Antal byten borde ha tänt varningslampor

I en replik till min debattartikel den 5 mars i Svenska Dagbladet svarar generaldirektör Katrin Westling Palm att Pensionsmyndigheten har gjort vad de kan efter fondbyteshärvan 2013. Hon beklagar att pensionsspararna har drabbats men anser i övrigt att de informationsbrev som skickats till drabbade sparare varit korrekta åtgärder och att myndigheten inte kan byta tillbaka till den fond spararna senast valt hur som helst.

Låt mig börja med att välkomna den snabba repliken från generaldirektören och att hon beklagar att spararna har drabbats av brottslighet i deras eget system. Det är viktigt att debatten handlar om de som har drabbats av brottsligheten alltså de tusentals helt vanliga blivande pensionärerna. Det är också viktigt att den handlar om det bristande ansvar som Pensionsmyndigheten har visat prov på genom att helt enkelt inte stävja det brott man sedan länge har känt till.

I Westling Palms replik slås jag av det centrala utrymme hon ger till att diskutera det felaktiga i att pengarna skulle återföras till den fond Insiderfonder förvaltar och som spararna flyttats ifrån. Att drabbade sparare vill ha sina pengar återförda till den fond de senast valt förefaller i och för sig naturligt och visst hade det varit bra för vårt bolag, men min debattartikel handlade inte om det. Den handlade istället om det brott som har skett mot spararna i Pensionsmyndighetens system och den skyldighet man har att stävja sådan brottslighet när den har konstaterats och att myndigheten brustit i detta ansvar.

I de många diskussioner vi har haft med Pensionsmyndigheten har vi betonat att brottet måste neutraliseras och att detta bör ske genom att spararna gör ett nytt aktivt val av fond. Det centrala är inte vilken fond de väljer utan att de har den fond som de själva har valt.

Jag undrar om Westling Palm känner till att olagliga fondbyten skedde i Premiepensionssystemet redan 2012 och att pengarna även då gick till samma fond som 2013? Kanske har hon inte nåtts av den uppgiften men alldeles oavsett så är hon felinformerad om fondflyttshärvan 2013. Många samtal inkom nämligen till myndighetens växel redan en eller två veckor efter att fondbytena påbörjades den 1 juli 2013. I samtalen vittnade spararna om att de blivit utsatta för byten utan sitt godkännande och att de aldrig hade lämnat ifrån sig sin kod med en fullmakt om att göra fondbyten. Jag tog emot många sådana samtal vilket även Finansinspektionen gjorde. Så att Pensionsmyndigheten inte kunde ha fattat misstanke och agerat omgående för att begränsa skadan är helt enkelt fel.

Blotta omfattningen av fondbyten mitt under industrisemestern borde dessutom ha fått hela manöverpanelen i myndighetens kontrollrum att blinka okontrollerat. Exempelvis gjordes fondbyten under enstaka dagar överstigande 200 miljoner kronor innebärande att nästan 2 000 sparare skulle ha vallfärdat från stranden samma dag för att göra ett fondbyte mellan samma två fonder.

Men trots att många sparare snabbt bekräftade att fondbyten skett utan deras godkännande – och att myndigheten visste att det skett på samma sätt tidigare – agerade man inte snabbt för att begränsa skadan. Istället valde man att skicka ett informationsbrev till dem. Fem månader senare.

Myndighetens senfärdiga agerande går igen i det senaste brevet som skickades till spararna för två veckor sedan – sex månader efter att Ekobrottsmyndigheten konstaterade brottet. Genom detta brev hoppas man alltså nå de drabbade och några kommer man säkert att nå. Men vilket ansvar tar myndigheten för att resten nås av informationen?

I de händelser som inträffade 2012 och 2013 har myndigheten låtit brottsliga aktiviteter få ske i systemet utan att man har velat, eller vågat, agera. Ett informationsbrev som få öppnar och som kommer flera månader för sent är inte ett proportionerligt agerande.

Katrin Westling Palm och Pensionsmyndigheten bör nu, för de drabbade pensionsspararnas skull, säkerställa att de har en fond de själva valt. En försiktig ursäkt från generaldirektören i en debattartikel fyller knappast på deras premiepensionskonton med pengar de har gått miste om och än mindre neutraliserar det brottet som de har utsatts för.

Pensionsmyndigheten har ett ansvar för vad som händer i Premiepensionssystemet – ett ansvar man inte kommer undan hur som helst.

Erik Lidén, vd, Insiderfonder


Ovanstående är en slutreplik införd på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 9 mars till en replik från Pensionsmyndighetens generaldirektör på min debattartikel i samma forum.

Min debattartikel ”Lurade sparare lämnas i sticket” från den 4 mars.

Replik från Pensionsmyndighetens generaldirektör ”Nej, vi byter inte fonder åt folk hur som helst” från den 5 mars.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Lurade sparare lämnas i sticket

Under tre veckor i juli 2013 gjordes över 20 000 fondbyten i Premiepensionssystemet från en aktiefond till en räntefond. Fondbytena uppgick till totalt 2,1 miljarder kronor och en majoritet gjordes med pensionsspararnas pinkod men utan deras godkännande.

Tusentals sparare vet fortfarande inte att de har drabbats och att det redan fått stor påverkan på deras framtida pension. Skadan har dessutom skett helt i onödan eftersom Pensionsmyndigheten redan efter ett par veckor visste att många fondbyten skett utan spararnas samtycke.

Men i stället för att snabbt begränsa skadan för spararna genom att återföra deras pengar till den fond de senast aktivt valt så ville man invänta utfallet av en utredning hos Ekobrottsmyndigheten, EBM. I augusti 2014 konstaterade EBM att anställda hos försäkringsförmedlaren bakom dessa fondbyten gjort sig skyldiga till grov urkundsförfalskning. Förmedlaren hade då redan lämnat tillbaka sitt tillstånd till Finansinspektionen och försatts i konkurs.

Men det är först nu, sex månader efter EBM:s konstaterande, som man går ut med information till de drabbade spararna. I ett brev som skickades för drygt en vecka sedan och där informationen om brottet kommer som ett parentetiskt underbudskap överlåter man ansvaret att neutralisera brottet till brottsoffret.

Jag företräder Insiderfonder som förvaltar aktiefonden som spararnas kapital flyttades ifrån och som i dag heter Inside Active Global. Vårt bolag har lidit omfattande skada till följd av det inträffade men det är i första hand pensionsspararna som har drabbats av brottsligheten och som därmed är mest skyddsvärda. Vi förväntade oss därför att Pensionsmyndigheten snabbt skulle agera till skydd för dessa sparare. Men i dag, drygt ett och ett halvt år senare, står det klart att det var ett felaktigt antagande.

Pensionsmyndigheten ska agera i pensionsspararnas intresse och bör värna särskilt om de svagaste. Men i handling har jargongen på myndigheten i stället varit att ”man får skylla sig själv om man lämnar ut sin pinkod”. Det är en häpnadsväckande inställning och ett hån mot de som drabbats.

De olagliga fondbytena har redan fått kännbara konsekvenser eftersom aktiefonden stigit rejält i värde medan räntefonden i stället har minskat i värde. Den totala skadan för spararna uppgår till flera hundra miljoner kronor och den genomsnittlige spararen har i dag 42 500 kronor mindre på sitt premiepensionskonto. Det är mycket pengar, men skadan kan förväntas bli mycket större i framtiden. Detta beror på att det är stor skillnad i förväntad avkastning mellan en aktiefond och en räntefond. Dessutom har många av de drabbade 20 år eller längre kvar till pension. En försiktig beräkning ger att en drabbad sparare som ligger kvar i räntefonden kommer att ha 613 000 kronor mindre på sitt konto när pensionen börjar betalas ut om 20 år. Vem som ska stå för den notan är oklart.

Pensionsmyndighetens brev till de 13 000 spararna som finns kvar i räntefonden, som heter Optimus High Yield, är ett hafsverk och innehåller en rad brister. Den som får ett myndighetsbrev där de berättar att ett brott har begåtts i myndighetens eget system förväntar sig rimligen att de gör vad de kan för att stävja brottet. I stället överlåter nu Pensionsmyndigheten åt de drabbade att själva neutralisera brottet genom ett fondbyte.

Men hur många med 20 år kvar till pensionen öppnar i ärlighetens namn brev från Pensionsmyndigheten, läser det, förstår vad som hänt och agerar? Det måste vara försvinnande få.

Och olagliga fondbyten är inget nytt för Pensionsmyndigheten. Det som hände sommaren 2013 hände vid samma tidpunkt ett år tidigare, alltså 2012. Då drabbade fondbyten utan godkännande omkring tre tusen pensionssparare och fonden dit pengarna flyttades var densamma som 2013. Det är alltså med myndighetens goda minne som mindre nogräknade individer tillåts profitera på det svenska pensionssystemet. Att varken Pensionsmyndigheten eller Finansinspektionen vidtar åtgärder för att stävja den här typen av brott skapar starka incitament för de som genomför dem att fortsätta.

Och mycket talar för att det kommer att fortsätta. För där möjligheten till fondbyte via pinkod har försvunnit och ersatts med e-legitimation tar fondbytesblanketterna vid. Med en förfalskad namnteckning är det enkelt att göra olagliga fondbyten via blanketter, för icke ont anande sparare.

Genom ett rent informationsbrev till de tusentals drabbade pensionsspararna har Pensionsmyndigheten inte tagit sitt ansvar. Många kommer aldrig öppna sitt brev och därför måste man i stället vidta sådana åtgärder som säkerställer att varje sparare aktivt antingen bekräftar att de redan har den fond de själva valt eller får hjälp att göra ett nytt aktivt val. Gör Pensionsmyndigheten inte det har man frångått principen om spararnas rätt till fria val av placering och är medskyldig till att de får en mycket lägre pension än de annars skulle ha.

ERIK LIDÉN
vd, Insiderfonder

Denna debattartikel infördes i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 4 mars 2015

=> Läs repliken från Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Börsgissningen 2015 – ”Så blir börsåret”

Det nya börsåret har inletts och det känns precis lika ovisst som det brukar göra vid den här tiden på året. Börsnedgångarna i Europa och USA efter den tidigarelagda börsstängningen i Stockholm dämpar inte direkt osäkerheten. I min årliga undersökning ”Börsgissningen” frågade jag er hur ni tror att börsåret 2015 blir och ni har svarat. Nyfiken på gissningarna? Häng med så får du se resultatet.

Låt mig först börja med att tacka alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Många är också de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter – er insats uppskattas!

crowd

Med mycket hjälp har Börsgissningen 2015 lyckats få in 519 bidrag – mer än tre gånger så många som förra året. Det betyder att intresset har varit stort, men framförallt betyder det att vi i år får en ännu bättre bild av ”investerarkollektivets” syn på börsen det kommande året.

Så vilka finns bakom de 519 bidragen? Det är en salig blandning av människor och ibland bidragen finner du professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders och swingtraders. Men mest finner du alldeles vanliga människor som har bidragit till gissningen för att de tycker att det är en kul grej att bidra till en undersökning.

Den som tror att ”experterna” har gissat på ett enhetligt sätt tror fel. De har gissat med en enorm spridning och finns representerade över hela spannet av bidrag. Eftersom man kan bidra till Börsgissningen ”anonymt” får vi också veta vad personerna verkligen tycker.

Läget i början av 2015 kan beskrivas så här:
Uppgången sedan den 21 november 2008 då botten under finanskrisen nåddes har Stockholmsbörsen stigit med 234 procent. Under det senaste året har vi haft rekordmånga noteringar på svenska börser (58 st) – betydligt fler än under IT-bubbel-året 2000 (38 st) – och intresset för att placera på börsen är större än på mycket länge. Detta porträtteras genom en stor tillströmning av kunder till de två största nätmäklarna i landet – ofta en enkel inkörsport för förstagångsinvesterare – och till intresseorganisationen Aktiespararna. Lägg därtill stora stimulanser från ett antal länders centralbanker och en rekordlåg ränta i Sverige. Det vore ett understatement att säga att trenden är positiv.

Men de som har varit med på aktiemarknaden ett tag vet att bakom varje uppgångskrön lurar en utförsbacke. Och den tenderar att komma när en betydande majoritet euforiskt väntar sig fortsatta uppgångar.

Spännvidden i era bidrag har varit mycket stor – mellan den högsta och lägsta gissningen skiljer det hela 71 procentenheter. Jag tar det som en indikation på att ni – investerarkollektivet – bedömer börsläget som mycket osäkert.

I snitt, säger ni att Stockholmsbörsen 2015, inklusive utdelningar, kommer att stiga med 3,33 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år endast utgörs av utdelningarna.

Det finns flera intressanta observationer att göra från årets upplaga av Börsgissningen.

Ökad variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, har ökat i jämförelse med gissningarna under förra året. Jag tar det som ett kvitto på att börsen nu står inför ett extremt osäkert läge. Jag slås också av den stora spridning som finns i experternas gissningar. Om börsen skulle stå inför ett ytterligare solklart börsår borde de flesta experter tro på en uppgång. Så är det inte.

Ökad andel negativa gissningar
Av årets gissningar tror nästan exakt två tredjedelar på en uppgång medan en tredjedel tror på en nedgång. Förra året trodde bara var femte person på en nedgång. Men även om antalet gissningar som tror på en nedgång ökar så tror ändå 66 procent på en uppgång även i år, en hög siffra kan tyckas. Men man skulle säkert få en lika hög (eller högre) siffra även på toppen just före en kraftig nedgångsfas. Människan tenderar att ta den senaste historiken för den närmaste framtiden. Trenden håller i sig, typ.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Bland de som tror på en fortsatt uppgång finns inte helt oväntat den rådande trenden som ett av de vanligaste argumenten. Lika vanligt är den låga räntan. Det är många som tror att räntan kommer att vara låg länge och att det per automatik kommer att innebär att aktiekurserna ska upp. Vissa av optimisterna nämner också att värderingarna ännu inte är överdrivna som ett stödjande argument.

Vanliga argument till en börsnedgång
Bland de som ser något deppigare på det kommande året nämner man att tidigare räntehöjningar än marknaden räknar med kan komma att slå hårt. De många börsnoteringarna tar de negativa bidragslämnarna som en indikation på att börsen närmar sig en topp då börsnoteringarna brukar kulminera nära börsen når sin topp. En del är också oroliga över att det positiva momentum som råder är skapat med resonemanget att ”börsen bara måste stiga”. 

En komplett sammanställning av samtliga gissningar finner du i nedanstående figur.

2015 gisningar - alla

Nedan följer en nedbrytning av bidragen till Börsgissningen 2015 och jämfört med Börsgissningen 2014:

Jämförelse 2014_2015

När jag går igenom bidragen i årets börsgissning slås jag av hur osäkert börsläget just nu är. Spridningen är större än förra året och det är i sig en signal på att vi befinner oss nära en större nedgång. Det är lite som att kollektivet indikerar att ”blir det inte i år så är det nästa år det smäller”.

Min egen analys på hur Stockholmsbörsen ska utvecklas 2015 är -20 procent – med argument som du finner i ett tidigare inlägg.

Ni som har bidragit till Börsgissningen 2015 är mitt ”investerarkollektiv”. Om kollektivet har rätt ska alltså börsen ”bara” upp med ynka 3 procent. Med tanke på hur hög risknivån är på börsen kan man tycka att kompensationen ganska dålig.

Framtiden får utvisa hur det sargade oljepriset utvecklas under året, om centralbankernas stimulanser upphör, om räntorna börjar höjas i USA och om de svenska politikerna kommer överens.

Men inte minst får framtiden utvisa om kollektivet kan förutspå utvecklingen på Stockholmsbörsen 2015!

Ps. Ni kommer att kunna följa Börsgissningen 2015 här på bloggen och för er som har konton på Twitter kan ni följa utvecklingen via #börsgissningen2015. Ds.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!