Ett skäl att köpa – många att sälja?

 

Har du någon gång hört uttrycket ”Det finns bara ett skäl för en insynsperson att köpa den egna aktien men många att sälja”? Uttrycket vilar på uppfattningen att ett insynsköp bara görs i syfte att tjäna pengar medan en försäljning kan göras av flera skäl, exempelvis för att frigöra kapital till konsumtion (hus, bil, båt) eller på grund av skilsmässa.

Under mina år i finansbranschen och som forskare i finansiell ekonomi har jag kommit i kontakt med många insynspersoner. Deras berättelser vittnar om laddningen som finns i samband med försäljningar. Och det är inte svårt att förstå eftersom en insider som köper signalerar styrka i bolaget och därmed aktien medan försäljningar indikerar att aktien är högt värderad.

De senaste veckorna har insynsförsäljningarna i First North-noterade Cinnober Financial Technology diskuterats flitigt i olika forum. Sedan årsskiftet 2016/2017 har totalt 1,37 miljoner aktier motsvarande 6 procent av bolaget sålts till ett värde om 149 miljoner kronor av sex insynspersoner. Omkring hälften av de sålda aktierna kommer ifrån investeraren Staffan Persson som också sitter i bolagets styrelse. Efter den senaste försäljningen som han gjorde förra veckan har han sålt 93% av de aktier han ägde vid årsskiftet 2016/2017.

Sammanlagt utgör försäljningarna det senaste året 19 procent av insynspersonernas tidigare ägande. Exkluderar man ordförande Nils-Robert Persson, som är bolagets största ägare, så har de övriga aktiva insynspersonerna minskat sina innehav i snitt med 33 procent.

Försäljningarna ska ha skett av skatteskäl, på grund av husbygge och för att andra projekt kräver ökad finansiering. En del hävdar att det är ”naturliga förklaringar” och att det därför inte finns någon anledning att ta större notis om dem.

I beg to differ.

Det kan absolut vara ekonomiskt rationellt att sälja av en del av sitt innehav och använda för att betala ett husbygge med eller att sälja för att ha kapital till andra projekt. Det finns skatteskäl som gör att insynspersoner kan sälja nu och åtnjuta en lägre skattesats på sin vinst än skulle annars vara fallet. Flera skatteexperter som jag har talat med om just det här fallet är tydliga med att skattejuridiken på området är komplex. Därför blir också ”skatteskäl” den perfekta ursäkten för en insynsperson vid en försäljning. Det går helt enkelt inte att ifrågasätta försäljningen utan mindre än att man känner till alla omständigheter kring insynspersonens ägande. Och att man är skatteexpert.

En av experterna jag var i kontakt med menade att skattesatsen får en mer akademisk betydelse vid en försäljning eftersom man inte säljer, oavsett nivå på skatten, om man tror på en stigande aktiekurs. Och visst ligger det en del i det.

bild_blogginlägg

Att förklara försäljningarna i just Cinnober-fallet med att ”det inte är något att överdriva” och att ”de har ju fortsatt ett stort ägande i aktien” blir bara fel. Sådana argument används antingen av naiva investerare som inte vet bättre eller av befintliga aktieägare med mycket att förlora på en sjunkande kurs. Ta reda på vem budbäraren är och hur stora intressen den eller de har i aktien.

Generellt kan man utgå ifrån att handling går före ord. Handlingen här är att sex insynspersoner relativt nära varandra i tid har sålt en betydande del av sina innehav vilket innebär att de har andra planer för en del av sitt kapital. Sex personer som agerar på liknande sätt innebär att orden som används för att förklara försäljningarna spelar en underordnad roll.

Insynspersoner agerar inte alltid rationellt, och gör inte alltid bra affärer. Precis som andra investerare köper de ibland för dyrt och säljer för billigt. Men risken är överhängande i Cinnober-fallet att insynspersonerna med sina försäljningar signalerar att aktien är högt värderad.

Det behöver inte vara fel att äga Cinnober-aktien, men de som gör det går emot sex andra insynspersoner som oberoende av varandra säljer och investerar i andra projekt.

Det finns många förklaringar till att man säljer men skälet är gemensamt: det finns bättre investeringsalternativ.

Intervju med Compricer om insiders

”Har insiders verkligen bättre förutsättningar för att göra bättre aktieaffärer?” och Är det verkligen en lika bra signal när insiders säljer aktier i sina egna bolag som när de köper aktier?” är två av de frågor som ställdes av Christina Söderberg på prisjämförelsesajten i en intervju för en vecka sedan.

Insiders är en exotisk och liten samling individer i de börsnoterade bolagen – totalt är de inte mer än dryga 5 000 personer. De intresserar investerare och deras agerande ger upphov till spaltmeter i media.

Intervjun som Compricer gjorde med mig hittar ni här.

För dig som kikar in på denna blogg och är extra nyfiken kring insiders så har jag skrivit många tidigare inlägg om deras förehavanden. Men innan jag listar några tips på sådana inlägg, så sammanfattar jag mina egna erfarenheter kring deras agerande från fyra års forskning kring deras agerande och lika många år som fondförvaltare med en modell som placerar efter deras investeringar:

  • De köper före längre uppgångsfaser
  • De säljer före längre (relativa) nedgångsfaser
  • De köper i bolag som är relativt lågvärderade i jämförelse med marknaden som helhet
  • De säljer i bolag som är relativt högvärderade
  • Bolag där insiders är stora ägare är oftare sådana som är högutdelande
  • Längre perioder av stora insiderköp på börsen innebär längre och större börsuppgångar
  • Längre perioder av stora insiderförsäljningar på börsen innebär börsnedgångar

Om du tycker om att placera i aktier själv så kan du använda ovanstående för att kika på vad insiders gör i de bolag där du äger aktier. Och du – glöm inte att insiders ofta har en mycket mer långsiktig horisont än daytrading. När de köper så är de sällan oroliga för att kursen skulle gå ner de kommande månaderna. Då kanske de rentav ökar sitt innehav. Om de gör det brukar det vara ett gott tecken.

Om du inte vill hålla på med aktier själv utan väljer fonder så kan du kika på de fonder som mitt fondbolag erbjuder på området.

Här kommer tidigare inlägg om insiders – håll till godo:

Scania-insiders: piloter eller tjänstemän?

En av de mest framgångsrika fondförvaltarna i historien – Peter Lynch – lyckades förvalta den gigantiska Magellanfonden för Fidelity under perioden 1977-1990 med en genomsnittlig årsavkastning på 29,2%.

Lynch har en gång sagt följande:

When management owns stock, then rewarding the shareholders becomes a first priority, whereas when management simply collects a paycheck, then increasing salaries becomes a first priority.

Enkelt uttryckt: företagsledare som äger aktier i det egna bolaget gör det som är bäst för aktieägarna, medan om han/hon inte gör det så försöker de få så hög lön som möjligt. En hårt förhandlande tjänsteman alltså.

Förra veckan uppmärksammade Dagens Industri, DI, i en artikel att styrelsen i lastbilstillverkaren Scania har ett mycket litet ägande i den egna aktien. Det finns egentligen bara ett undantag – huvudpiloten själv, VD Leif Östling, som äger 700 000 aktier direkt eller via bolag. Och det är naturligtvis en bra pilot – han äger alltså aktier till ett värde av omkring 91 miljoner kronor. I varje fall om man ska se till hur mycket aktier han äger.

Men sen då? Resten i styrelsen äger knappt några aktier.

Börje Ekholm äger 2 000 aktier, motsvarande omkring 260 000 kronor. Han har avböjt omval och utgår alltså från styrelsen.

Peter Wallenberg äger 6 000 aktier, motsvarande c:a 780 000 kronor.

Utöver ovanstående äger ingen av de nu sittande ledamöterna några aktier och totalt består styrelsen av 14 ledamöter. Bolagets pilot nr 2 – ordförande Martin Winterkorn – äger exempelvis inga aktier.

Att bolagets VD och ordförande äger aktier är något som många investerare gärna ser, och om de båda avstår från att äga aktien är det ett negativt tecken. Mycket negativt rentav. Och dessutom har inte Östling direkt öst in pengar den senaste tiden i bolaget.

Senast Östling köpte aktier var i slutet av november 2007.

Och styrelsen är uppenbarligen negativa till aktien. Finanschefen då? Ett bolags finanschef är oftast den, näst VD och styrelse, som sitter på mest information om bolaget. Och Scanias finanschef Jan Ytterberg, han äger blygsamma 10 512 aktier – värt idag 1 380 000 kr. Av dessa kommer 6 824 från ett incitamentsprogram under 2008. Senast han köpte var i juni 2007…

Om man ska tro insiders är Scania alltså inte ett av börsens hetaste bolag. Är Scanias insiders piloter eller tjänstemän? Förutom Östling finns inga piloter. Och han är ingen positiv pilot heller.