Hålet som de inte vill laga

Du har hål i tanden – du går till tandläkaren som lagar det. Det är ett hål i vägen på din gata – du ringer till kommunen som lagar hålet. Någon slår hål i fönstret på skolan där du är lärare – du ringer vaktmästaren som lagar fönstret. Du märker ett hål i byxfickan – du lagar hålet. Det finns många hål att laga, men  vi gör det även om det ibland kan dröja en dag eller två.

Orsak och verkan. Det finns ett problem – vi löser problemet.

Det här är berättelsen om hålet som de inte vill laga. Du vet, det där kryphålet som insiders kan kravla in och ut igenom utan att man bryr sig. Kryphålet som gör att insiders inte behöver anmäla sitt ägande i bolaget där de är ledande befattningshavare om de äger aktierna via en kapitalförsäkring.

Det här hålet, insider-kryphålet när de äger aktier i det egna bolaget via en kapitalförsäkring, är inget nytt fenomen. Åh nej, det har uppmärksammats av många och under lång tid. De så ofta helt felaktigt bespottade Finansinspektionen, FI, har höjt rösten så gott det går om detta problem redan 2007 att det måste täppas till, och det omedelbums. Jag har tidigare skrivit om ämnet i detta inlägg, och i ytterligare ett om lagstiftarens senfärdighet.

En liten kort bakgrund följer.

De som är registrerade hos FI som insiders är enligt lag skyldiga att rapportera sina innehav i bolagets aktie till FI samt när de köper och säljer också. Reglerna syftar till att skapa en transparens på aktiemarknaden. Eller bättre uttryckt att investerarna ska känna förtroende för marknaderna som helhet. När en insider äger sina aktier i bolaget via en kapitalförsäkring så är det inte personen som är formell ägare till aktierna utan försäkringsbolaget som tillhandahåller kapitalförsäkringen. Vem den slutgiltiga ägaren är spelar alltså ingen roll. Att insiders inte är rapporteringsskyldiga för aktier som ägs på detta sätt är en olycklig omständighet som man inte tänkt på förrän kapitalförsäkringar blev riktigt populära.

Ett problem med andra ord. Men problem som vi upptäcker fixar vi väl bara?

Nej, så enkelt visar det sig inte vara. Lagstiftaren har nämligen visat sig ganska ointresserad av denna lucka egentligen. Personligen tror jag bara att det har med pengar att göra. Hade det gällt att staten gått miste om skatteintäkter, då jävlar hade det blivit åka av…

Och sanningen är att FI röt till ordentligt redan 2007/2008 om den olyckliga luckan. Men problemet sopades snabbt under mattan av Finansdepartementet med motiveringen att man avvaktade utredningar i Europakommissionen under det därpå kommande året.

Men så till slut fick FI i uppdrag att formellt utreda frågan från departementet. Det dröjde till den 10 mars 2011 innan departementet gav FI uppdraget men utredningen offentliggjordes i varje fall den 1 november 2011. Utredningen, som du kan hitta här, var rakt på sak – täpp till hålet och gör det nu! Utredningen resulterade i ett lagförslag om hur detta skulle ske och gav samtidigt rekommendationen att lösa frågan omedelbart. Nu skulle det väl ändå hända något?

Visst finns det anledning att hoppas på att departementet snabbt skulle agera på rekommendationen från FI, men sanningen är att inte mycket har hänt sedan dess.

Och problemet görs inte bättre av att de insiders som vill anmäla sina innehav via kapitalförsäkringar inte tas emot av FI – det är ju inte rapporteringsplikt på sådana innehav.

På en aktiemarknad är det viktigt att alla aktörer har tilltro till just marknaden. Så fort det känner en oro för att det pågår något fuffens flyr de lika fort som badgäster vid ösregn. Man brukar tala om transparens på aktiemarknaden. Och det är just transparens vi talar om här, för visst är det viktigt att vi vet hur de som sitter i bolagen köper och säljer aktier i de egna bolagen. Det säger nämligen ganska mycket om vad de tror om bolaget, en information som har visat sig viktig att marknadens aktörer har och ofta även värdefull. Tyvärr kan investerarna inte vara helt säkra på exakt hur insiderägandet ser ut så länge kryphålet finns kvar.

Som ansvarig för ett bolag som står under Finansinspektionens tillsyn känner jag väl till de regelverk som ska efterlevas. Just därför har jag ingen som helst förståelse för att ett icke önskvärt hål i lagen, som enkelt kan täppas till, inte täpps igen.

Patienten (Finansdepartementet) har ett specialhål i tanden. Man går till tandläkaren (Finansinspektionen) som får i uppdrag att ta fram en fyllning att laga hålet med. Tandläkaren tar fram en fyllning. Men nu visar det sig att patienten inte längre vill laga hålet. Eller rättare sagt, man avvaktar lite till. Varför? Ja, det vet ingen, men antagligen har de viktigare saker att arbeta med. Som att visa sitt ”angry face” åt representation och tjänstebilar hos AP-fonderna.

Det är hög tid att återvinna spararnas förtroende för aktiemarknaden och då gäller det att lösa alla lösa (och synliga) trådar. Det är hög tid att täppa till det där lilla hålet och för lagstiftaren att förstå vikten av orsak och verkan!

”Vi kommer leverera på tid – semester eller ej”

Jag älskar våra myndigheter!

Myndigheterna åker ofta på oförtjänt kritik. Och det kanske är naturligt eftersom de bekostas med allmänna medel, men nästintill alltid är kritiken ogrundad och kommer från personer som saknar insyn och kunskap. Tyvärr.

Men hur som haver – rätt använt så är myndigheterna och deras personal en fantastiskt bra resurs. En källa av kompetens som oftast alltid kör på full tank. Dessutom är de där för mig och dig!

Ovanstående lovord kommer inte utan att de har bevisat sig. Nej, nej. Jag har ganska god erfarenhet av att arbeta med ett antal myndigheter och vi kommer bra överens. Så är det bara. Men så har jag också den utgångspunkten att de är just kompetenta, serviceinriktade och resultatorienterade. Min utgångspunkt: om jag bemöter dem trevligt, professionellt och med en förståelse för myndighetens begränsningar (för sådana finns naturligtvis) så brukar ”samarbetet” leda till ett gott resultat.

”Vi kommer leverera på tid – semester eller ej” – är ett citat från veckan i kontakten med Finansinspektionen. Och visst levererade dem. Som vanligt.

För ett tag sedan var jag på en fest med kollegor i branschen. Jag pratade med en person som arbetar för ett annat fondbolag och det han sa om Finansinspektionen är dessvärre ganska talande för hur en del i branschen ser den myndigheten. ”De är ute på en hetsjakt för att sätta dit folk…”.

Jag har lite svårt att sympatisera med hans kritik, för hur man än vrider och vänder på det så kan inte finansbranschen skita i att följa lagar, regler och föreskrifter från en tillsynsmyndighet. Kan inte. Får inte. 

Lika vanlig som ovanstående kritik mot Finansinspektionen är allmänhetens kritik mot att de inte upptäcker brister. Tja, om Finansinspektionen skulle detaljstudera alla bolag som står under tillsyn i detta land, gott folk, då skulle nog budgeten för denna myndighet behöva  ett tillskott på mer än en nolla.

Gemensamt för det jag skrivit ovan är att det finns en lite orättvist negativ bild kring myndigheter. Varken mer eller mindre.

Idag fick jag en förfrågan att skriva en dagbok på vad som händer i mitt professionella arbete under en vecka. Att jag har skrivit få inlägg här den senaste tiden beror på att jag arbetar i stort sett all min vakna tid på ett större projekt. Jag valde dock att tacka ja, så i en vecka ska jag nu skriva en kort story kring vad som händer.

Såg ni förresten att Facebook-aktien har rasat ytterligare? Aktien noterades vid dagens stängning under 20 dollar och har bara en dollar kvar till en halverad kurs från börsintroduktionen. Tråkigt för alla som trodde på bolaget. Själv är jag inte ett dugg förvånad. Vi kommer sannolikt se ytterligare lägre kurser under augusti innan aktien bottnar.

Ny spännande blogg att följa

När vi nu går mot påsk har vi fått ett intressant ägg att öppna från tid till annan. Det är den före-detta HQ-styrelseledamoten Pernilla Ström som startar en ny blogg – http://hqbloggen.wordpress.com/. Ström satt i styrelsen för moderbolaget HQ AB när dotterbolaget HQ Bank fick sina tillstånd indragna av Finansinspektionen sommaren 2010.

Personligen glömmer jag inte dagen när tillståndet drogs in. Jag läste pressmeddelandet direkt när det gick ut och hade flera telefonsamtal om det inträffade med insatta personer.

I bloggen kommer hon berätta sin del i historien eller som hon, bland annat skriver i sitt första inlägg:

Och jag kommer att vara mycket hård mot de myndigheter – främst Finansinspektionen och dess företrädare – som jag anser agerar djupt rättsvidrigt och som hade väldigt lite på fötter i augusti 2010…

Personligen kommer jag följa bloggen med stort intresse – dels eftersom jag har relativt bra erfarenhet av att arbeta med Finansinspektionen, FI, i min roll som VD för ett bolag som står under tillsyn.

Och utan omsvep ska jag erkänna att min erfarenhet av FI är mycket god. Men jag lär väl få anledning att återkomma till det längre fram.

Oavsett – Ströms blogg kommer få många följare, och jag är en av dem, för vi törstar fortfarande efter information om det som har hänt.

Ström skriver i eget namn, något jag gillar, och hon kommer skriva om sådant där hon har insyn, något jag också gillar.

Fortsättning följer…