyser stor tilltro till att finansministrarna i EU löser de mest akuta problemen och att politikerna i USA kommer överens så har vi nog en rimlig förklaring till att börserna kan stiga trots att riktigt negativ information samtidigt finns.

Om vi istället riktar uppmärksamheten mot insiders – vad gör dem just nu?

Under november har aktiviteten ökat en del från föregående månad vilket är helt normalt eftersom oktobermånader är rapportmånader. Som jag tidigare har skrivit så beror den låga aktiviteten under en rapportmånad på att insiders har handelsförbud 30 dagar före en rapportdag samt själva rapportdagen. Aktiviteten under november landade i varje fall på 3% vilket är ganska normalt – det historiska snittet sedan 1991 är 3,2%. Av de som var aktiva under november var 70% av deras affärer ”köp” av den egna aktien. När jag tittar på vilka affärer som har gjorts kan jag konstatera att många har köpt mindre poster efter rapporterna.

Detta märks extra tydligt om man tittar på de affärer som VD:ar har gjort. Totalt har 20 VD:ar varit aktiva varav 16 har ökat sina innehav. Det är relativt mycket när 20 VD:ar är aktiva under en enskild månad. Däremot var deras affärer under månaden överlag mycket små så de signalerar inte särskilt mycket.

Okej, det var november, men hur ser då den mer långsiktiga trenden ut?

Låt mig backa till sommaren 2011. Från juni 2011 fram till och med december samma år så ökade insiders sina innehav med över 4 miljarder netto vilket är en ganska stor ökning om man går tillbaka historiskt. Omkring 80% av alla insiders affärer under denna period var ”köp”. Sådana längre sammanhängande perioder av insiderköp är ganska ovanliga och sist det skedde var under 2008 då insiders köpte mitt under brinnande finanskris, för övrigt ett mycket fint exempel på att insiders som investerare är ”contrarian”. Det klassiska är att insiders ökar sina innehav när andra minskar dem och tvärtom.

Hur som haver, 2012 har varit blandat från insiders där tillfälliga nedgångar har utnyttjats till att öka innehaven. Där vi nu står är ett sådant läge när insiders förväntar sig en längre uppgångsfas. De tunga insiderköpen under 2008 åtföljdes av en längre uppgångsfas och allt är upplag för att det ska bli fallet även denna gång. Om man vill ha ytterligare stöd för detta ”mönster” kan man gå tillbaka till hur insiders agerade efter IT-bubblan – även denna gång ökade insiders sina innehav kraftigt. Och vad hände sedan? Jo, en fem år lång uppgångsfas följde för Stockholmsbörsen.

I nedanstående figur kan ni själva se hur insiderkollektivet har agerat sedan 1994. I figuren återspeglas OMXS30-indexet samt insidersentimentet som ett ”rullande” 12-månadersindex. Sentimentet är snittet av andelen köp i förhållande till samtliga aktieaffärer av insiders i sina egna bolag.

Den senaste tiden finns det ingen klar trend i hur insiders agerar som kollektiv. Negativt? Inte alls, det är mycket positivt!

Jag är inte särskilt förvånad över att insidertrenden är något diffus. Tvärtom ser jag det snarare som ett ganska tydligt tecken på en uppgång som inte riktigt än har inträffat. Den uppgång som jag nu talar om kommer sannolikt innebära ganska kraftiga börsuppgångar, sannolikt minst 25 procentenheter och det skulle inte vara en total överraskning om det blir det dubbla. När dessa uppgångar väl kommer på allvar så förväntar jag mig att insiders successivt kommer att minska sina innehav. Och, om man tror att insidertrender upprepar sig så kommer börsen därefter ”toppa” när insiderköpen sjunker till en mycket låg nivå.

Precis så har det sett ut historiskt och det mesta talar för att det blir så även denna gång.

Snart drag under insider-galoscherna igen…

Insiders har varit passiva under oktober. Men var icke orolig, under november blir det drag under galoscherna igen!

Ni som har läst mina inlägg här tidigare om insiders vet att de ibland har handelsförbud i sin egna aktie. Sanningen är att de bara får handla i sin egna aktie under två tredjedelar av året. Och egentligen oftast inte ens det.

Enligt insiderlagstiftningen är det förbjudet för en insider att handla i bolagets egna aktie under 30 dagar före en kvartalsrapport samt själva rapportdagen. Det innebär alltså i praktiken att handelsförbudet gäller för var tredje månad. Dessutom får en insider inte handla när han/hon har tillgång till sådan information som om den blev publik väsentligt skulle vara kurspåverkande. Sådan information finns i bolaget från tid till annan och förhindrar i praktiken insidern från att agera. Om de vill hålla sig till lagen.

Vi befinner oss i slutskedet av rapportperioden för årets tredje kvartal och många insiders har haft handelsförbud. Detta märks i insideraktiviteten under oktober. Under förra månaden var bara 1,65 procent av alla insiders som är registrerade hos Finansinspektionen, FI, aktiva. Det är lågt, men i linje med hur det brukar se ut under oktobermånader även om just oktobermånader är den av de fyra tunga rapportmånaderna under året då insiders faktiskt är som mest aktiva.

Hur aktiviteten har sett ut under oktober och novembermånader speglas i nedanstående figur.

Insideraktivitet under oktober- och novembermånader (1993-2012)

Men räkna med en ökad aktivitet när vi nu går in i november. Ja faktum är att det redan märks. Till och med idag har 0,5 procent varit aktiva under inledningen av november. Och det lär bara vara början.

Så att det blir ökad aktivitet i deras handel av den egna aktien är det ingen tveksamhet om. Och HUR de agerar efter en kvartalsrapport är extra viktigt att hålla koll på eftersom det blir relativt tydligt vad de tror om bolagets framtidsutsikter.

Men vad gör dem för tillfället – köper eller säljer dem?

Under oktober köpte de i relativt låg utsträckning, men det går inte att dra några större slutsatser från det på grund av den låga aktiviteten. Och det är ganska uppenbart att det under de senaste månaderna har rått en viss passivitet. Som jag tidigare har skrivit så ökade insiders sina innehav mycket kraftigt under juni-december 2011. En sådan stor ökning som då skedde (nettoökningen uppgick till över 4 miljarder kronor under denna period) är mycket ovanlig och efterföljs nästan alltid av mycket kraftiga börsuppgångar. När insiders har köpt i så stor utsträckning brukar uppgången inledas inom 6-12 månader och pågå under en längre period.

Min uppfattning är att vi endast sett en liten del av den börsuppgång som vi kan vänta oss i kölvattnet av dessa stora insiderköp.

De som har varit aktiva så långt under november är mycket positiva – nästa alla har köpt. Bland annat har VD i Vitrolife köpt efter bolagets kvartalsrapport. En annan som har ökat sitt innehav är Fredrik Lundberg som köpt 1 miljon aktier i Holmen.

Hur insiders agerar under resten av månaden återstår att se, men jag kan garantera betydligt bättre drag än det varit under oktober.

Insiderläget 15 maj 2012…

De senaste dagarna har jag pratat med relativt många journalister. Den stående frågan har varit ”vad händer nu, hur agerar insiders under den senaste tidens turbulens?”. Det behändiga svaret har blivit – de agerar precis som de brukar när börsen skakar till med nedgångar och då småspararen säljer – de köper.

Så har det alltid varit – så kommer det alltid vara.

Att insiders nu har köpt är en ypperlig signal om att börsen snart kommer att stiga; det vet ni som läser denna blogg vid detta laget att jag förväntar mig. För den av er som nu köper är det sannolikt en positiv nyhet, även om det inte är en garanti för att alla bolag kommer gå denna väg till mötes. Men i bolag där insiders ökar nu är situationen positiv.

Som insideranalytiker är jag särskilt intresserad i detta läge kring hur aktiva de är. Hittills under maj har 3,3 procent av alla insiders köpt eller sålt i sitt eget bolag. Och mycket talar nu för att denna månad med enkelhet kvalar in som en av de mest insider-aktiva månaderna i historien. Exempelvis krävs bara att ytterligare 1,4 procent är aktiva för att nå en tiondeplats – sedan 1993!

Faktum är att det finns möjlighet till en andraplats på denna lista. För att slå andraplatsen på insider-aktivitetslistan, som inträffade i december 1994 då 6,11 procent var aktiva, krävs ytterligare 2,8 procents aktivitet. Toppregistreringen kommer sannolikt inte slås på många år. I september 1994 var hela 8,35 procent aktiva. Intressant att notera i sammanhanget är att 6 av de 10 mest aktiva insidermånaderna har inträffat i just majmånader.

Redan nu ser alltså maj 2012 ut att bli en av de mest aktiva månaderna sedan 1993. Som ”insiderhistoriker” hoppas jag på en fortsatt hög aktivitet under andra delen av maj – förhoppningsvis blir det en rekordnotering!

Andra nyttiga fakta under maj ”so far”:

  • 13 av 15 VD:ar har nettoköpt; mest har Hans Wallenstam köpt i Wallenstam (c:a 11 mkr)
  • Nettoköpen uppgår till 387 mkr
  • I Nobia har 9 insiders varit aktiva – alla har köpt