Välkommen till The Insider

Kanske är du ute efter intressant lördagsläsning, eller så är det rentav första gången du besöker min blogg? Jag har letat bland de mest uppskattade blogginläggen sedan start – inlägg som är lika aktuella idag som då – och sammanställt dem nedan.

 • Valresultatet som börsen vill ha – en tillbakablick på hur marknaderna har reagerat på samtliga riksdagsval historiskt. Inlägget som är från den 30 juni i år ger en bild av vilket valresultat som börsen gillar bäst. Bra att ha med sig inför valet den 14 september.
 • Så startar du fondbolag – ett inlägg som jag skrev den 23 juni i år. Som grundare av mitt egna fondbolag får jag ofta frågan om hur man gör för att starta sitt eget fondbolag. Detta inlägg svarar på frågan, och lite till.
 • Tidningarnas aktietips – som forskare var min specialitet att utvärdera värdet och informationen i aktietips. Detta inlägget skrev jag den 29 januari i år när en av mina gamla artiklar om aktietipsen uppmärksammades på sociala medier.
 • Dags att kalibrera börsintsrumenten – en genomgång av värderingarna på världens börser. Genom att snegla på vilka marknader som är högt värderade i en historisk jämförelse så får man en god översikt över vilka marknader man bör investera på och vilka man kan avstå från. Inlägget är från den 27 oktober 2013. Det är snart dags för ett nytt inlägg kring detta ämne.
 • En arbetsdag som fondförvaltare – ett inlägg som jag skrev i ”realtid” under dagen från mitt arbete som fondförvaltare den 27 november 2012. Sedan dess har det blivit flera inlägg på samma tema. En av anledningarna till att jag skriver denna typ av inlägg är för att avmystifiera glamouren kring fondförvaltaryrket. Dessutom brukar jag svara på frågor från er bloggläsare under dagens gång – interaktion som berikar!

Jag hoppas att något av dessa inlägg kan sprida intresse och tid för eftertanke om marknaderna och vad som påverkar dem denna lördag. Mycket nöje.

Så startar du fondbolag

Att starta ett fondbolag kräver kunskap, kapital, en förvaltningsstrategi och en enorm uthållighet. Här beskriver jag processen och vad man behöver tänka på.

Det är inte ovanligt att jag blir kontaktad med frågan ”hur gör man för att starta ett fondbolag?”. Det är inte särskilt konstigt eftersom jag driver ett fondbolag. Idag fick jag återigen frågan via e-post.

Många är de som har en dröm att någon gång starta och driva ett eget fondbolag. Frågan är intressant – och kanske tycker ni det också. Här kommer mitt svar på hur du går till väga och vad som krävs,

Det som krävs för att starta – och sedan driva – ett fondbolag kan enkelt sammanfattas i: kunskap, kapital, en förvaltningsstrategi och uthållighet. Enkelt att sammanfatta. Svårare att genomföra i praktiken.

När jag själv 2008 bestämde mig för att starta processen träffade jag en person som mött nästan alla nystartade fondbolag under tre års tid. Han frågade mig ”vad är det i din förvaltningsmodell och i dina förutsättningar som gör att du kommer lyckas som maximalt 1 av 10 nystartade fondbolag gör?”. Den frågan bör man fundera över många gånger innan man ger sig in att på allvar börja med de första stegen mot att starta fondbolaget.

Processen med att starta ett fondbolag ser i princip ut som följer:

1. Säkerställ följande förutsättningar:

 • Kapital: du kommer åtminstone behöva 1 miljon för ansökan inklusive ansökningskostnaden till Finansinspektionen (bara den kostar idag 295 000 kr). Tar du inte själv ut någon lön under processen så kan du naturligtvis hålla nere kostnaden ytterligare.
 • Sätt ihop en kompetens styrelse. Den behöver tillsammans uppfylla tre kompetenser: 1) erfarenhet av fondverksamhet, 2) erfarenhet av att driva tillståndspliktig verksamhet samt 3) utbildning inom det finansiella området. Särskilt punkten 1) är något som FI tittar mycket noga på idag.
 • Du måste ha en duktig jurist. Du bör inte snåla på utgifter för jurister inledningsvis – du kommer lära dig mycket av dem, en kunskap som du inte har råd att vara utan senare. Välj jurist med stor omsorg. När jag startade min verksamhet blev jag rekommenderad en advokat som jag sedan arbetade med i fem år tills han blev bolagsjurist.

2. Kontakta Finansinspektionen för en inledande diskussion om ansökan. Kontakten bör du ta med dem för att berätta om dina intentioner, sedan ska du gå till steg 3.

3. Skriva ansökan. Det är ett digert arbete och vägledningen om vad som behövs finns detaljerat i FI:s föreskrifter. Innehållet i ansökan och hur ansökan handläggs hittar du här.

 • Du behöver fundera över vem som ska vara vd, hur styrelsen ska se ut, vem som ska ansvara för bolagets riskhantering, vem som ska vara regelansvarig och vem som sköter fondadministrationen. Du ska också ha en depåbank som tar sig an att förvara fondens tillgångar och en extern revisor. Internrevisor behövs också. Allt detta kommer att kräva många möten och mycket fotarbete inledningsvis.
 • Ta fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla en samling regelverk som just ditt fondbolag ska följa. Det kommer att fungera som bolagets ”uppslagsverk” när det uppstår svåra situationer som jäv, klagomål eller hur fonderna får placera.
 • Många jurister kommer säkert föreslå att de skriver hela ansökan åt dig. Det är bland det dummaste rådet du kan få i detta läge. Den advokatbyrån som jag jobbade med i början hade flera erfarenheter av ansökningsprocessen. Deras rekommendation var att jag skulle skriva den själv. Bara då kan man riktigt förstå de regelverk som bolaget behöver och hur de praktiskt ska användas – var deras argument. Ett smart och värdefullt råd.

4. Klar med ansökan? Skicka in den! Handläggningstiden hos Finansinspektionen är fem månader. Men handläggningstiden börjar först ticka från det att ansökan är komplett. Räkna med att det tar dig en månad innan den är det.

5. Nu kommer en process med FI för att få bolaget ”verksamhetsfähigt”. FI gör ett kalasjobb när det gäller att få dig att förstå hur bolaget måste verka, vilken bemanning som krävs osv. Räkna med att det tar 6 månader att få ett fondtillstånd så var noggrann i de kompletteringar du gör och lyssna till vad FI säger. Men framförallt – var uthållig. Den valutan kommer du ändå behöva rikligt av framöver så lika bra att du lär dig redan nu.

6. Du får ditt tillstånd!

Om du lyckas genom hela processen så får du kanske det där faxet och telefonsamtalet som jag fick den 24 mars 2009. En magisk kväll som jag aldrig glömmer!

När du väl har ditt tillstånd så krävs mer kapital.

Fondbolag har ett kapitalkrav som minst motsvarar 125 000 euro. Men i praktiken krävs betydligt mer än så. Jag skulle säga att det inte är realistiskt att starta bolaget med mindre uppbackning än 10 miljoner kronor för drift men egentligen är min rekommendation 20 miljoner. Jag menar inte kapital i fonden utan i fondbolagets kassa.

Men varför behöver man ha så mycket kapital i fondbolaget? – tänker du kanske. Jo, att driva ett fondbolag är inte gratis och under förutsättning att du inte redan har ett stort kapital att förvalta – och följaktligen erhålla intäkter ifrån – behövs mycket kapital för de första åren då du gör förluster i verksamheten.

De flesta bolag som lägger ner sin verksamhet gör det eftersom de saknar kapital att driva bolaget vidare med eftersom de inte kunnat bygga upp ett förvaltat kapital som de kan få intäkter på. De flesta som startar fondbolag hinner inte vara ute och marknadsföra sin/sina fonder. Tiden behövs till att driva fondverksamheten och framförallt förvalta. Att bygga ett varumärke på fondmarknaden tar tid och kostar enormt mycket pengar. Annonsering, och events ihop med distributörer är resurskrävande i tid och kapital.

Detta moment 22 innebär att formeln för framgång stavas tid och pengar.

En vanlig fråga är hur mycket kapital som krävs för att ett fondbolag ska gå runt.

Svaret beror såklart på vilka avgifter du tar, hur dyr din organisation är och vilka rabatter du ger till återförsäljarna. Men någonstans i spannet 600 miljoner – 1 miljard är mitt svar.

De största kostnaderna består av följande – med de dyraste först (har utgått från en fond):

 • Anställda: lagen kräver att vissa moment inte kan utföras av samma individ. Ett fondbolag kan inte ha färre än 2 anställda. Mitt fondbolag har 4. En ägare kan arbeta billigare, en vanlig anställd blir dyrare.
 • Fondadministration/back-office: de flesta nystartade fondbolag lägger ut denna del. En fond kostar runt 400 tkr/år och uppåt.
 • Regelefterlevnad/compliance: läggs också vanligtvis ut på extern part. Räkna med att det kostar 300 tkr/år eller mer.
 • Extern och intern revision: räkna med 300 tkr/år eller mer
 • Jurister: behövs för avtal med externa parter mm – räkna med 200 tkr/år eller mer
 • Utöver detta kommer lokalhyra, marknadsföring, utrustning, avgifter till myndigheter och till depåbanken, IT-support och andra konsultutgifter. Kostnad: mycket pengar.

Om du är intresserad av att starta ditt eget fondbolag så hoppas jag att ovanstående har inspirerat snarare än nedslå dig. Att starta, och driva fondbolag är en spännande utmaning och om du antar den är jag den förste att önska dig all framgång!

Är du sugen att starta eget fondbolag och undrar över något? – ställ dina frågor så svarar jag.

Fredag = insiderkrönika

Okej, det blev inte riktigt som tänkt igår, så jag bloggar ytterligare en dag om mitt jobb och skriver om vad som händer när det händer. 

Så om du vill veta vad som händer på Insiderfonder en fredag i mars så ska du hänga med.

Ställ frågor om du undrar något antingen direkt som en kommentar till detta inlägg eller skicka mig ett e-postmeddelande så svarar jag på det eller här under dagen.

***

17.33
Dags att stänga butiken så smått efter att ha svarat på den hög med e-post som har samlat sig under dagen. Dagens krönika har just kommit ut och du hittar den här => http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/insiderkronika-snabbmat-lovar-mer/ 

Det ska bli skönt med helg efter en börsvecka som har varit hänsynslös mot sina arbetsmyror. Jag hoppas att du får en fin helg!

16.39
Jag kan konstatera att dagens krönika har gått iväg. Det var ingen lätt match idag då flera av de bolag jag hade tänkt skriva om föll bort av olika skäl. Sannolikt kommer krönikan om ett par timmar på sajten. Det blev ett konkret köptips idag. Jag var också tvungen att nämna ett det snygga uttalandet från en vd som sålde i veckan. Nu blir det en del ”städjobb” innan det blir hel.

14.00
Inledningen på krönikan börjar ta sig. Men det är en del kvar innan jag är klar. Det är en del att tänka på när man ska skriva om olika bolag – när kommer nästa rapport? Har de lämnat nyheter till marknaden? Säljer insiders för att de kommer utgå ur bolaget? Mycket ska kontrolleras…

12.45
Äntligen kan arbetet med dagens krönika börja. Och det är ingen tvekan om att det blir lunch framför skärmen idag. Av de 7009 affärer som under den senaste veckan har registrerats av insiders på en rad marknader runt om i världen är 18 procent köp, och sammantaget har aktier för 3,4 gånger så mycket pengar sålts som det har köpts. Stora nettoförsäljningar med andra ord.

11.42
Gårdagens fondkurser har just godkänts och nu även ordrarna som ska genomföras till den kursen. Totalt var det igår 18 ordrar; 11 st köp på sammanlagt 743 000 kr och 7 sälj på ett något lägre belopp. Nettoinflöde således.

11.30
Just haft ett telefonsamtal med en förtvivlad kvinna från Täby som blivit drabbad i den fondflytt-härva som ägde rum förra sommaren. Hon hade fått ett byte gjort från en av de fonder som vi förvaltar till en annan fond. Dessvärre hade hon förlorat 16 000 kronor på det. Jag rekommenderade henne att kontakta Pensionsmyndigheten och att be dem skicka en fondbytesblankett, göra en anmälan till Finansinspektionen samt att göra en polisanmälan. Det var ingen tvekan om att hon skulle göra det.

11.08
Skickar en knippe e-post. Ska dessutom ta tag i en text för uppdatering på hemsidan.

10.57
Just fått feedback från DI.se-redaktionen om att krönikan förra fredagen är den mest lästa hittills och att den hade över 30 000 läsare! Jag är överväldigad över att det är så många som tycker krönikan är intressant. Det inspirerar lite extra inför dagens krönika.

09.42
Avstämning av ett avtalsförslag som jag skickar synpunkter på till tilltänkt samarbetspartner.

09.20
Skickar en punktlista på innehållet i min insiderkrönika till redaktionen på DI.se. Jag har hittat 3 bolag med köpsignaler och 1 med en säljsignal. Sedan kommer jag också skriva om insiderhandel och insynshandel. Jag har diskuterat med myndigheterna om distinktionen och kommit överens med dem om att försöka använda ordet ”insynshandel” för att spegla den vanliga handeln som insiders gör i det egna bolagets aktie och som är laglig medan ordet ”insiderhandel” för att spegla den otillåtna handeln där insiders köper/säljer med tillgång till icke offentliggjord information som kan ha en potentiell kurspåverkan.

Det är också möjligt att jag skriver något om insiders agerande i USA eller på någon annan marknad. Hur som helst så vet jag att fredag = insiderkrönika. Den brukar läggas ut www.di.se kl 18 eller senare.

08.42
Avstämning av kurserna mellan banken och våra prisleverantörer så att vi bestämmer vilka kurser som ska gälla vid värderingen av fonderna.

08.31
Dagen har inletts med genomgång hur Asien-marknaderna har gått. Vår globalportfölj har kraftig övervikt mot Japan och med -3,3% har jag sett hur vi har klarat oss. Portföljen i Japan slog index men det är ju en klen tröst i sammanhanget.

Nu har jag börjat mitt arbete med värderingen av fonderna per igår. Vi sätter fondkurserna med eftersläpning. Just i detta nu ska jag boka ordrar som våra investerare ska få köpa eller sälja andelar till per igår.