Inbjuden till analytikermassage-möte

Veckan började intressant, minst sagt.

Idag har mitt ”sorgebarn” – läs: Global Health Partner som jag skrev om i början av juli – stigit ordentligt under kraftig volym. När börsen stängde var aktien +8% drygt under en betydligt högre volym än under en vanlig börsdag. Totalt omsattes 900 000, omkring 9 gånger den genomsnittliga dagsvolymen på börsen. Kanske är det insiders som ökar ytterligare efter de senaste kursrasen?

Facebook-aktien var under inledningen i New York idag nere under halva introduktionskursen på 38 dollar. Som mest var aktien nere på 18,75 dollar. Aktien slutade på en kurs över 20 dollar. Men att kursen skulle vända upp nu är otänkbart i min bok. Jag tror att de ryck vi ser på vissa känsliga kursnivåer, som nu exempelvis på halva introduktionskursen, är ett tecken på att investmentbankerna som tog bolaget till börsen med sin varsamma hand hjälper upp kursen och därmed sitt eget rykte genom att köpa på sig aktier på kort sikt. Att ”stabilisera” priset, dvs. att jämna ut de stora kurssvängningarna, har alltid varit en viktig del av deras jobb. Nej, förvänten eder en fortsatt kursutveckling söderöver…

Förra veckan blev jag inbjuden till ”IR Nordic Markets” som är en tillställning dit bl.a. alla chefer på börsbolagen med ansvar som investeraransvariga är inbjudna. Årets tillställning som hålls på Konserthuset i Stockholm kommer tydligen att gå under parollen ”Transparens” och jag har blivit inbjuden att som en av fyra deltagare debattera ”Analytikermassage”. Jag är ser fram emot att debattera kring såväl transparens på aktiemarknaden som analytikermassage. Jag ska erkänna att det är lite kul att en av arrangörerna bakom eventet är Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX som jag själv har kritiserat just med avseende på deras syn på just analytikermassage. Att vi ska ha en debatt kring frågorna är sannerligen ett stort fall framåt!

Jag är för att alla måste kunna känna tilltro till börsen som spelaplan för riskkapital. Om vi som är större aktörer på marknaden ska ha första tjing till information på marknaden – vilken marknad kommer vi då att få? Jag är övertygad om att svaret på denna fråga är att vi då inte längre kommer att ha en marknad. Nej, för en välfungerande aktiemarknad är det centralt att samtliga som placerar i aktier har tillgång till samma information. Dessutom är det viktigt att de kan känna tilltro att så är fallet. Om börsbolagen servar analytikerna med nya tolkningar av tidigare lämnad information, eller än värre ett silverfat av anpassad hemlig information, då är vi på helt fel väg.

Mitt budskap: mindre massage, mer transparens!

Har ni förslag på vilka frågor jag bör lyfta på debatten med börscheferna kring analytikermassage så är ni hjärtligt välkomna att komma med dem!

Börsen: massage med gammal information OK

I ett inslag från börsens övervakningschef på Youtube daterat den 16:e februari ger man klara besked kring vad som är tillåtet för börsbolagen när det gäller möten med selektivt utvalda analytiker.

Av inspelningen är det klart att börsen anser att massering med gammal information är acceptabelt. Men om de vill massera med ny information måste bolaget skicka ut ett pressmeddelande till hela marknaden. Dessutom framhåller börsens övervakningschef att bolagen inte får ”guida”, eller vägleda, kring framtida siffror. Däremot ger man klartecken att ”förtydligande av redan offentliggjord information” är okej, givet alltså att den inte är kurspåverkande.

Analys: Ska man tolka Stockholmsbörsen som att de anser att om bolagen vill ödsla sin tid på möten tillsammans med analytiker där man diskuterar saker som i) varken kan ge analytiker bättre uppfattning om verksamheten än vad de tidigare hade, och ii) som inte är ny för marknaden, då är det okej? Ovanstående Youtube-klipp besvarar en del frågor. Fortfarande kvarstår dock svaren på ett antal centrala frågor:

– Om ingen ny information kommer fram eller presenteras på dessa sammankomster – varför spenderar analytikerna sin dyrbara tid med att gå på dem?

– Varför hålls lunchmötena för en sluten krets av analytiker och investerare (som inte alltid är investerare)?

Några analytiker jag har talat med nämner dock att bolagen sköter kontakten med dem på ett mycket professionellt sätt. Ingen ny information framkommer som regel. De säger vidare att ledningens sätt att presentera fakta, gå igenom känd information tenderar att avslöja små detaljer, information som de lyckas snappa upp och skapa ett komplicerat pussel av. Det må vara sant, men faktum kvarstår – varför får inte alla marknadens aktörer tillgång till denna möjlighet att agera psykolog/pussel-läggare?

Lösningen kommer alltid vara för bolagen att avstå från att tolka information – gammal som ny – i umgänge med mindre grupper. Så, återigen, gör all informationsgivning från bolagen öppen för hela marknaden -samtidigt.

Börsen försvarar det omöjliga

Under den gångna veckan har Dagens Industri (DI) genomfört en omfattande granskning av aktieanalytikernas arbete. Det gäller bland annat hur de ger sina köp- och säljrekommendationer, dess träffsäkerhet samt de intressekonflikter som de möter i sin vardag. Framför allt har DI uppmärksammat det ”analytikermassage” som börsbolagen utövar. Granskningen är bra – och nödvändig. Den pekar på en rad fenomen som finns och där analytikerna vare sig de vill eller inte blir en central aktör.

Analytikermassage var det nya modeordet. I början av veckan publicerades artikeln ”Ericssons analytikerlunch fällde aktien” där en analytikerlunch för en skara noggrant utvalda analytiker och investerare ägde rum på Ericssons huvudkontor i Kista den 8 februari i år. Ledningen samlar fyra gånger per år svenska analytiker och investerare på dessa lite mer avslappnade luncher där möjlighet ges att fråga ut ledningen kring tidigare lämnad kommunikation – att få mer ”kött på benen”. Ericsson är på inget sätt ensamma om denna typ av analytikerluncher, eller massage av dito, utan de flesta större börsbolag anordnar liknande aktiviteter. I en intervju med en av de närvarande i artikeln ”Det som sägs ska stanna i rummet”, är det också underförstått att det som sägs just ska stanna i rummet. Efter detta lunchmöte sjönk Ericssonkursen med omkring 2% samtidigt som övriga börsen steg något. Dessutom var handelsvolymen betydligt högre än vad den normalt är vid denna tidpunkt på dagen.

Ovanstående artiklar ledde inte helt oväntat till kritik från mig själv och andra som undrade hur det kan vara okej att företagsledningen ger en liten grupp mer kött på benen men lämnar resten av marknaden utan denna information. Stockholmsbörsens övervakningschef svarade på kritiken och menade att det var fritt fram för bolagen att träffa enskilda grupper av analytiker och investerare så länge man inte avslöjade någon ny information (se ”Fritt fram för analytikermassage”).

Man undrar hur det kan vara tillåtet för ett börsbolag att guida analytikerna kring tidigare släppt information och, som övervakningschefen uttryckte det, ”rätta till eventuella missförstånd hos analytikerna”. Det ligger i sakens natur att om marknaden har misstolkat tidigare släppt information och bolaget anser att marknaden ska guidas ”rätt” – då ska denna information nå HELA marknaden. Situationen är helt galen och det fick mig att skriva en debattartikel tillsammans med Aktiespararnas VD, Günther Mårder, en artikel som publicerades den 18 februari i DI (artikeln hittar du här). I anslutning till vår artikel gav även börsens övervakningschef sin syn på saken.

Vår analys av situationen var följande: om ett börsbolag ska tolka tidigare släppt information så ska hela marknaden informeras samtidigt för att hedra den princip om likabehandling som återfinns i aktiebolagslagen. Annars riskerar företagsledningen att göra sig skyldiga till röjande av insiderinformation och analytikerna till vidarebefordran av sådan information exempelvis via analyser. Vi föreslog att alla möten mellan företagsledning och analytiker ska vara öppna för hela marknaden vilket bäst görs genom webbsända sammankomster.

Ett börsbolag ägs av sina aktieägare och de informeras fyra gånger per år då bolaget lämnar sina kvartalsrapporter. Utanför dessa kan bolaget tvingas informera marknaden om  att det exempelvis måste varna för en lägre vinst. All annan kommunikation är onödig och tar uppmärksamhet från verksamheten. En del menar att analytikerna måste kunna träffa ledningen ”för att kunna göra sitt jobb”. Jaha? Det är ganska uppenbart att primära syftet som analytikerna kan ha att träffa ledningen är att få ut något som inte andra aktörer vet. Genom att just dessa analytiker har ett informationsövertag mot alla andra kan de också tjäna mer åt sina kunder, vilket gör att de kan ta bättre betalt för sina tjänster och så vidare. Företagsledningen i bolaget vill hålla sig väl med analytikerna för att öka möjligheterna till positiva rekommendationer vilket gör att kursen stiger och möjligheten till bonus ökar samt att värdet på eventuellt ägande i aktien stiger. Det här är förstås rena spekulationer, men är likväl potentiella såväl som reella intressekonflikter.

Att analytiker ska ha en gräddfil till företagsledningen är inte bara fel, det strider mot likabehandlingsprincipen såväl som sunt förnuft. Att ingen ny information i sak släpps på sådana möten må vara sant, men syftet med dessa möten är att tolka gamma information på ett nytt sätt. Då blir det ny information.

Om inget nytt kommer från dessa möten, varför hålls dem? Om inget nytt skulle komma från dessa möten, varför är det så viktigt att det som har diskuterats inte läcker till media? Svaren ligger sannolikt i frågorna och just därför kan börsens övervakningschef försvara selektiva analytikermöten – det vore att försvara det omöjliga.