GHP: insiders fortsätter köpa, kursen stiger

När jag senast kommenterade Global Health Partner hade aktien repat sig något från den störtdykning som den gjorde från ungefär 5 kronor då jag skrev om den första gången till 3,40. En kvartalsrapport för det andra kvartalet som kom in betydligt sämre än en del investerare hade väntat sig tog bort alla köpare och flera aktieägare sprang mot utgången.

Det blev då som det så ofta blir när många vill sälja en aktie samtidigt – en överreaktion. När nu insiders fortsätter att öka sina innehav – nu senaste när den största ägaren köpte motsvarande 3 procent av alla utestående aktier i bolaget – så stiger kursen igen. Kursen står nu högre än när jag utnämnde den till månadens insideraktie i InsiderAnalys. Under kortare perioder under dagen idag handlades aktien idag till 5,35 kr.

Vad lär man sig av detta? Aktiemarknaden är inte en plats för flyktiga och snabba beslut – det är en plats där resonemanget istället ska kretsa kring långsiktiga investeringsbeslut där man resonerar i termer av att köpa en del av ett sunt företag med god potential att växa och därigenom generera såväl utdelningar som en stigande aktiekurs. Utan att gå in på detalj kring GHP-aktien är jag övertygad om att det är en aktie som har stor potential till att fortsätta sin återhämtning.

Jag har själv bedrivit en hel del forskning kring hur marknaden reagerar på såväl positiv information och det finns en viktig gemensam nämnare: marknaden överreagerar på all information!

Det ska bli extra intressant att följa aktiens framfart framöver, men det köp som gjordes den 14 september av storägaren Bo Wahlström via bolaget Metroland BVBA och som uppgick till 2 miljoner aktier är en ytterligare indikation att något positivt är på gång.

Men glöm inte hur jag alltid har propagerat: insiders agerar alltid före något är på väg att ske; vanligen 3-6 månader. Om vi ska tro det större köp på 2,7 miljoner aktier som Wahlström gjorde i mitten av juni så är den tiden nu…

Insiderköp i Global Health Partner

I Finansinspektionens insynsregister för den 23 augusti redovisades att styrelseledamoten Lottie Svedenstedt ökade sitt innehav med 130 000 aktier till 550 000 aktier den 21 augusti.

Hon ökar alltså sitt innehav med omkring 30 procent och transaktionens storlek ligger på 500 500 kronor räknat till stängningskursen på 3,85 kronor den 21 augusti. Aktien handlades denna dag i spannet 3,79-3,99 kronor per aktie.

Nu är inte transaktionens storlek särskilt intressant. Möjligen är det lite mer intressant att köpet genomfördes av en styrelseledamot. Men det som är intressant i det här fallet är att det är det första positiva tecknet sedan den negativa kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes.

Som bekant var jag positiv till aktien före kvartalsrapporten baserat på hur insiders hade agerat i aktien den senaste tiden. Insiders ökar sällan sina innehav kraftigt före en kvartalsrapport om inte något bra är på gång – denna gång var dock ett tråkigt undantag. När en insider ökar vid dessa nivåer, som är runt aktiens lägsta nivåer som börsnoterat bolag, är det självklart intressant. Jag skulle gärna se ytterligare insiderköp men att köp sker nu är att betrakta som positivt.

 

GHP – några tankar om kursutvecklingen

Handelsstopp i måndags efter kursfall och igår fortsatta fall efter bolagets kvartalsrapport. Idag ser vi dock en liten återhämtning – än så länge. Så om man köpte före rapporten, vad ska man nu göra?

Först och främst: jag bedriver ingen rådgivningsverksamhet där jag säger vilka aktier ni ska köpa och sälja. Jag analyserar bolag med utgångspunkt i lång erfarenhet kring vad insiders gör och vad detta agerande vanligtvis brukar innebära för aktiekursens utveckling. Det innebär inte att det alltid blir som jag tror. Det innebär inte heller att det jag beskriver är att betrakta som ett konkret investeringsråd. Om ni agerar på saker jag skriver så är det ert eget ansvar.

Det jag däremot tar på mig är att följa upp saker jag skriver – särskilt om det visar sig att mina tankar gått helt på tvären med utfallet. Som det är nu med GHP. Så även om jag inte bedriver en rådgivningsverksamhet så tar jag ingalunda lätt på det jag skriver.

Några tankar om det som hänt i början på denna vecka och hur man bör förhålla sig till det den närmaste tiden kommer här:

  • I måndags: den enda nettosäljaren i aktien var Enskilda, alltså SEB:s investmentbank. Vid 14-tiden hade aktien sjunkit med över 10% – dagen före kvartalsrapport skulle släppas. Börsen stoppade då aktien. Rykten har florerat att det skulle berott på en läcka från företaget. Det tror jag inte ett dugg på. Nej, jag tror mer på att en större investerare ville sänka sin risk inför rapporten.
  • Igår kom bolaget med sin rapport. Läser man rapporten, vilket jag gjorde före handeln öppnade igår, så tycker jag inte att det var särskilt negativ. Visst, omstruktureringar och ett förlorat uppdrag, men sen då? Min bedömning är att gårdagens kursreaktion är en fortsättning på måndagens ras snarare än baserat på rapporten. Under gårdagen var det dessutom återigen Enskilda som sålde tungt. Nästan alla aktier som nettosåldes kom från Enskilda. Omsättningen var drygt 1% av alla aktier i bolaget.
  • Idag stiger aktien något. Återigen är det Enskilda som står för all nettoförsäljning.
  • Det finns två analytiker som följer GHP-aktien: Kristofer Liljeberg (Carnegie) och Patrick Långström (Remium). Än så länge har inga stora försäljningar kommit via varken Carnegie eller Remium. Det tolkar man som man vill; jag tolkar det som att de inte instruerar sina kunder att sälja. Jag skulle bevaka om kunder gör avslut via någon av dessa i endera riktning för att få mer information om hur de ser på aktien.
  • Aktien noteras nu vid sina lägsta-nivåer historiskt.
  • Hur insiders agerar efter rapporten blir en viktig signal för hur jag ser på aktien, men jag skulle inte förvånas av om de nu ökar sina innehav och det är i så fall en mycket stark signal. Omvänt är ett icke-agerande inom de närmaste veckorna ett svaghetstecken, om än en betydligt svagare signal.

 

Hade jag ägt aktien, vilket jag nu inte gör, så hade jag behållit den och beaktat ovanstående. Om insiders hade köpt mer hade jag också köpt mer.

Jag vill avsluta med att säga följande: om ni agerar på det jag skriver så sker det på egen risk. Jag rekommenderar INGEN att agera på kort sikt. Antingen är man daytrader, eller så är man en långsiktig placerare med en horisont därefter.

Att GHP var intressant före rapporten är en ”given böj” – insiders som köper 4% av bolaget, ökar sitt ägande med 21% och gör det en dag före handelsförbudet inför kvartalsrapporten. Det är ytterst sällan en sådan signal är fel, och jag vet det bättre än andra. Denna gången var signalen fel på kort sikt – hur det ser ut på längre sikt är dock en annan femma.

God jaktlycka!