Insiderperspektivet – Apples aktiekurs överdriven?

Tycker du att Apple’s aktiekurs är överdriven? Då är du i gott sällskap. Flera av bolagets ledande befattningshavare tycker tydligen samma sak eftersom de under bara ett fåtal dagar sålde aktier till ett värde av drygt 300 miljoner dollar motsvarande 2 miljarder svenska kronor.

Den 26 september 2008 tilldelades en rad ledande befattningshavare i Apple Inc. optioner som föll ut den 24 mars 2012 – alltså för en vecka sedan. För bolagets VD, Timothy Cook, innebar ”programmet” en option om 200 000 aktier. Och direkt när de föll ner i hans depå så sålde han dem (se bolagets SEC Filing för försäljningen här) och kunde kassera in 119 miljoner dollar, motsvarande omkring 800 miljoner kronor. Försäljningen skedde genom en s.k. automatic sale, vilket i princip är en förutbestämd försäljning som beslutas vid en tidpunkt då insidern inte har tillgång till insiderinformation.

Efter försäljningarna äger Cook 13 817 aktier till ett värde om 8,3 miljoner dollar eller motsvarande 55 miljoner kronor till fredagens stängningskurs. Mycket pengar, men långt ifrån Cooks ”vanliga” årliga kompensation (kika här hur den såg ut 2010).

Men han är inte ensam om ovanstående agerande. Faktum är att fyra ytterligare ledande befattningshavare i bolaget agerade på ett likadant sätt. Bland andra sålde även bolagets finanschef Peter Oppenheimer 150 000 aktier vid denna optionslösen och har idag 4 793 aktier kvar. Totalt sålde dessa fem insiders aktier till ett värde om 315 miljoner dollar eller 2,1 miljarder kronor under den gångna veckan.

Försäljningarna skedde alla runt 600 dollar per aktie. Kuriosa gör gällande att aktiekursen låg på 128 dollar när bolaget ingick optionsprogrammet (studera aktiens kursutveckling här). Kursstegringen över denna period är alltså smått sanslösa 370 procent. Det kan noteras som jämförelse att det breda S&P500-indexet steg med blygsamma 16 procent under samma period.

Så ur ett strikt privatekonomiskt perspektiv förefaller försäljningarna helt logiska.

Köpare av Appleaktien på denna nivå har extremt höga förväntningar på bolaget. Förväntningar som de tydligen inte delar med de som styr skeppet. Och risken är sannolikt hög att kaptenerna har goda incitament att hålla uppe kursen på denna nivå ett tag till för att motivera de skyhöga ersättningar de kvitterar ut. Men det är just problemet: insiders med inget eller litet ägande i aktien fokuserar främst på att maximera den egna ersättningen framför att maximera det som egentligen är deras jobb – ägarnas avkastning!

Noteras kan då att ingen av de ledande befattningshavarna som nu sålde, alltså VD, finanschef, marknadschef, med flera, har några särskilt stora innehav i aktien efter försäljningarna (hur stora finner du här). Vad sänder det för signal? Sälj, sälj, sälj. Stalltipset är dessutom att försäljningarna kommer att fortsätta från andra som var en del av optionsprogrammet under 2008.

Apple är ett fantastiskt företag som utvecklar produkter som alla vill ha just nu. Men fallhöjden är inte bara stor härifrån – den är enorm. Bolaget värderas idag till 560 miljarder dollar motsvarande 3 700 miljarder svenska kronor och det är med enkelhet det högst värderade bolaget i världen. Exxon som värderas näst högst ligger 150 miljarder dollar lägre.

Hennes & Mauritz, Nordea, Ericsson, TeliaSonera, Volvo, Atlas Copco, Handelsbanken, Sandvik, SEB, Swedbank, Assa Abloy…listan av bolag som man kan köpa för Apple är betydligt längre än ovan. Och värderingen täcker hela Sveriges BNP – med ett antal hundra miljarder. Hållbart? Kanske, men någon högre avkastning lär det inte bli härifrån – då kommer bättre alternativ finnas.

Ps. Tipstack till Magnus Edefur. Ds.