Vinnaren i Börsgissningen 2014

Så var Stockholmsbörsens sista handelsdag 2014 till ända. Bokslutet för helåret innebär en uppgång på fina 15,67 procent för generalindex (OMXSGI) med återinvesterade utdelningar. Det är därför dags att även göra bokslut för börsgissningen 2014 och för mig att kora en vinnare.

Totalt deltog 162 st i 2014 års börsgissning och den genomsnittliga gissningen hamnade på +6,89 procent. Precis som i börsgissningen 2013 var de mest extrema gissningarna i det negativa territoriet. Den vanligaste gissningen var dock ett positivt utfall och hela 8 av 10 trodde på en uppgång i år. Majoriteten fick alltså rätt!

I börsgissningen 2013 gissade medianen en uppgång på +9,8% och i år var mediangissningen +8,0%. Utfallet i år blev ju också något lägre än 2013.

Men nu till vinnaren och resultatet.

Vinnaren är Lars Olsson som via sitt bidrag skickat på mikrobloggen Twitter gissade en börsutveckling på +15,6 procent. Lars hamnade alltså bara drygt 0,07 procentenheter från det slutgiltiga utfallet. För denna smått imponerande precision kommer Lars att få ett bokpaket innehållande spännande finanslektyr i brevlådan till ett värde av (minst) 1.490 kronor.

Vem är då denne precisionsgissare? Lars är en börsintresserad 43-årig tvåbarnsfar, boende i Nacka utanför Stockholm. Han handlar lite i aktier, optioner (utfärdar mest säljoptioner på enstaka aktier) och har lite fonder. Som vinnare i börsgissningen 2014 låter Lars meddela att börsen 2015 kommer att göra en exit på -17,6 procent. Han tror dock på en bra start 2015 i kölvattnet av fina utdelningar.

Eftersom priset till nästa år räknas upp med börsutvecklingen i år så kommer priset nästa år uppgå till 1.723 kronor. Men nästa år kommer de tre bästa gissningarna få pris!

Gissningarna och utfallet bör börsgissningen 2014 kan ni se i figuren nedan.

2014-utfalletÄven om kollektivet indikerade att börsen skulle upp i år – och alltså hade rätt i den bemärkelsen – var snittgissningen alltså hela 9 procentenheter lägre än utfallet. Själv var jag betydligt längre ifrån med min gissning på +1 procent.

När vi nu stänger böckerna för 2014 kan vi se fram emot ett nytt spännande börsår 2015. Sedan vändningen i samband med finanskrisen i november 2008 har börsen stigit med drygt 230 procent eller 22 procent omräknat till årstakt. Det är betydligt högre än den historiskt genomsnittliga – och därmed långsiktigt förväntade – avkastningen på 10 procent inklusive utdelningar.

Jag samlar nu in gissningar på hur Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (under ett normalt år uppgår de till 3-4 procent utöver prisuppgången) utvecklas under 2015. Din gissning skickar du till mig som en kommentar till detta inlägg, via e-post till erik.liden@insiderfonder.se eller på Twitter till mig. Svaret vill jag ha senast den 4 januari 2015.

Och du, glöm inte, det ska vara roligt att gissa börsutvecklingen och en gissning är just bara en gissning!

Förutom att jag kommer att uppdatera kring börsen här på bloggen kan du också följa utvecklingen i Börsgissningen 2015 på Twitter via #Börsgissningen2015

Så går det i #börsgissningen2014

Paretoprincipen – ofta kallad för 20/80-regeln eftersom den stipulerar att 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan. Jag kommer att tänka på Vilfredo Pareto när jag gör en tillbakablick på Börsgissningen 2014 i början av året eftersom 20 procent gissade på en börsnedgång och 80 procent på en uppgång. 

Mer än halva börsåret har förbrukats och hur har det spenderats av marknadens aktörer? Tja, om bolagens utdelningar vore återinvesterade så skulle uppgången för Stockholmsbörsen uppgå till 6,6 procent i år. Hittills.

När jag bad er gissa hur börsen utvecklas i år blev det kollektiva svaret: +6,89 procent. 

Om ni har rätt så ska alltså börsen handlas sidledes under den resterande delen av året. Om man tror på den analysen är det alltså läge att minska investeringen på börsen eftersom en avkastning på noll är ganska dålig utveckling för den risk som det innebär att investera i svenska aktier.

Och faktum är att det finns saker som talar för att börsen är övermogen nu. Värderingarna på börsbolagen börjar – även i ett historiskt perspektiv – se ganska höga ut. Trenden bland svenska inköpschefer i ett kortsiktigt perspektiv – tre månader – är mer negativt än i ett perspektiv på upp emot ett år – en indikation på att börsen står inför en nedgångsfas.

En annan faktor som är en smula negativ i dagsläget är att ”Economic Surprise Index” för Sverige är i en fallande trend. Surprise Index mäter olika ekonomiska faktorers faktiska utfall i jämförelse med verkligt utfall. Index varierar mellan -100 och +100. Positiva värde innebär att faktorerna faller ut bättre än marknaden förväntade sig och negativa värde att de är sämre än väntat. Logiken är helt enkelt att perioder av negativa överraskningar tenderar att innebära fallande aktiekurser.

Men även svenska insiders är negativa. Insynspersoner har det senaste året köpt aktier i det egna bolaget i en betydligt mindre utsträckning än tidigare. Långsiktiga förändringar i andelen köpande insynspersoner brukar ge tidiga indikationer om framtida börsrörelser.

Insynspersoner är ”contrarian investors”, eller motvallsinvesterare, vilket innebär att de köper i stor utsträckning när massan av investerare säljer. Det gör att de i långsiktiga perspektiv köper när aktier är omotiverat nedtryckta. De säljer sedan i relativt stor utsträckning när massan köper, dvs. när aktier är omotiverat högt värderade. Det ger inga perfekta kortsiktiga timing-signaler, men desto bättre i börsens långsiktiga trender.

Andelen köp i svenska insynspersoners aktieaffärer har minskat sedan 2011 då 7 av 10 affärer av insiders var köp. Under 2014 är andelen nere på 59 procent, en liten minskning kan tyckas, men i världen av insiders är detta stora förändringar. Det här får bli föremål för ett annat inlägg, men den minskade andelen indikerar tydligt att vi står inför en relativt nära förestående börsnedgång.

Men hur går det då i börsgissningen 2014?

Jo, snittet har alltså gissat på en utveckling som ligger mycket nära där vi är idag och den som leder gissningen är en kille som ligger 0,09 procent ifrån börsutvecklingen hittills i år. Förra årets vinnare ligger dock långt ifrån – för att hans profetia ska infrias ska börsen stiga ordentligt härifrån och sluta på +25 procent.

Det kommer bli en spännande börshöst. Kanske kommer riksdagsvalet att påverka börsens utveckling framöver. Om man får tro historiken ser börsen gärna en socialdemokratisk regering efter valet. 

Hur börsen 2014 går vet vi först om ett antal månader, men visst vore det kul om 20 procent av de som har gissat förklarar 80 procent av utfallet och 80 procent av de som gissat förklarar 20 procent av utfallet? I så fall gissar kollektivet – alltså de som har medverkat i börsgissningen – att börsutvecklingen 2014 hamnar på -4,71 procent…

Hur går Stockholmsbörsen resten av året (från 17 augusti 2014)?

Visa resultat

Vinnaren i Börsgissningen 2013!

Stockholmsbörsen har redan hunnit göra bokslut för 2013 och uppgången blev hela 27,8 för generalindex med hänsyn till utdelningar. Ett fantastiskt börsår med andra ord. Det är därför dags att även göra bokslut för börsgissningen 2013 och för mig att kora en vinnare.

Totalt deltog 73 st. i 2013 års börsgissning via min blogg, varav 67 var män och 6 kvinnor. Ni gissade i snitt att börsen skulle landa på +7,5 procent, men vanligast förekommande var en gissning på +9,8 procent. Variationerna var dock relativt stora och de mest extrema gissningarna låg faktiskt i det negativa territoriet. Men trots att det förekom en del negativa gissningar så var de i klar minoritet eftersom 58 av 73 gissade på en uppgång.

Med en median-gissning på 9,8 procent var bidragen ungefär som man kan vänta sig i genomsnitt, dvs. i linje med hur ett genomsnittligt börsår har sett ut på Stockholmsbörsen. Men nu till vinnaren och resultatet.

Vinnaren är Oscar Ekholm som gissade en börsutveckling på +25,6 procent och hamnade alltså bara drygt 2 procentenheter från det slutgiltiga utfallet. Inte illa – och för denna pricksäkra gissning kommer Oscar att få ett bokpaket innehållande spännande finanslektyr i brevlådan till ett värde av minst 1.166 kronor. Oscar är en utlandsboende Göteborgare som sysslar med att sälja index-optioner på OMXS30. Och med en sådan pricksäkerhet finns det goda förutsättningar för att han lyckas bra även i sina placeringar. Om Oscar får rätt även i Börsgissningen för 2014 kan jag lova er ett ytterligare bra börsår.

Gissningarna och utfallet bör börsgissningen 2013 kan ni se i figuren nedan. Ingen av gissningarna var alltså högre än det slutgiltiga utfallet och det förvånar mig så här i efterhand.

Ett börsår är avslutat och ett nytt ligger framför oss. Så vad tror du om börsåret 2014? När du funderar över din gissning kan det vara bra att ha i åtanke att vi har två riktigt starka börsår i 2012 och 2013 bakom oss; 2012 steg börsen med 16,6 procent och 2013 alltså med 27,8 procent.

Sedan den senaste botten på Stockholmsbörsen den 4 oktober 2011 har börsen dessutom stigit med inte mindre än 70 procent. Om vi dessutom går tillbaka till vändningen efter finanskrisen i november 2008 har börsen stigit med smått otroliga 186 procent – fortfarande med hänsyn till återinvesterade utdelningar.

Jag samlar nu in gissningar på hur Stockholmsbörsen inklusive utdelningar utvecklas under 2014. För er som inte vet hur stor del utdelningarna utgör så kan jag nämna att de under ett normalår ligger på 3-4 procent och det ska då läggas på utvecklingen på börsen.

Det vinnande bidraget belönas med ett bokpaket till ett värde av minst 1.490 kronor. Just detta belopp kommer från priset på 1.000 kr för börsgissningen 2012, som räknades upp med 16,6 procent för utfallet 2012 och då blev 1166 kr som vinnaren för börsgissningen 2013 nu erhåller. Detta belopp räknas för vinnaren för börsgissningen 2014 alltså upp med 27,8 procent som är börsutvecklingen från 2013.

Gissningarna i Börsgissningen 2014 skickar du till mig som en kommentar till detta inlägg, via e-post till erik.liden@insiderfonder.se eller på Twitter till mig. Svaret vill jag ha senast den 8 januari.

Och du, glöm inte, det ska vara roligt att gissa börsutvecklingen och en gissning är just bara en gissning!

Du kommer också att kunna följa utvecklingen i Börsgissningen 2014 på Twitter via #Börsgissningen2014