Brevet som fondbolagen borde skriva…

Har det hänt dig att du fått ett brev från en leverantör där de meddelar dig att priset på din tjänst kommer att höjas på grund av ökade kostnader? Det händer mig oftare än vad jag hade önskat – och dessvärre även som ansvarig för ett fondbolag.

Egentligen är det inte särskilt konstigt att priserna på de varor och tjänster som vi köper stiger – kostnaderna för att skapa dessa varor och tjänster i form av bl.a. löner och material stiger så varför inte!?

Den senaste tiden har jag fått dessa meddelanden om ökade kostnader för en del tjänster som mitt fondbolag betalar. Fondbranschen går bokstavligen på knäna och de flesta mindre fondbolag gör löpande förluster i sina verksamheter. Sedan finanskrisen har regelverken skärpts upp på en sådan nivå att varje fondbolag tvingas utrusta sig med en bättre advokat på en halvtidstjänst för att klara att efterleva regelverken ordentligt. Personligen tycker jag utvecklingen på detta område är naturligt och bra för att det stärker konsumentskyddet, men gemene man bör förstå är att detta slår oproportionerligt mot mindre aktörer. Bankerna skrattar hela vägen tillbaka (!) till banken eftersom detta är småpotatis i deras resultaträkningar. Det späds ut på så stora intäkter att det inte spelar någon roll.

Problemet med ökade krav på fondbolag är inte kraven i sig utan att det riskerar att slå ut merparten av de mindre fondbolagen med ett minskat utbud av bra spetsprodukter som naturlig och olycklig konsekvens.

Den ensidiga diskussionen kring fondavgifter fortsätter att förbrylla mig. Aktivt förvaltade fonder (oftast med relativt höga avgifter) jämställs dagligen med indexfonder (oftast med låga avgifter). Det är konstigt eftersom den förstnämnda gruppen faktiskt försöker slå index medan den andra accepterar att ständigt förlora mot index. Okej, säger nån, men studier visar att de flesta aktivt förvaltade fonderna inte håller vad de lovar. Well, rätt få aktivt förvaltade fonder säger uttryckligen att de kommer slå index, men de försöker i varje fall…

Men oavsett, hur ofta har du läst i en tidningsartikel om vad du egentligen får för den avgift du betalar? Du får en förvaltningstjänst och en månadsrapport. Du får också en halvårsrapport och du får en årsrapport från fondbolaget. Om du exempelvis sparar 100 000 kronor i en fond med en årsavgift på 1,5% så betalar du drygt 120 kronor per månad för denna tjänst.

Men det värsta är inte att denna ringa månadskostnad för en kvalificerad tjänst aldrig lyfts fram utan att medelsvensson torskar på börsen varje år. Jodå, du läste rätt. Medelsvennen har en utveckling i sin portfölj som är betydligt sämre än börsen. Men det har du inte heller läst någonstans. Och det är förstås sant – det säljer inga lösnummer. Det heller.

Det är nog dags för fondbolagen att skriva brevet till andelsägarna där de meddelar att avgiften på fonden har höjts för att kompensera för ökade kostnader på de tjänster som köps in för att förvalta andelsägarens pengar. Alla andra leverantörer skriver sådana brev så varför skulle inte fondbranschen kunna skriva dem?

Okej, det finns en stor svaghet i min argumentation – bankerna. För bankernas fondverksamheter är rena sedelpressen så de ska definitivt inte skriva brevet till kunden.

Men din bank läser nog inte min blogg ändå…

Rättvisa avgifter i fondförvaltning

Är du intresserad av att investera i en fond som tar 2 procent i årlig fast avgift men som aldrig når upp till index? Nej, det trodde jag inte heller, men det är ingen ovanlighet att så är fallet. Men vad är en rättvis avgiftsstruktur?

Jag har, av olika anledningar, haft skäl att begrunda hur man kompenserar säljare. Alltså, en säljare kan inte jobba enbart på provision. Han eller hon har sannolikt en familj att försörja och måste kunna betala sina räkningar precis som alla oss andra. Men det måste finnas en morot för personen att göra ett bra jobb. Moroten för säljaren består vanligen av att sälja för glatta livet. Det gör att det alltid finns incitament för säljaren att jobba hårt, jobba målmedvetet och att aldrig ge upp.

En gång kollade jag upp inkomsten för en fastighetsmäklare som visade ett par hus för mig och min fru – det sista huset köpte vi dessutom. Det var den mest professionelle mäklaren jag har träffat och jag blev riktigt imponerad (att bli imponerad av en mäklare händer ju inte särskilt ofta heller för den delen). Han var vid tidpunkten endast 25 år (det här är 6 år sedan). En ytterst kompetent mäklare som kunde allt om huset, var duktig på konstruktion, och som dessutom sålde hus lika ofta som cykelhandlaren säljer cyklar. Han hade en fast lön, en relativt låg, men en möjlighet att tjäna riktigt bra om han sålde många objekt.

Och den här killen sålde för glatta livet – bokstavligen! Killen hade en inkomst på 90 000 kronor per månad. Och jag ska erkänna det: jag blev lycklig.

Borde det inte vara så här även i fondbranschen? Alltså, de som gör ett bra jobb ska tjäna riktigt bra, men de som inte lyckas ska inte tjäna bra?

Ni märker säkert varthän detta inlägg är på väg, men ibland blir man lite väl uppenbar.

Så det här är min poäng. Låt oss titta på exemplet med Sverigefonder. Om vi går in på www.morningstar.se och söker på Sverigefonder så får vi fram 93 fonder; sökningen hittar du här. Därefter tittar jag på ”Avgifter” och ser efter hur många som har någon form av rörlig avgift, alltså en avgift som fondbolaget tar när fonden har en utveckling som är bättre än börsen (som mäklarens provisionsmöjlighet ovan). Då är 8 fonder kvar.

Okej, en del av Sverigefonderna i ovanstående sökning är indexfonder, men det är inte särskilt många. Resten är alltså aktivt förvaltade fonder. Frågan är, i mitt sätt att se saken, varför ska inte en förvaltare som har som mål att förvalta en fond aktivt och slå sitt index, ett incitament för att göra detta och därigenom tjäna riktigt bra? Vad sänder ett fondbolag för signal när de tar en hög fast avgift – oavsett hur väl fonden presterar – men som inte har en rörlig avgift när man gör ett riktigt bra arbete? Tror det fondbolaget att förvaltaren kommer att slå index? Nej. Det fondbolaget tror nog inte det.

Jag kan inte särskilt mycket om jordbruk, men morötter tror jag på. Om man anlitar människor för att prestera (för att sälja hus, sälja bilar eller för att slå börsen) då ska man också ha tydliga incitament. Inte incitament för att prestera halvdant, utan rejäla morötter när man gör ett bra jobb.

Om man sonderar bland Sverigefonderna, som jag har gjort, så har aktivt förvaltade fonder i genomsnitt en fast avgift på 1,45 procent. De 8 fonder som jag får kvar när jag endast inkluderar de med en rörlig avgift har ett genomsnitt på 0,93 procent – alltså drygt 0,5 procent lägre än de fonder som inte tar en rörlig avgift.

En fast avgift och en rörlig avgift. Om man förvaltar en fond aktivt så måste utgångspunkten vara att slå index, annars kan kunde lika gärna placera i en indexfond. Om man förvaltar aktivt så ska avgiften vara relativt låg. Men det ska också finnas en uppsida, en uppsida som gör att fondbolaget får rejält betalt när utvecklingen är bra. För den kund de arbetar för.

Håller ni med? Skriv gärna en kommentar nedan. Håller ni inte med? Skriv även då!

 

Disclaimer: Om du läser den här texten så är det sannolikt för att du vet att jag driver ett fondbolag själv. Visst, jag är en anhängare av rörliga avgifter eftersom jag tror att det då finns ett incitament att lyckas bättre. Så gör vi i mitt fondbolag och därför är en av de fonder du finner i sökningen också en som jag förvaltar.