Världens börser – dyrt och billigt

Det går ingen nöd på svenskens börshumör. Stockholmsbörsen är hittills i år +9,7 procent inklusive utdelningar och flera börsraketer eldar på riskaptiten hos såväl små som stora investerare. Är du en av de som tycker att svenska aktier har dragit iväg lite för mycket och söker andra hamnar att tryggt segla in i? Då ska du läsa vidare.

Det talas om aktier lite överallt nu för tiden. Annat var det för fem-sex år sedan då många – brända av finanskrisen – skydde aktier som pesten. Tongångarna nu är positivare och under de senaste taxiresorna så har diskussionen med chauffören påfallande ofta glidit in på aktier. Och snabba klipp.

Om man är optimistisk så finns det fortfarande utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsen. Optimisten inser att marknaden tenderar att överreagera i såväl uppgångs- som nedgångsfaserna – en av de mest repetitiva företeelserna på finansmarknaderna. Men om man vill undvika de värsta nedgångarna bör man definitivt sälja en aktiemarknad när priset för marknaden dividerat med det bokförda värdet för densamma (sk. price-to-book, P/B) överstiger 25 procent över det historiska medelvärdet under de senaste tio åren.

Om man gör den övningen för Stockholmsbörsen så finns det utrymme för en uppgång på hela 21 procent innan man definitivt bör hoppa över bord. Samma resonemang gäller för övrigt när det gäller vilka marknader man bör köpa i. 

Det finns såklart mer använda argument för en fortsatt börsuppgång. Ett är att räntorna är rekordlåga och förväntas förbli så för lång tid framöver, ett annat att den glödheta fastighetsmarknaden har gjort fastigheter inte är den trygga tillflykt de annars brukar vara. Den som vill ha avkastning tvingas därför till aktier, tenderar många att resonera.

Men negativa signaler saknas inte. Exempelvis är Citigroups ”Surprise Index”, som mäter utfall på en rad ekonomiska data mot marknadens förväntningar, för Sverige i en fallande trend. Längre perioder med sämre utfall än vad marknaden förväntat sig indikerar att bolagen lyckas sämre än vad marknaden tror och brukar leda till sjunkande börskurser. Svenska inköpschefer är dessutom mer negativa det senaste kvartalet än under det senaste året – en annan faktor att ta på allvar. Sentimentet bland insynspersonerna har också varit negativt under en längre period vilket är en tidig indikation på sjunkande börskurser.

Så även om det finns utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsens så bör optimisten ta de negativa signalerna på allvar.

Men nu till hur priserna ser ut på världens börser. Jag antar att du, som de flesta, hellre köper marknader på rea än till överpriser. Sammanställningen nedan visar hur stor avvikelse det är i nuvarande värdering i jämförelse med det tioåriga snittet. Ju högre avvikelsen är desto dyrare är marknaden och vice versa. Och det finns ett flertal marknader där det råder rea nu.

Dyra marknader hittar vi i USA, Sydafrika, Malaysia och Tyskland. Skulle jag välja en av dessa marknader att investera i så skulle det bli Malaysia eftersom insynspersoner just i Malaysia indikerar fortsatt stigande kurser.

Men det är som sagt gott om rea-marknader. Om du har varit med på uppgången i mer ”kvalitativa” marknader så kan det finnas anledning att istället välja marknader som Kina, Ryssland, Spanien, Polen framöver. Men möjlighet till god potentiell avkastning kommer till en risk – i flera fall politisk risk.

Du kanske noterar att värderingen av den Kanadensiska marknaden är under sitt historiska snitt. Det är intressant på grund av likheterna med sin granne USA samtidigt som kanadensiska aktier inte har hängt med uppgångarna där. Inga garantier finns, men jag förväntar mig att kanadensiska marknader ”konvergerar” mot värderingsutvecklingen i USA. I så fall kommer vi få se fortsatta kursuppgångar i Kanada.

Så här ser nuvarande värdering ut i förhållande till snittet under de senaste tio åren på ett urval marknader:

Land Avvikelse från historisk (10 år) snittvärdering i %
USA 13%
Sydafrika 10%
Malaysia 6%
Tyskland 6%
Världen 4%
Holland 4%
Schweiz 4%
Sverige 3%
Turkiet 0%
Storbritannien -2%
Kanada -2%
Hongkong -4%
Australien -5%
Frankrike -6%
Japan -9%
Sydkorea -11%
Indien -12%
Singapore -15%
Polen -19%
Italien -21%
Spanien -23%
Kina -28%
Ryssland -38%

Marknader med negativ avvikelse från sitt historiska snitt ska betraktas som relativt ”billiga” medan de med positiv avvikelse som relativt ”dyra”. Ju längre ifrån sitt historiska snitt desto mer billig eller dyr.

Vilken marknad föredrar du?

Dags att kalibrera börsinstrumenten

Börshumöret är på topp och hittills har Stockholmsbörsen adderat 19 procent till sitt värde i början av året. Det är naturligtvis roligt för de många som har varit med på denna uppgång, men i takt med värdestegringen finns det nu anledning att bli försiktig för när något börjar kännas för bra för att vara sant – då är det ofta så.

Den viktigaste lärdomen jag bär med mig från mitt förflutna som forskare kring finansiella marknader är lika enkel som viktig: marknaderna överreagerar på positiv information och de överreagerar på negativ information.

Innan du fortsätter läsa, läs föregående mening en gång till. Om du förstår innebörden av den meningen och agerar hyggligt efter den när du placerar på börsen, då kan jag lova dig att du blir en bra placerare. Om du inte redan är det alltså. Problemet är nämligen att de allra flesta som placerar sina surt förvärvade slantar på börsen gladeligen köper aktier som just har stigit, eller säljer när aktien just har rasat. Och det är sällan en bra strategi.

Börsen har stigit med 19 procent hittills i år, ett fenomenalt börsår så långt. Och mycket talar faktiskt för att det ska fortsätta uppåt ett tag till. Jag tror nämligen att vi har någonstans runt 10-20 procent till kvar av uppgång, men bara av den anledningen att börsen oftast stiger över realistiska nivåer före en börsnedgång sker.

Tittar man på historiska värderingar så tenderar börsen i en uppgångsfas att stiga över försvarbara nivåer för att i nedgången sjunka under försvarbara nivåer. Marknaderna – och dess aktörer – tenderar alltså att överreagera. Detta är ett av de få mönster jag kan lova er kommer att upprepas igen och igen.

När jag talar om värderingar så syftar jag på price-to-book, alltså priset i förhållande till det bokförda värdet. Jag tittar mest på 10 års rullande historik och när jag skriver ”försvarbara nivåer” så är det större avvikelser från den genomsnittliga värderingen för de senaste 10 åren som är det intressanta värdet. Eftersom vi vet att marknaderna har en tendens att stiga över realistiska nivåer innan det korrigeras så bör man vara observant när man ligger 10-20 procent över det historiska snittet, vid 25 procent bör man överväga att helt gå ut ur marknaden.

Per i fredags värderas Stockholmsbörsen till 2,26 gånger det bokförda värdet vilket är 5 procent över det historiska genomsnittet. Högst var värderingen i juli 2007 då börsen värderades till 3,22 gånger det bokförda värdet. Det var också från denna månad som börsen har sin senaste all-time-high-notering, närmare bestäm den 16 juli 2007. Till denna nivå är det 4,6 procent kvar. Vi ska säkert upp och över denna nivå och förbi emot en ny högstanotering, men jag tror inte på mer än 10 procent högre än så. Men hur stor överreaktionen denna gång blir avgörs i slutänden av bolagens rapporter. Ju bättre rapporter desto större blir den möjliga överreaktionen.

Som investerare på börsen måste man dock fråga sig om det är värt att vara investerad fullt ut när detta ”slag” om börsuppgång/börsnedgång närmar sig. Väl vid börsens vändpunkt ska du hålla koll på volatiliteten, den brukar stiga rejält då. Med detta sagt, det börjar bli dags att kalibrera våra börsinstrument.

MEN det finns andra marknader som just nu ser attraktivt värderade ut. Ett exempel är Australien som trots fina uppgångar hittills i år har mycket kvar att ge med en värdering som ligger 6 procent under tioårssnittet. Krisländerna i Europa finns också med på listan över de marknader som ligger långt under historiska värderingar, men ett land i Europa med stor potential är Polen som ligger 17 procent under sin historiska snittvärdering.

I USA har börserna gått mycket starkt i år och värderingarna där är 5 procent över det historiska snittet. Om man ändå vill ha en exponering i Nordamerika så är grannen, Kanada, betydligt intressantare och ligger hela 11 procent under sitt historiska snitt. Jag tror att de kanadensiska börserna kommer att utvecklas bättre än USA-börserna det kommande året.

Valet är förstås ditt eget – men jag föredrar aktiemarknader med större potential till uppgång.

Så här ser nuvarande värdering ut i förhållande till snittet under de senaste tio åren på ett urval marknader:

Land Avvikelse från historisk (10 år) snittvärdering i %
Tyskland 10%
USA 5%
Sverige 5%
Sydafrika 5%
Världen 2%
Schweiz 2%
Holland -3%
Storbritannien -5%
Sydkorea -5%
Hongkong -6%
Australien -6%
Frankrike -9%
Japan -11%
Kanada -11%
Singapore -12%
Polen -17%
Indien -22%
Ryssland -27%
Spanien -29%
Italien -31%
Kina -32%

Vilken marknad föredrar du?

”Skit i alla annat än valet av tillgångsslag…”

Jag besökte idag den kungliga huvudstaden – tack för trevligt väder och sympatiska möten!

Bland annat hade jag förmånen att träffa en strateg vid namn Mr S från en av storbankerna. Mr S och jag pratade om att spararna är ”trigger-happy” och om svårigheten i rådgivning att få kunderna att tänka långsiktigt, att inte satsa allt på ett kort (och då helst inte bland frimärkesaktierna) och av vikten att välja rätt tillgångsslag.

Mr S budskap till rådgivarna – som sällan når hela vägen till kunderna/spararna/investerarna – är att ”skita i allt annat än valet av tillgångsslag”. Han sa inte så bokstavligen; det var min tolkning av vad han sa. På svenska menade han i varje fall att det som avgör din framgång i placeringar är valet av tillgång du placerar i. Låt oss ta ett exempel och göra det enkelt. Vi antar att det finns två enkla val; svenska aktier eller svenska korträntor. Valet ett givet år mellan aktier eller räntor är betydligt viktigare för utfallet på din placering än om du väljer Sverigefond 1 eller Sverigefond 2 för din exponering mot svenska aktier.

Och visst har Mr S helt rätt. Personligen tror jag att det är relativt få investerare som tänker på detta faktum. De flesta investerare som jag möter är ”all-in” i svenska aktier. Hur ser det ut med placeringar i Asien? USA? Tyskland? Sydamerika? Nej, de sträcker sig ofta till valet mellan direktplaceringar i svenska aktier.

Nej, jag håller med Mr S – ska du lyckas långsiktigt i dina placeringar så är det viktigaste att fundera över vilket tillgångsslag som är bäst för tillfället. Men det är klart, det är bra med ett långsiktigt förhållningssätt också så att man inte hoppar fram och tillbaka mellan tillgångsslag. För med snabba, och många, hopp mellan olika tuvor i placeringarnas träsk är det svårt att hålla sig torr längre perioder.

Låt mig avsluta med att citera rapparen Petter – ”Strategen fixar degen”.