Granska makten!

Jag ställde frågan och ni gav mig svaret. Frågan: ”Behövs en oberoende granskning av hur bra jobb den sittande regeringen gör?”. Svaret: ”Ja”, 98%, ”Nej”: 2%.

Ni var ganska tydliga i svaret: inför val borde det göras en oberoende granskning av hur väl den sittande regeringen har lyckats med sitt arbete.

Det var inte just den sittande regeringen jag tänkte på när jag formulerade frågan utan snarare generellt att granska den som har makten för tillfället.

I dagarna debatterar politikerna frågeställningar där svaren drillats dygnet runt med strateger sedan många månader tillbaka. Tillrättalagda argument, noga uträknade efter vilka svar som biter bäst på väljarkåren och får så många väljare som möjligt att välja just dem, deras parti, i riksdagsvalet. Men vad åstadkommer de egentligen vid makten?

När vi väljer vem och vilket/vilka partier som ska leda landet är det viktigt med empati, fokus på miljöfrågor, skola, vård/omsorg och annat som möjligen inte kan utvärderas i siffror. Men rätt mycket annat kan mätas, men görs inte. Så hur ska vi kunna veta hur bra den sittande regeringen lyckats?

När jag ställde frågan till er i inlägget ”Oberoende granskning av regeringar inför val” var det tydligt att de allra flesta upplever att de inte vet hur den sittande makten har lyckats och därför skulle vilja se det utvärderat när de ska rösta igen.

Jag tror att många är som mig själv när de får fakta på bordet som motsäger vår tidigare hållning – att ändra sin egen uppfattning. Betraktar vi den politiska debatten utifrån är det två laguppställningar som pekar ut brister hos den andra sidan, men ogärna erkänner egna misstag. Vem ska man lita på? Tja, det är svårt att veta för är det något politiker kan så är det att argumentera framgångsrikt och med gåsens teflonmantlade fjädrar få kritiken att rinna av.

Det är tydligt att jag inte är ensam om att känna mig osäker kring vad politikerna åstadkommer och vem man ska tro på. Mycket är oklart. Klart är dock vikten av att väljarna får veta om den sittande regeringen har gjort ett bra jobb eller inte. Bara då kan vi välja rätt, välja de som ska skapa en framgångsrik drift av Sverige, av våra resurser och ekonomi.