Vinnarna i Börsgissningen 2018

Stockholmsbörsen stängde börsåret 2018 på -4,16 procent för generalindex (OMXSGI) med återinvesterade utdelningar. Det är därför hög tid att göra bokslut för Börsgissningen 2018 och för mig att kora vinnarna.

Börsgissningen 2018 var sjunde upplagan och det var med ett rekorddeltagande – hela 1342 bidrag lämnades in. Snittgissningen var +2,83 procent så utfallet var nästan exakt sju procentenheter ifrån snittgissningen. Det är tillräckligt nära för att säga att det fortsatt råder en viss förmåga hos ”kollektivet” när det gäller att förutspå det slutliga resultatet.

Jag vill passa på och rikta ett ödmjukt TACK till alla er som bidrog med era gissningar till Börsgissningen 2018. Det är ju ni som utgör den kollektiva investerarkunskapen – ju fler som bidrar desto bättre blir relevansen av snitt- och mediangissningen. Det som är så spännande med ”kollektivet” är att det ofta med sin snittgissning slår många börsexperter på fingrarna!

Några som spöade börsexperterna är årets vinnare – en trio bestående av Niclas, Annelie och Per!

Den vinnande gissningen var -4,23 procent vilken alltså var 0,07 procent ifrån det slutgiltiga utfallet.

Vinnaren heter Niclas Skjöld och är bosatt i Skoghall utanför Karlstad. Med den precisionen som Fredrik hade i år finns det anledning att lyssna till vad han tror om det kommande året. Hans gissning för Stockholmsbörsen 2019 är en värdeutveckling på -18,07 procent!

Annelie Söderberg och Per Pettersson som delade andraplatsen på -4,3 procent tror att börsen i år kommer sluta på -10 procent samt +8 procent.

Vinnarna i Börsgissningen 2018 kommer att få presentkort till Storytel.

Fördelningen på bidragen i Börsgissningen 2018 och det verkliga utfallet ser du i figuren OVAN. När vi nu har stängt böckerna för 2018 kan vi se fram emot ett nytt spännande börsår 2019.

Börsgissningen 2018 var det första året då jag på försök bad er gissa vilket bolag i large cap samt mid/small-cap som skulle lyckas bäst under året. Jag tyckte att det vore spännande att se hur väl ni lyckades pricka in vinnarna i respektive kategori. När jag utvärderar ”portföljen” av de 30 mest frekvent gissade bolagen i large-cap så kan jag konstatera att de till min förvåning hade en värdeutveckling som i snitt var 1,6 procent sämre än Stockholmsbörsens generalindex. En sammanställning av de 30 bolag i large-cap som ni gissade skulle vara vinnare men som valdes minst frekvent blir resultatet lite mer uppmuntrande: 3,2 procent bättre än index. Jag tar det som en bekräftelse på att man göra bättre i att välja aktier som är mer ”out-of-fashion” än de mer populära.

Med nedgången under 2018 noterade Stockholmsbörsen sitt första år med negativ avkastning sedan 2011. Och trots nedgången så har börsen per årsskiftet stigit med 322 procent sedan vändningen i november 2008 i sviterna av finanskrisen. Men med tanke på den historiska lågräntemiljön som effektivt har styrt stora kapitalflöden från bankboken till börsen är det inte alltför uppseendeväckande. Hur länge räntan ligger kvar på nuvarande nivåer är naturligtvis högst oklart. Jag talade för några dagar sedan med ett par experter på området som menade att det inte lär bli alltför stora justeringar från rådande styrränta de kommande tre åren.

Mycket kan sägas om det kommande börsåret men min egen syn får vänta. Jag tar den istället i samband med sammanställningen av bidragen till Börsgissningen 2019.

Prislistan i Börsgissningen 2018:

 1. Niclas Skjöld (Skoghall) som gissade -4,23 procent – presentkort på 2000 kronor på Storytel
 2. Annelie Söderberg (Stockholm) och Per Pettersson (Ljungby) som gissade -4,30 procent – presentkort på 1000 kronor på Storytel

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Ett skäl att köpa – många att sälja?

 

Har du någon gång hört uttrycket ”Det finns bara ett skäl för en insynsperson att köpa den egna aktien men många att sälja”? Uttrycket vilar på uppfattningen att ett insynsköp bara görs i syfte att tjäna pengar medan en försäljning kan göras av flera skäl, exempelvis för att frigöra kapital till konsumtion (hus, bil, båt) eller på grund av skilsmässa.

Under mina år i finansbranschen och som forskare i finansiell ekonomi har jag kommit i kontakt med många insynspersoner. Deras berättelser vittnar om laddningen som finns i samband med försäljningar. Och det är inte svårt att förstå eftersom en insider som köper signalerar styrka i bolaget och därmed aktien medan försäljningar indikerar att aktien är högt värderad.

De senaste veckorna har insynsförsäljningarna i First North-noterade Cinnober Financial Technology diskuterats flitigt i olika forum. Sedan årsskiftet 2016/2017 har totalt 1,37 miljoner aktier motsvarande 6 procent av bolaget sålts till ett värde om 149 miljoner kronor av sex insynspersoner. Omkring hälften av de sålda aktierna kommer ifrån investeraren Staffan Persson som också sitter i bolagets styrelse. Efter den senaste försäljningen som han gjorde förra veckan har han sålt 93% av de aktier han ägde vid årsskiftet 2016/2017.

Sammanlagt utgör försäljningarna det senaste året 19 procent av insynspersonernas tidigare ägande. Exkluderar man ordförande Nils-Robert Persson, som är bolagets största ägare, så har de övriga aktiva insynspersonerna minskat sina innehav i snitt med 33 procent.

Försäljningarna ska ha skett av skatteskäl, på grund av husbygge och för att andra projekt kräver ökad finansiering. En del hävdar att det är ”naturliga förklaringar” och att det därför inte finns någon anledning att ta större notis om dem.

I beg to differ.

Det kan absolut vara ekonomiskt rationellt att sälja av en del av sitt innehav och använda för att betala ett husbygge med eller att sälja för att ha kapital till andra projekt. Det finns skatteskäl som gör att insynspersoner kan sälja nu och åtnjuta en lägre skattesats på sin vinst än skulle annars vara fallet. Flera skatteexperter som jag har talat med om just det här fallet är tydliga med att skattejuridiken på området är komplex. Därför blir också ”skatteskäl” den perfekta ursäkten för en insynsperson vid en försäljning. Det går helt enkelt inte att ifrågasätta försäljningen utan mindre än att man känner till alla omständigheter kring insynspersonens ägande. Och att man är skatteexpert.

En av experterna jag var i kontakt med menade att skattesatsen får en mer akademisk betydelse vid en försäljning eftersom man inte säljer, oavsett nivå på skatten, om man tror på en stigande aktiekurs. Och visst ligger det en del i det.

bild_blogginlägg

Att förklara försäljningarna i just Cinnober-fallet med att ”det inte är något att överdriva” och att ”de har ju fortsatt ett stort ägande i aktien” blir bara fel. Sådana argument används antingen av naiva investerare som inte vet bättre eller av befintliga aktieägare med mycket att förlora på en sjunkande kurs. Ta reda på vem budbäraren är och hur stora intressen den eller de har i aktien.

Generellt kan man utgå ifrån att handling går före ord. Handlingen här är att sex insynspersoner relativt nära varandra i tid har sålt en betydande del av sina innehav vilket innebär att de har andra planer för en del av sitt kapital. Sex personer som agerar på liknande sätt innebär att orden som används för att förklara försäljningarna spelar en underordnad roll.

Insynspersoner agerar inte alltid rationellt, och gör inte alltid bra affärer. Precis som andra investerare köper de ibland för dyrt och säljer för billigt. Men risken är överhängande i Cinnober-fallet att insynspersonerna med sina försäljningar signalerar att aktien är högt värderad.

Det behöver inte vara fel att äga Cinnober-aktien, men de som gör det går emot sex andra insynspersoner som oberoende av varandra säljer och investerar i andra projekt.

Det finns många förklaringar till att man säljer men skälet är gemensamt: det finns bättre investeringsalternativ.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Så blir börsåret 2018

 

Investerarkollektivet fortsätter att vara positiva – det står klart när Börsgissningen 2018 summeras.

Den sjunde upplagan av Börsgissningen har genomförts och det är dags att summera bidragen. Sammanfattningsvis är investerarkollektivet positivt men spridningen på bidragen är rekordstort. Häng med så får du se hur bidragen i Börsgissningen 2018 fördelar sig.

Som vanligt vill jag rikta ett ödmjukt tack till er alla som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen. Utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Ett särskilt tack också till alla de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter!

crowd

Deltagandet i Börsgissningen 2018 har varit rekordstort och hela 1342 bidrag har kommit in. Det är 13 procent fler än det tidigare rekordåret, 2016, och 61 procent fler än förra året. Med ett så stort antal bidrag står det klart att vi får en mycket bra bild av ”investerarkollektivets” syn på Stockholmsbörsens utveckling under 2018.

En sammanställning av bidragen återfinns i figurerna längst ned!

Nytt för i år är möjligheten att gissa vinnaren bland large cap och mid/small cap-bolagen. Antalet gissningar för vinnare bland large cap-bolag är 816 och för vinnare bland mid/small cap-bolag var antalet gissningar 689.

För dig som är ny till Börsgissningen så kan jag berätta att bidragen – i vanlig ordning – kommer från en salig blandning av personer. Svaren är som tidigare år anonyma så tillvida att bara jag känner till vilka som har gissat men bakom bidragen står många professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders, swingtraders, ekonomijournalister och sparekonomer. Men de allra flesta bidragen kommer från helt vanliga människor som råkar spara i aktier och fonder.

Så hur säger ni då att börsåret 2018 ska bli?

I snitt, säger ni att utvecklingen på Stockholmsbörsen 2017, inklusive utdelningar, kommer att bli: +2,83 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen rensat för utdelningen kommer att hamna något under nollstrecket. Det ska dock sägas att mediangissningen är en uppgång på 5,95 procent med hänsyn till återinvesterade utdelningar.

När jag tittar på årets bidrag till Börsgissningen gör jag ett par reflektioner.

Ökad spridning men minskad variation i bidragen
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gissningen är 169 procentenheter vilket är högre än någonsin. Men samtidigt minskar variationen, mätt som standardavvikelsen i avkastningen.

Fortsatt många som tror på en uppgång
Nästan sju av tio tror på en uppgång på Stockholmsbörsen även under 2018. Det är en hög siffra och den förvånar mig. Sedan vändningen i samband med finanskrisen, vilken inträffade den 21 november 2008, så hade Stockholmsbörsen vid årsskiftet klättrat 340 procent om vi tar hänsyn till återinvesterade utdelningar.

Bland positiva och negativa gissningar finns några generella kännetecken och jag presenterar de vanligaste nedan.

Vanliga argument till fortsatt börsuppgång

 • ”Det finns inga vettiga alternativ till aktier om man vill ha lite avkastning”
 • ”Fin tillväxt i Sverige och världen”
 • ”Vi ligger efter USA där uppgångarna varit betydligt större”
 • ”Normalt en euforisk sista fas i en uppgångsmarknad – den har vi inte sett röken av än”

Vanliga argument till en börsnedgång

 • ”Räntorna kommer att stiga under året”
 • ”Stora nedgångar i bostadsmarknaden”
 • ”Svensk konjunktur på topp, räntan rekordlåg – positiva katalysatorer ytterst få”
 • ”Optimismen är utbredd – så brukar det se ut nära toppnoteringarna”

Förra året noterade jag en trend i analyserna där de flesta trodde på en stark inledning på året följt av en betydligt tuffare del av året. Så här i efterhand är det intressant hur väl det stämde med hur utvecklingen kom att bli.

En kul del i årets Börsgissning är vilka bolag som ni tror blir vinnare på large cap och mid/small-cap.

Bolag med flest röster som vinnare på large cap:

 • Hennes & Mauritz (90 bidrag; 11% av alla gissningar bland large cap)
 • Fingerprint (52 bidrag/6%)
 • Evolution Gaming (49/6%)
 • + 76 andra bolag med totalt 615 röster

Bolag med flest röster som vinnare bland mid/small cap:

 • Catena Media (35 bidrag, 5% av alla gissningar i mid/small cap)
 • G5 Entertainment (32/5%)
 • Cherry (28/4%)
 • + 227 andra bolag med totalt 594 röster

Det finns en naturlig övervikt mot mer populära bolag men listorna är intressanta för de har alla ett stort antal röster från helt oberoende personer. Två observationer som jag gör kring de aktier med flest röster är som följer. För det första får två hårt straffade aktier under 2017 allra flest röster: Hennes & Mauritz och Fingerprint. För det andra tror ni att spelrelaterade bolag kommer att gå starkt. Hur väl detta stämmer överens med verkligheten när börsåret summeras om knappt tolv månader blir mycket spännande.

Det är med stor spänning jag själv ser fram emot börsåret 2018. Min syn är försiktig och negativ. Insidersentimentet, alltså köpandelen i insynshandeln de senaste 18 månaderna, har sedan i april/maj 2017 varit i en stigande trend. Så länge som köpandelen på ”rullande” 18 månader stiger brukar det vara vettigt att stå utanför börsen. När sentimentet faller är det i regel bra att äga aktier.

Men om vinsterna hänger med så finns det fortfarande en uppsida i svenska aktier. Värderingarna är omkring 8 procent högre än snittet de senaste tio åren men det brukar inte vara förrän värderingarna glider över 25 procent över det historiska snittet, på ett ungefär, som man bör vara orolig. Dit är det alltså en bra bit kvar.

Tittar man på inköpscheferna så har index befunnit sig i en stigande trend den senaste tiden. Så länge som detta index är i en positiv trend brukar det vara bra. Men i december klingade den positiva utvecklingen av och om inte indexet stiger över 62 i januari så ser jag denna indikator som en säljsignal i februari.

Vi är nu inne i ett skede för börsen när selektivitet är viktigare än på mycket länge. Hur insynspersonerna ser på den egna aktien kommer då ge oss viktiga signaler. Om de säljer finns det en anledning att själv göra det medan om de ökar ordentligt kan det indikera att bra saker kan hända i aktien framöver.

En sak är jag säker på – det blir ett mycket spännande börsår 2018. Spänn på säkerhetsbältet!

Om ett år vet vi vem som kom närmast det verkliga utfallet i Börsgissningen 2018. Tills dess kan ni följa utvecklingen i ”tävlingen” antingen här på bloggen eller, om ni har tillgång till ett konto på mikrobloggen Twitter, via #borsgissningen2018.

En komplett sammanställning av samtliga gissningar i Börsgissningen 2018 finner du i nedanstående figur.

Börsgissningen 2018 - alla bidrag

Antalet bidrag uppdelat i femprocentsintervall ser ut så här:

Börsgissningen 2018 - intervaller

Nedan följer en flerårsjämförelse av bidragen i Börsgissningen 2014-2018:

flerårsjämförelse

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!