Snart drag under insider-galoscherna igen…

Insiders har varit passiva under oktober. Men var icke orolig, under november blir det drag under galoscherna igen!

Ni som har läst mina inlägg här tidigare om insiders vet att de ibland har handelsförbud i sin egna aktie. Sanningen är att de bara får handla i sin egna aktie under två tredjedelar av året. Och egentligen oftast inte ens det.

Enligt insiderlagstiftningen är det förbjudet för en insider att handla i bolagets egna aktie under 30 dagar före en kvartalsrapport samt själva rapportdagen. Det innebär alltså i praktiken att handelsförbudet gäller för var tredje månad. Dessutom får en insider inte handla när han/hon har tillgång till sådan information som om den blev publik väsentligt skulle vara kurspåverkande. Sådan information finns i bolaget från tid till annan och förhindrar i praktiken insidern från att agera. Om de vill hålla sig till lagen.

Vi befinner oss i slutskedet av rapportperioden för årets tredje kvartal och många insiders har haft handelsförbud. Detta märks i insideraktiviteten under oktober. Under förra månaden var bara 1,65 procent av alla insiders som är registrerade hos Finansinspektionen, FI, aktiva. Det är lågt, men i linje med hur det brukar se ut under oktobermånader även om just oktobermånader är den av de fyra tunga rapportmånaderna under året då insiders faktiskt är som mest aktiva.

Hur aktiviteten har sett ut under oktober och novembermånader speglas i nedanstående figur.

Insideraktivitet under oktober- och novembermånader (1993-2012)

Men räkna med en ökad aktivitet när vi nu går in i november. Ja faktum är att det redan märks. Till och med idag har 0,5 procent varit aktiva under inledningen av november. Och det lär bara vara början.

Så att det blir ökad aktivitet i deras handel av den egna aktien är det ingen tveksamhet om. Och HUR de agerar efter en kvartalsrapport är extra viktigt att hålla koll på eftersom det blir relativt tydligt vad de tror om bolagets framtidsutsikter.

Men vad gör dem för tillfället – köper eller säljer dem?

Under oktober köpte de i relativt låg utsträckning, men det går inte att dra några större slutsatser från det på grund av den låga aktiviteten. Och det är ganska uppenbart att det under de senaste månaderna har rått en viss passivitet. Som jag tidigare har skrivit så ökade insiders sina innehav mycket kraftigt under juni-december 2011. En sådan stor ökning som då skedde (nettoökningen uppgick till över 4 miljarder kronor under denna period) är mycket ovanlig och efterföljs nästan alltid av mycket kraftiga börsuppgångar. När insiders har köpt i så stor utsträckning brukar uppgången inledas inom 6-12 månader och pågå under en längre period.

Min uppfattning är att vi endast sett en liten del av den börsuppgång som vi kan vänta oss i kölvattnet av dessa stora insiderköp.

De som har varit aktiva så långt under november är mycket positiva – nästa alla har köpt. Bland annat har VD i Vitrolife köpt efter bolagets kvartalsrapport. En annan som har ökat sitt innehav är Fredrik Lundberg som köpt 1 miljon aktier i Holmen.

Hur insiders agerar under resten av månaden återstår att se, men jag kan garantera betydligt bättre drag än det varit under oktober.

GHP: insiders fortsätter köpa, kursen stiger

När jag senast kommenterade Global Health Partner hade aktien repat sig något från den störtdykning som den gjorde från ungefär 5 kronor då jag skrev om den första gången till 3,40. En kvartalsrapport för det andra kvartalet som kom in betydligt sämre än en del investerare hade väntat sig tog bort alla köpare och flera aktieägare sprang mot utgången.

Det blev då som det så ofta blir när många vill sälja en aktie samtidigt – en överreaktion. När nu insiders fortsätter att öka sina innehav – nu senaste när den största ägaren köpte motsvarande 3 procent av alla utestående aktier i bolaget – så stiger kursen igen. Kursen står nu högre än när jag utnämnde den till månadens insideraktie i InsiderAnalys. Under kortare perioder under dagen idag handlades aktien idag till 5,35 kr.

Vad lär man sig av detta? Aktiemarknaden är inte en plats för flyktiga och snabba beslut – det är en plats där resonemanget istället ska kretsa kring långsiktiga investeringsbeslut där man resonerar i termer av att köpa en del av ett sunt företag med god potential att växa och därigenom generera såväl utdelningar som en stigande aktiekurs. Utan att gå in på detalj kring GHP-aktien är jag övertygad om att det är en aktie som har stor potential till att fortsätta sin återhämtning.

Jag har själv bedrivit en hel del forskning kring hur marknaden reagerar på såväl positiv information och det finns en viktig gemensam nämnare: marknaden överreagerar på all information!

Det ska bli extra intressant att följa aktiens framfart framöver, men det köp som gjordes den 14 september av storägaren Bo Wahlström via bolaget Metroland BVBA och som uppgick till 2 miljoner aktier är en ytterligare indikation att något positivt är på gång.

Men glöm inte hur jag alltid har propagerat: insiders agerar alltid före något är på väg att ske; vanligen 3-6 månader. Om vi ska tro det större köp på 2,7 miljoner aktier som Wahlström gjorde i mitten av juni så är den tiden nu…

Insiderköp i Global Health Partner

I Finansinspektionens insynsregister för den 23 augusti redovisades att styrelseledamoten Lottie Svedenstedt ökade sitt innehav med 130 000 aktier till 550 000 aktier den 21 augusti.

Hon ökar alltså sitt innehav med omkring 30 procent och transaktionens storlek ligger på 500 500 kronor räknat till stängningskursen på 3,85 kronor den 21 augusti. Aktien handlades denna dag i spannet 3,79-3,99 kronor per aktie.

Nu är inte transaktionens storlek särskilt intressant. Möjligen är det lite mer intressant att köpet genomfördes av en styrelseledamot. Men det som är intressant i det här fallet är att det är det första positiva tecknet sedan den negativa kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes.

Som bekant var jag positiv till aktien före kvartalsrapporten baserat på hur insiders hade agerat i aktien den senaste tiden. Insiders ökar sällan sina innehav kraftigt före en kvartalsrapport om inte något bra är på gång – denna gång var dock ett tråkigt undantag. När en insider ökar vid dessa nivåer, som är runt aktiens lägsta nivåer som börsnoterat bolag, är det självklart intressant. Jag skulle gärna se ytterligare insiderköp men att köp sker nu är att betrakta som positivt.