Bevaka dessa två bolag extra noga i juli

Jag har just skrivit InsiderAnalys för juni 2012. Sammanfattningsvis kan man säga följande om nuvarande ”insider”-läge:

  • AktivitetsIndex uppgår till 136; 2,8% av insiders har varit aktiva i juni
  • SentimentsIndex uppgår till 118; 71% av alla aktieaffärer av insider är köp
  • Fortsatt tilltro till börsuppgång från nuvarande nivåer

Månadens insideraktie i juni blev Global Health Partner, GHP, där bolagets största ägare ökade sitt innehav med 21 procent och köpte c:a 4 procent av alla aktier som finns på marknaden. Köpet skedde dessutom endast en dag före handelsförbudet inträder inför bolagets kvartalsrapport den 17 juli. Den typen av insiderköp brukar signalera att det är saker på gång. Jag säger bara – håll koll på detta lilla sjukvårdsbolag som idag värderas till drygt 300 miljoner kronor!

En aktie som jag däremot tycker man bör hålla sig borta ifrån är Transmode. Insiders har minskat sina innehav i bolaget under året, en trend som fortsatte under juni. Bolaget kommer med sin kvartalsrapport den 24 juli och givet insiders agerande bör man hålla sig borta från denna aktie den närmaste tiden.

Jag ser fram emot att följa upp hur rapporterna för dessa båda bolag ser ut.