Så gick det…

”Hur kommer börsåret 2013 gå”? Så löd min fråga för ett år sedan. Med bara en handelsdag kvar på Stockholmsbörsen börjar det därför närma sig bokslut på utfallet av era gissningar.

Det är alltså en dag kvar på det svenska börsåret men alldeles oavsett hur den går kan jag konstatera följande om era gissningar för ett år sedan: de var i försiktigaste laget!

Snitt-gissningen hamnade då på +7,5 procent, vilket kan jämföras med utfallet idag på +27,9 procent när vi även tar hänsyn till utdelningarna. Att det har varit ett riktigt kanonår att vara investerad i aktier råder det ingen tvekan om. Gissningen som just nu ligger närmast är en på +25,7 procent. Hur som helst så kan jag garantera er att INGEN gissning kommer att vara högre än det verkliga utfallet när börsen stänger på måndag.

Vem som hamnar närmast och vinner ett fenomenalt bokpaket till ett värde om dryga sextonhundra spänn ber jag att få återkomma till.

När vi inom kort stänger ett börsår så har vi ett nytt att se fram emot. Jag har talat med flera initierade analytiker, strateger och investerare om börsåret 2014 och vi är väl i stort sett ense om en detalj. Det är ett svårgissat år!

Jag tänker inte ge mig på en analys av året redan nu, inte för att jag inte har tänkt klart, utan för att jag först vill att era gissningar om 2014 ska vara så lite färgade av mina idéer som möjligt. Däremot kan jag säga så pass mycket som att insiders sedan en tid tillbaka har positionerat sig för att börsen snart ska bli billigare. Börsuppgången den senaste tiden har också gjort att Stockholmsbörsen har blivit ganska dyr. Därmed inte på något sätt sagt att vi inte kan få se högre noteringar inom kort – för det är jag ganska säker på att vi får – men bolagens vinster måste hänga med för utan det kommer dagens värderingar förefalla för höga.

Insidersentimentet åker för närvarande utförsbacke och den varaktiga vändningen – alltså när andelen köp börjar stiga igen – tenderar att ske när börsen faller kraftigt. Just den rörelse vi nu ser i sentimentet gör mig orolig och också övertygad om att vi kommer att få en ”justering” av kurserna under 2014. Kanske spiller denna justering även in på 2015, men det vill jag som sagt återkomma till.

Andelen av insiderhandeln som har varit ”köp” hittills under 2013 är 60 procent. Förra året var den 64 procent och 2011 var den 70 procent. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det kan jag försäkra er om att det inte är. Och faktum är att när sentimentet senast var så negativt som det är nu var strax före finanskrisen.

Förresten, när jag talar om sentiment så menar jag andelen av insiderhandeln under det senaste året som har varit köp. Just detta mått har historiskt varit en ganska bra indikator på framtida börsrörelser. Och det mesta tyder på att insiders kommer fortsätta att minska sina innehav framöver.

Jag har sett ett tydligt mönster där ett flertal insiders som köpte för ett par år sedan på ganska låga kursnivåer nu minskar sina innehav kraftigt och i ett flertal fall säljer hela sitt innehav. Detta agerande är inte ett bra tecken – tro mig. Som vanligt rekommenderar jag er att inte lyssna på de förklaringar de har till att de säljer, gör bara som de själva gör så ska det går fint.

Men nu vill jag önska att du gissar börsutvecklingen 2014. Vinsten i tävlingen består i vanlig ordning ett fylligt bokpaket!

Om du vill delta i börsgissningen 2014 så skickar du din gissning på följande sätt:

  • Bloggen: som en kommentar till detta inlägg
  • E-post: skicka till erik.liden@insiderfonder.se
  • Twitter: skriv din gissning till mig som ett direkt meddelande

Om du önskar gissa anonymt så går det utmärkt! Flera av de som deltog i gissningen för 2012 och 2013 har valt att vara anonyma.

Så, mina vänner, kom igen och gissa börsutvecklingen 2014!

Rekommenderad läsning:

 

Kollektiv börsgissning och börsen 2013

I mitt nedslag kring vad ni tror om Stockholmsbörsens utveckling 2013 för en tid sedan landade den genomsnittliga gissningen att börsen ska upp med 7,5 procent i år. När knappt fem månader har gått av året är det dags för en uppdatering och analys av vad vi kan förvänta oss av börsen framöver.

När Stockholmsbörsen hade stängt idag låg utvecklingen från årsskiftet på +17,6 procent om man inkluderar utdelningarna. Det är alltså en bra bit högre än den genomsnittliga gissningen från er på 7,5 procent. Det ska dock påpekas att median-gissningen var 9,7 procent.

Många investerare har till synes blivit tagna på sängen av den starka börsen och att en hel del ekonomiska data har kommit in bättre än marknaden hade förväntat sig och drivit upp kurserna. Lågränteläget som gäller idag gör att investerarna flyttar från räntor till aktier för att få avkastning och detta har den senaste tiden bidragit till att driva upp kurserna ytterligare.

Så vem ligger närmast i gissningen?

Det är en journalist och en person som är frekvent på Twitter – båda har gissat att börsen ska sluta på 17 procent vid årets slut. Men det är en jämn kamp och på mycket nära avstånd till dessa båda herrar återfinns bland annat en vass analytiker, en revisor och ytterligare en journalist. Vinnaren från förra året har det dock betydligt tuffare med en gissning på 12 procent.

Okej, börsen har gått bra, men var är den på väg den närmaste tiden?

Ja, det är ju något av en tiotusenkronorsfråga, men jag tänkte i varje fall ge er min bild av läget utifrån några parametrar som jag tittar på lite extra.

1. Insidersentimentet. Jag tittar naturligtvis noga på vad insiders har gjort den senaste tiden. De har agerat mycket positivt under en längre sammanhängande period (juni-december 2011). Det kan tyckas konstigt att gå så långt tillbaka i tiden, men det spelar stor roll för hur man ska se på insiders agerande. I slutet av 2011 såg vi tydliga köpsignaler på Stockholmsbörsen utifrån de stora och omfattande insiderköp som hade registrerats under andra halvan av 2011. Redan i september uttalade jag mig själv för detta faktum i en intervju i Placeringsguidens septembernummer med titeln ”Insiders köper till reapriser”.

Varför insiders är en så bra signal för börstemperaturen är för att de som grupp köper före börsuppgångar och säljer före nedgångar. Under andra halvan av 2011 ökade de dels sina innehav med stora belopp – sammanlagt närmare 5 miljarder – men andelen köp var nästan 80 procent av alla aktieaffärer från insiders under juni-december 2011. Det är extremt ovanligt och sist det skedde var mitt under brinnande finanskris. Kort därefter vände börsen kraftigt upp.

Idag är insidersentimentet, alltså andelen insiderköp/totala antalet insideraffärer på väg nedåt aggregerat. Detta brukar innebära att börsen har en bra bit kvar på sin uppåtgående trend. Men att de säljer är väl negativt? kanske du tänker. Nej, det är tvärtom mycket positivt. När insiders börjar sälja (läs: minskar sina innehav) så har börsen i regel mycket kvar att ge. Och min bedömning är att det är så även denna gång.

Min analys av insidersentimentet är alltså att det indikerar fortsatta börsuppgångar under i varje fall det närmaste året, men sannolikt även de närmaste två.

2. Konjunkturen – inköpschefsindex. En annan faktor jag tittar en del på är inköpschefernas syn på den rådande konjunkturen. Ett värde över 50 signalerar tillväxt och ett värde under 50 indikerar en nedgång i industrin. Indexet står just nu och stampar kring 50-strecket, men har dock stigit en del sedan oktober/november 2012 då det låg runt 45. Den positiva trenden som vi nu har också brutit den mer långsiktiga försiktiga trenden och när den gör det  brukar det vara ett gott tecken på ett köpläge (det omvända gäller för säljläge). Detta skedde i månadsskiftet januari/februari 2013 och jag kan inte se några tecken just nu på att köpsignalen ska kunna övergå till en säljsignal den närmaste tiden.

3. Värderingarna (kurs/JEK). Denna faktor “målar” med en bredare pensel och utifrån hur nuvarande värderingar förhåller sig till, säg de senaste tio åren, kan man göra en övergripande bedömning av om aktier är attraktivt värderade eller ej. Värderingarna har gått från kraftigt undervärderade under perioden september 2008 till juni 2009 till att idag vara normalt värderade för Stockholmsbörsen. Vi befinner oss dock fortfarande i en positiv trend och inte förrän värderingarna har stigit över det normala finns det anledning att dra ned sin exponering mot aktier mot bakgrund av denna faktor. Dit är det dock långt kvar och för att Stockholmsbörsen ska anses vara högt värderat mot bakgrund av detta resonemang anser jag att vi behöver en uppgång på i storleksordningen 20 procent från nuvarande nivåer (och när börsen stiger kan det påkalla en ytterligare höjning av vad man anser vara normala värderingstal). För MSCI World Index, alltså världsindex för aktier, behöver vi uppgångar på 35 procent för att närma oss höga värderingar och således en säljsignal. Så det finns gott om utrymme kvar för fortsatta uppgångar på lite sikt.

Jag tittar naturligtvis även på andra faktorer än just de 3 ovanstående.

Sammantaget blir min slutsats följande: börsen kommer att fortsätta upp under 2013 och 2014. Det är inte omöjligt att 2015 också blir ett positivt år.

Ovanstående är min bedömning av aktiemarknaden idag – andra kan komma till andra slutsatser. Men om jag har rätt så kommer 2013 sluta på en högre nivå än där vi står idag på Stockholmsbörsen och i så fall hittar vi vinnaren i gissningen över börsen 2013 bland 17 av 73 deltagare i mitt nedslag.

Vad tror Du om resten av börsåret?

Så går börsen 2013

Hej där!

Jag frågade om er syn på börsutvecklingen 2013 – och ni svarade. Svaren har kommit via Twitter, e-post och direkt här på bloggen. Överlag har svaren visat på en positiv tilltro till de globala aktiemarknaderna, och Sverige då i synnerhet. Ni har tittat i kristallkulan ett år framåt och ert budskap är entydigt – börsen ska upp i år!

Sommaren föregående år stod vi midjehögt upp i skiten, eller läs: Grek-sörjan. Stockholmsbörsen stod då och stampade rejält, eller på plus/minus noll sedan årsskiftet 2011/2012. Jag frågade er då hur ni trodde att börsen skulle utveckla sig 2012. Ert svar blev en svagt positiv utveckling. Verkligheten då? Ja, den skulle bli betydligt bättre.

Den av er som då gissade bäst, en fager man från trevliga Kristianstad, basunerade bestämt ut att börsen skulle sluta på +16,0%. En bra gissning eftersom densamma stängde strax före nyårsraktererna gjorde sin entré på +16,6%. Som tack för besväret tilldelades han ett prydligt bokpaket värt dryga 1000 kronor varav, bland annat, min alldeles egen avhandling som numer är en årgångs-produkt anno tjugohundrafem.

Jag har tidigare skrivit vid ett flertal gånger om kollektivets förmåga när det gäller att förutspå komplicerade problem och det var också därför jag förra året frågade er om börsens utveckling 2012. Nu har jag gjort ett nytt nedslag och frågat om hur börsen går 2013. Resultatet? Well, ni ser i korten att börsen ska upp en hel del i år. Men ni skjuter dock spridda skurar.

I snitt gissar ni att börsen ska sluta på +7,5%, eller upp med en dryg procentenhet från den notering som gäller från fredagen den 1 februari. Sammanlagt inkom 73 svar mellan 30 december 2012 och 28 januari 2013 och median-gissningen hamnar på +9,75%. Utan vidare statistiska djupdykningar så innebär det följaktligen att ett mindre antal svar var extremt pessimistiska.

Bland de som har svarat så finner vi allt från analyschefer till ekonomijournalister som många vanliga ”dödliga”. Och det är just det som det ska vara om kollektivet ska ha en prediktiv förmåga. Om jag bara hade tillfrågat analyschefer så hade svaren säkert varit prydligt samlade. Så är det inte nu. Och oroen icke eder, nej era svar är – och förblir – konfidentiella.

Vinnaren i denna gissning om börsutveckligen 2013 kommer att tilldelas ett bok-paket värt 1166 kronor, alltså 1000 spänn uppräknat med börsutvecklingen under det förra året. JNi kan vara så säkra på att jag kommer att köra detta nedslag även nästa år, och jag hoppas att börsen får ett riktigt ”outlier”-år så att jag får betala ett bokpaket på ett par tusenlappar nästa år! Jag gör det mer än gärna.

Vad tror jag då själv om börsen 2013? Jag tror att vi går ett riktigt toppen-år till mötes och jag skulle därför inte bli förvånad om vi hamnar i spannet +20-+30%. Jag kommer att följa upp kollektivets gissning löpande under året…

Spridningen på era gissningar ser ni nedan. Lycka till och spänna fast säkerhetsbältet – Stockholmsbörsen 2013 here we come!

 Statistik för börsgissningen 2013:

  • Antal bidrag: 73 st
  • 67 män / 6 kvinnor
  • Gissning, medel: 7,49%
  • Gissning, median: 9,75%
  • Gissning, max: +25,65%
  • Gissning, min: -32%