Brevet som fondbolagen borde skriva…

Har det hänt dig att du fått ett brev från en leverantör där de meddelar dig att priset på din tjänst kommer att höjas på grund av ökade kostnader? Det händer mig oftare än vad jag hade önskat – och dessvärre även som ansvarig för ett fondbolag.

Egentligen är det inte särskilt konstigt att priserna på de varor och tjänster som vi köper stiger – kostnaderna för att skapa dessa varor och tjänster i form av bl.a. löner och material stiger så varför inte!?

Den senaste tiden har jag fått dessa meddelanden om ökade kostnader för en del tjänster som mitt fondbolag betalar. Fondbranschen går bokstavligen på knäna och de flesta mindre fondbolag gör löpande förluster i sina verksamheter. Sedan finanskrisen har regelverken skärpts upp på en sådan nivå att varje fondbolag tvingas utrusta sig med en bättre advokat på en halvtidstjänst för att klara att efterleva regelverken ordentligt. Personligen tycker jag utvecklingen på detta område är naturligt och bra för att det stärker konsumentskyddet, men gemene man bör förstå är att detta slår oproportionerligt mot mindre aktörer. Bankerna skrattar hela vägen tillbaka (!) till banken eftersom detta är småpotatis i deras resultaträkningar. Det späds ut på så stora intäkter att det inte spelar någon roll.

Problemet med ökade krav på fondbolag är inte kraven i sig utan att det riskerar att slå ut merparten av de mindre fondbolagen med ett minskat utbud av bra spetsprodukter som naturlig och olycklig konsekvens.

Den ensidiga diskussionen kring fondavgifter fortsätter att förbrylla mig. Aktivt förvaltade fonder (oftast med relativt höga avgifter) jämställs dagligen med indexfonder (oftast med låga avgifter). Det är konstigt eftersom den förstnämnda gruppen faktiskt försöker slå index medan den andra accepterar att ständigt förlora mot index. Okej, säger nån, men studier visar att de flesta aktivt förvaltade fonderna inte håller vad de lovar. Well, rätt få aktivt förvaltade fonder säger uttryckligen att de kommer slå index, men de försöker i varje fall…

Men oavsett, hur ofta har du läst i en tidningsartikel om vad du egentligen får för den avgift du betalar? Du får en förvaltningstjänst och en månadsrapport. Du får också en halvårsrapport och du får en årsrapport från fondbolaget. Om du exempelvis sparar 100 000 kronor i en fond med en årsavgift på 1,5% så betalar du drygt 120 kronor per månad för denna tjänst.

Men det värsta är inte att denna ringa månadskostnad för en kvalificerad tjänst aldrig lyfts fram utan att medelsvensson torskar på börsen varje år. Jodå, du läste rätt. Medelsvennen har en utveckling i sin portfölj som är betydligt sämre än börsen. Men det har du inte heller läst någonstans. Och det är förstås sant – det säljer inga lösnummer. Det heller.

Det är nog dags för fondbolagen att skriva brevet till andelsägarna där de meddelar att avgiften på fonden har höjts för att kompensera för ökade kostnader på de tjänster som köps in för att förvalta andelsägarens pengar. Alla andra leverantörer skriver sådana brev så varför skulle inte fondbranschen kunna skriva dem?

Okej, det finns en stor svaghet i min argumentation – bankerna. För bankernas fondverksamheter är rena sedelpressen så de ska definitivt inte skriva brevet till kunden.

Men din bank läser nog inte min blogg ändå…

Passiv fondförvaltning om man inte tror på aktiv

Om jag vill ha en placering på börsen men inte vill placera direkt i aktier och inte tror att förvaltaren kan slå börsen över tid, vilken produkt ska jag då välja? Valet står då mellan en indexfond eller en börshandlad fond, en så-kallad ETF, Exchange Traded Fund.

Det händer relativt ofta att jag träffar personer som har en slant att placera och som vill placera på en marknad utanför Sveriges gränser. De vet inte riktigt vilken förvaltare som de ska välja. Mitt råd till dessa personer brukar vara att de antingen kan välja en indexfond eller en börshandlad fond, ETF, lite beroende på belopp att placera och horisont.

Men låg mig för sakens skull ta ett steg tillbaka. Bland de fonder som finns skiljer vi mellan en passivt förvaltad fond och en aktivt förvaltad fond.

En passivt förvaltad fond brukar kallas indexfond och är sammansatt efter det index förvaltaren avser att följa. Målsättningen för denna förvaltare är att följa utvecklingen på det index. Om fondens avkastning sammanfaller med index, har förvaltaren gjort sitt jobb. Den aktiva avkastningen, alltså skillnaden mellan fondens avkastning och index, bör då hamna nära noll. Du kan utvärdera den passive förvaltaren genom att studera den aktiva risken (tracking error). Den visar hur mycket fondens innehav har avvikit från dess jämförelseindex och mäts som standardavvikelsen mellan dessa två avkastningar. En hög aktiv risk innebär att fonden har avvikit från index – motsatsen till vad förvaltaren vill åstadkomma – så förvaltaren försöker minimera den aktiva risken.

I en aktivt förvaltad fond är förvaltarens utgångspunkt att slå index genom att lägga större vikter i de aktier han tror på än dess vikt i index, och lägre vikter på de han tror mindre på. Målsättningen är enkel – att slå index (ge en aktiv avkastning som är större än 0). En aktiv förvaltare utvärderas genom att man beräknar informationskvoten (IK) eller alfa. IK är den aktiva avkastningen dividerat med den aktiva risken. Förvaltarens mål är att nå en så hög kvot som möjligt. När IK beräknas används den aktiva risken som riskmått. Om man i stället använder beta-värdet som riskmått (beta mäter fondens känslighet för marknadens svängningar) kan du mäta förvaltarens prestation genom alfa-värdet. Det mäter hur fonden har utvecklats jämfört med vad vi rimligen kunde förvänta oss givet dess risknivå (beta). Alfa avslöjar vilket värde förvaltaren har tillfört fonden. Ett alfa-värde på 2 innebär att fonden gav 2 procent högre avkastning än förväntat.

Kritiken som vi ofta hör mot aktiva förvaltare är att spararen får betala mycket för den aktivt förvaltade fonden, men att förvaltaren ger ett negativt alfa, alltså en sämre avkastning än väntat givet aktuell risknivå.

Men åter till gruppen av passiva förvaltare. Att alternativ till en indexfond är en börshandlad fond. En börshandlad har fått sitt namn för att den handlas över börsen, precis som en aktie. Den har alltså fördelen av att man kan köpa och sälja den mitt under en börsdag, vilket kan vara bra under turbulenta börstider. Att det alltid finns köpare och säljare av en ETF säkerställs av den som har skapat fonden. Baksidan av myntet är att handeln sker till en ibland stor prisskillnad mellan köp- och säljkurs.

Men vad är fördelen med en passivt förvaltad fond? Jo, den kan förklaras i följande. Antag att en investerare har hela världen som potentiellt placeringsuniversum. Valet kanske står mellan en placering på börserna i Vietnam, Norge, Kambodja eller Brasilien. Hur bra investeraren kommer att lyckas under ett givet år beror då absolut mest på valet av marknad. Om han/hon lyckas med konststycket att välja ”rätt” marknad så spelar valet av förvaltare en mycket liten roll. Det är just då indexfonder eller ETF:er är som allra bäst. Baksidan är dock att du med rätt stor sannolikhet får en avkastning som är något sämre än index, vanligen en underprestation lika med den årliga fasta avgiften.

Den mest uppenbara skillnaden mellan en ETF och en vanlig indexfond är att ETF:en kan handlas löpande under handelsdagen direkt över börsen. Det är inte ovanligt att ETF:en har en lägre förvaltningsavgift än indexfonden men den som köper en ETF måste betala courtage vid både köp och försäljning. Dessutom finns det en skillnad mellan köp- och säljkurs, alltså en ”spread”. Just spreaden är något som man kanske inte tänker så mycket på men den är ofta på upp emot 0,5 procent. Det innebär alltså att den drar ner din förväntade avkastning med 1 procent. Och detta oavsett över vilken period du håller ETF:en.

Indexfonder och ETF:er är bra när man överväger en placering på exotiska aktiemarknader, men det är viktigt att vara medveten om att den förväntade avkastningen är lägre än den marknad som placeringen sker på.

Använder du själv ETF:er eller indexfonder idag?

Placerar du i en indexfond/ETF idag (välj max 3 alternativ)?

Visa resultat