Tillrättalagd nolla och vinstvarningar

Som jag skrev om häromdagen uppgav HQ på sin hemsida att antalet aktier i bolaget var 690 miljoner st istället för det korrekta som är omkring 69 miljoner st. Nu har den nolla som hamnat fel tagits bort och antalet angivna aktier är nu återigen på korrekt nivå.

Igår vinstvarnade både Getinge och Nokia med stora kursfall som följd. Idag sjunker Nokia ytterligare och ligger i skrivande stund på 26,90 kronor, eller motsvarande 21 procent lägre än före vinstvarningen. Den slutsats man kan dra av båda dessa vinstvarningar är att de sannolikt kommer att åtföljas av fler och att reaktionerna när de kommer sannolikt kan bli stora.

Min bedömning är att marknaden redan har prisat in att fler kommer följa Getinge och Nokias vägar. I ett sådant klimat kommer positiva överraskningar, som naturligtvis kommer att inträffa i flera bolag, får en kraftigt positiv kurspåverkande effekt. Jag hade nog väntat mig en stark aprilmånad men nu förefaller det vara relativt osäkert i denna fråga. Insiders har dock inlett april positivt. Av de som har varit aktiva i det egna bolagets aktie har drygt 70 procent köpt.

Ska börsen upp?

Eller ska börsen ner?

 

Vi är inne i ett intressant skede och det kommer nu vimla av analyser för och emot en positiv börsutveckling. På den punkten är insiders tydliga: börsen ska upp!

Om HQ och den där nollan

Sen jag började skriva i detta format så har jag börjat läsa en del andra bloggar. Och ett tillskott i ett fåtal intressanta bloggar som jag följer finns HQ-bloggen av tidigare styrelseledamoten i HQ AB (och även HQ Fonder) Pernilla Ström där hon ger sin sida av HQ-historien. Det intressanta är att hon inte räds att försvara sig – ibland anfaller hon också.

Jag skrev ett inlägg om HQ och fjädrar i hattar. I inlägget så antydde jag att många sannolikt ser det som en fjäder i hatten att ha ett styrelseuppdrag. Idag debatterar ena sidan dessutom för att uppdragen är så betungande att arvodet måste höjas, ofta från relativt höga nivåer. Den andra sidan frågar sig hur mycket tid i anspråk ett styrelseuppdrag egentligen kan ta. Och detta med rätta då det snarare är regel än undantag med flera styrelseuppdrag – samtidigt som samma person har en heltidsanställning. Och risken är nog överhängande att de med många fjädrar i sin hatt gör ett relativt dåligt jobb sammantaget.

Hur som helst, till mitt HQ-inlägg ställde jag också en fråga ”Är den gamla HQ-styrelsen ansvariga för haveriet och det indragna tillståndet?”. Jag ska erkänna att formuleringen var en smula slarvig. Det mest troliga är sannolikt att ansvaret finns i organisationen. Men det fråntar inte styrelsens ansvar. Styrelsen kan naturligtvis inte blanda sig i operativa beslut, men att följa upp dem på en aggregerad nivå är definitivt något som de ansvarar för. Och det är klart, om styrelsen inte har koll på att bankens riskavdelning inte har koll – vem har då egentligen koll på risken? Och vi talar ju om en bank trots allt.

Era svar på frågan har hittills fördelat sig som så att 9 av 10 anser att styrelsen är ansvarig för haveriet; merparten har redan dömt styrelsen. Antalet svar är ju minst sagt begränsat så det kvalar inte direkt in som en seriös undersökning, men svaren speglar att det finns många som utkräver ansvar. Och oavsett vilken sida om staketet man står på så kommer den juridiska processen ge svar på ansvarsfrågan. Dessvärre, som det brukar vara i den här typen av mål, så finns det en skevhet i styrka mellan de båda sidorna. Bevisbördan är stor och försvaret lär smula sönder allt de kan. Hur som helst så ska ansvar bevisas av domstolen och före det har skett är ingen skyldig oavsett vad vi övriga tycker. Fortsättning följer i denna fråga.

Men nu till några nollor, eller rättare sagt en nolla för mycket.

För visst är det lite underhållande – som Pernilla Ström skriver på sin blogg – att antalet aktier som det idag kvarvarande HQ idag anger på sin hemsida uppgår till omkring 690 000 000, alltså 690 miljoner. Men i verkligheten – och som framgår av nedan bilder – är det 69 miljoner. Och det är inte svårt att förstå varför Pernilla Ström drar en smula på smilbanden när de som anklagar henne för att ha dålig koll på siffrorna själva verkar ha en del problem med det. Jag förstår henne…

Så här ser det ut på HQ:s hemsida idag:

Antal aktier på HQ:s hemsida

Men så här ser det ut på Aktietorget där HQ-aktien idag är noterad:

Antal aktier på Aktietorget

HQ och fjädrar i hatten

Så här i påsktider är det på sin plats att ta upp det här med fjädrar. I hatten. Frågan är om det var en fjäder i hatten för de som satt i styrelsen för HQ Bank innan det blåste till.

Att få ett prestigefyllt uppdrag kan ibland sägas vara ”en fjäder i hatten” och det gäller inte minst en plats i en styrelse. Men jag frågar mig om en styrelsepost i ett börsnoterat bolag är att betrakta som en fjäder i hatten? Är det något som man gärna vill ha för att kunna visa upp för sina vänner likt en jakt-trofé och skyndsamt inkorporera uppdraget i meritförteckningen? Ibland undrar man om styrelseledamöter vet vilket ansvar de har.

Fjädrar för en hatt?

När jag följer bevakningen kring HQ, de indragna tillstånden, och efterspelet så liknar det en gigantisk sörja där alla skyller på varandra och det leder till många frågor – några är de ovanstående.

Jag ska erkänna att jag inte är en expert på Aktiebolagslagen och inte heller på alla turer kring HQ-debaclet. Men det krävs inte heller någon expert för att komma snabbt till slutsatsen att det har gått helt galet till på HQ. Det är uppenbart att många högt upp i organisationen och styrningen av den har haft en dålig kontroll/översikt över verksamheten. Och vad värre är att det ibland förefaller som att information har mörkats.

Utan att gå in på massa tråkiga detaljer om hur portföljen ska värderas eller inte värderas, eller om bolagets revisorer har rätt eller fel, så kan man konstatera följande: bolaget har inte haft en fungerande riskhantering och de har inte heller kunna bedöma risken i den tradingportfölj som man hade. Och det är ju ganska allvarligt eftersom det inte bara visar sig i efterhand att man inte korrekt värderade tradingportföljen, utan att hela bankens överlevnad var satt på spel. Och det under relativt lång tid.

Styrelsen i HQ Bank har naturligtvis ett ansvar för alla delar som gäller verksamheten. Styrelsen ska generellt inte bli operativa men bör oavsett ha en god överblick och kontroll över hur det är ställt i alla bankens delar. De ska alltså se till att de har den information som krävs för att bolaget ska efterleva regelverk och föreskrifter. Om styrelsen inte får sådana rapporter, eller om de är ofullständiga, så är det deras skyldighet att efterfråga dem från berörda parter (läs ansvariga för respektive område). Och de som satt i styrelsen när tillståndet för HQ Bank återkallades saknar varken kompetens eller meriter – så vad gick snett?

På den intressanta bloggen där före detta HQ-styrelseledamoten Pernilla Ström berättar sin historia från tiden i styrelsen när tillståndet drogs tillbaka, skrev hon igår inlägget ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld, men är ett brott begånget?”. Bland annat frågar hon sig om dåliga affärsbeslut är skäl för brottslig misstanke.

Men frågan är ställd på fel nivå, för om styrelsen hade haft den insyn som de borde haft så hade de ställt frågor till ansvariga för respektive område som hade givit vid handen att något var helt fel. Då hade de också vidtagit nödvändiga åtgärder och då hade dåliga affärsbeslut – dvs. vansinnestrading med bolagets egna kassa – inte lett fram till totalhaveri för bolaget. Och det är styrelsens ansvar att ställa dessa frågor och agera på ett sådant sätt att sådana risker undanröjs.

Och mycket riktigt står det bl.a. följande i FI:s beslut i vilket HQ:s tillstånd drogs in:

Bankens styrelse har en skyldighet att fortlöpande bedöma bankens ekonomiska situation, oavsett om det finns brister i underlaget för styrelsens arbete eller inte. Det är styrelsen som ansvarar för de funktioner i banken som kan ha gett styrelsen bristfällig information. Styrelsen är alltid skyldig att hålla sig underrättad om sådana frågor som rör bankens totala riskexponering. Styrelsen borde således ha uppmärksammat frågan om hanteringen av marknadsrisker och sett över bankens kapitalsituation.

Nu ställdes inte sådana frågor utan istället skyller man på FI för att de inte har talat om vad HQ borde ha gjort. Det är ju helt galet!

Således: styrelsen, vare sig det gäller i HQ eller andra bolag, kan inte skylla på undermåliga underlag. När styrelsen inte får de underlag som behövs för att kunna göra en fullgod bedömning av situationen så ska de kräva att få det. Det är deras uppgift och vad ägarna förväntar sig av dem. Att som styrelse skylla ett undermåligt styrelsearbete på FI rimmar riktigt illa. Särskilt som FI hade uppmärksammat bolaget på bristerna sedan en lång tid tillbaka. Vad mer kan ett bolag som HQ begära än att FI hjälper dem att själva förstå sin verksamhet?

Att sitta i en styrelse är inte en mänsklig rättighet. Att det skulle vara en fjäder i hatten är naturligt. Men det är viktigt att känslan av den merit det innebär att sitta i en styrelse inte tar överhanden från det ansvar som följer med ett styrelseuppdrag och vem de representerar. De som satt i styrelsen för HQ när tillståndet drogs in var kvalificerade, hade god kompetens och var alla godkända av FI. Därför måste de ha ett stort ansvar för det inträffade. För, om inte de har ett ansvar för bolagets haveri, vem har det då?

Är den gamla HQ-styrelsen ansvariga för haveriet och det indragna tillståndet?

Visa resultat