Ett skäl att köpa – många att sälja?

 

Har du någon gång hört uttrycket ”Det finns bara ett skäl för en insynsperson att köpa den egna aktien men många att sälja”? Uttrycket vilar på uppfattningen att ett insynsköp bara görs i syfte att tjäna pengar medan en försäljning kan göras av flera skäl, exempelvis för att frigöra kapital till konsumtion (hus, bil, båt) eller på grund av skilsmässa.

Under mina år i finansbranschen och som forskare i finansiell ekonomi har jag kommit i kontakt med många insynspersoner. Deras berättelser vittnar om laddningen som finns i samband med försäljningar. Och det är inte svårt att förstå eftersom en insider som köper signalerar styrka i bolaget och därmed aktien medan försäljningar indikerar att aktien är högt värderad.

De senaste veckorna har insynsförsäljningarna i First North-noterade Cinnober Financial Technology diskuterats flitigt i olika forum. Sedan årsskiftet 2016/2017 har totalt 1,37 miljoner aktier motsvarande 6 procent av bolaget sålts till ett värde om 149 miljoner kronor av sex insynspersoner. Omkring hälften av de sålda aktierna kommer ifrån investeraren Staffan Persson som också sitter i bolagets styrelse. Efter den senaste försäljningen som han gjorde förra veckan har han sålt 93% av de aktier han ägde vid årsskiftet 2016/2017.

Sammanlagt utgör försäljningarna det senaste året 19 procent av insynspersonernas tidigare ägande. Exkluderar man ordförande Nils-Robert Persson, som är bolagets största ägare, så har de övriga aktiva insynspersonerna minskat sina innehav i snitt med 33 procent.

Försäljningarna ska ha skett av skatteskäl, på grund av husbygge och för att andra projekt kräver ökad finansiering. En del hävdar att det är ”naturliga förklaringar” och att det därför inte finns någon anledning att ta större notis om dem.

I beg to differ.

Det kan absolut vara ekonomiskt rationellt att sälja av en del av sitt innehav och använda för att betala ett husbygge med eller att sälja för att ha kapital till andra projekt. Det finns skatteskäl som gör att insynspersoner kan sälja nu och åtnjuta en lägre skattesats på sin vinst än skulle annars vara fallet. Flera skatteexperter som jag har talat med om just det här fallet är tydliga med att skattejuridiken på området är komplex. Därför blir också ”skatteskäl” den perfekta ursäkten för en insynsperson vid en försäljning. Det går helt enkelt inte att ifrågasätta försäljningen utan mindre än att man känner till alla omständigheter kring insynspersonens ägande. Och att man är skatteexpert.

En av experterna jag var i kontakt med menade att skattesatsen får en mer akademisk betydelse vid en försäljning eftersom man inte säljer, oavsett nivå på skatten, om man tror på en stigande aktiekurs. Och visst ligger det en del i det.

bild_blogginlägg

Att förklara försäljningarna i just Cinnober-fallet med att ”det inte är något att överdriva” och att ”de har ju fortsatt ett stort ägande i aktien” blir bara fel. Sådana argument används antingen av naiva investerare som inte vet bättre eller av befintliga aktieägare med mycket att förlora på en sjunkande kurs. Ta reda på vem budbäraren är och hur stora intressen den eller de har i aktien.

Generellt kan man utgå ifrån att handling går före ord. Handlingen här är att sex insynspersoner relativt nära varandra i tid har sålt en betydande del av sina innehav vilket innebär att de har andra planer för en del av sitt kapital. Sex personer som agerar på liknande sätt innebär att orden som används för att förklara försäljningarna spelar en underordnad roll.

Insynspersoner agerar inte alltid rationellt, och gör inte alltid bra affärer. Precis som andra investerare köper de ibland för dyrt och säljer för billigt. Men risken är överhängande i Cinnober-fallet att insynspersonerna med sina försäljningar signalerar att aktien är högt värderad.

Det behöver inte vara fel att äga Cinnober-aktien, men de som gör det går emot sex andra insynspersoner som oberoende av varandra säljer och investerar i andra projekt.

Det finns många förklaringar till att man säljer men skälet är gemensamt: det finns bättre investeringsalternativ.

Insiderläget och köpvärda marknader

Krig, oroshärdar och massvält, högvärderade aktiemarknader, låga räntor och ett riksdagsval den 14 september. Det är några av ingredienserna du har att ta hänsyn till som svensk aktiesparare just nu. Jag har tittat närmare på hur insynspersoner agerar runtom i världen och har förslag på var du bör köpa och sälja.

Allokeringsproffsen verkar rörande överens om att alternativen är få till en placering i aktier för den som vill ha hög avkastning framöver. Argumentationen tenderar – likt flugorna runt sockerbiten – att kretsa kring den nu rådande lågräntemiljön även om injektioner från centralbanker dopar marknaderna. Att de låga räntorna är här för att stanna verkar allokerarna ense om.

I ett inlägg den 27 januari i år gjorde jag en genomgång av ”insiderläget” runtom i världen och baserat på hur insynspersoner hade agerat där nyligen – i relation till historiskt – valde jag ut fyra aktiemarknader att köpa och fyra att sälja. Köpmarknaderna var: Indien, Malaysia, Sydkorea och Turkiet. Säljmarknaderna var: Schweiz, Sverige, Tyskland och USA.

Utfallet sedan dess – i svenska kronor, men exklusive utdelningar, är:

Köpmarknader: Turkiet (+40%), Indien (+39%), Malaysia (+18%) och Sydkorea (+21%). Genomsnitt för mina köpmarknader: +29%.

Säljmarknader: USA (+19%), Schweiz (+10%), Tyskland (+1%) och Sverige (+4%). Genomsnitt för mina säljmarknader:+9%.

Det bör också påpekas att eftersom den svenska kronan har försvagats mot de flesta valutor så har placeringar i andra valutor fått lite ”gratisskjuts”.

Köpmarknaderna har utvecklats fantastiskt bra, men ovanstående hör redan till historien så vilka marknader gäller framöver?

Ur ett insiderperspektiv så gäller faktiskt köpmarknaderna fortfarande. Min enda reservation gäller Sydkorea där insynspersonerna har minskat andelen köp trots att vi inte har sett större uppgångar på dessa marknader (mätt i den lokala valutan, wonen). Generellt köper insynspersoner relativt mycket mer på en marknad när den är ”billig” och säljer i större utsträckning än normalt när den är relativt ”dyr”. Men här säljer de relativt mer än normalt trots att marknaderna inte har stigit i den lokala valutan. Det som dock talar för en placering i Sydkorea är att värderingarna mätt som price-to-book, P/B, befinner sig på ett sluttande plan och är på en historiskt låg nivå.

När det gäller marknader att vara försiktig med så står jag fast vid att detta gäller för Sverige, Schweiz, Tyskland och USA. Du kanske invänder med att det rör sig om kvalitetsmarknader, och det är förvisso sant. Exempelvis är tillväxten i USA hög och hjulen snurrar nu på fint. Men värderingarna i just USA är uppe på pre-finanskrisnivå och det känns inte alls bra.

Jag noterar också att insidersentimentet i Kina är på uppåtgående. Tillsammans med historiskt låga värderingar innebär det att Kina snart är en köpmarknad. Den politiska risken i landet är hög och det avspeglas också i aktiekurserna. Men låga värderingar varar inte för evigt. Oavsett är Kina en marknad för investerare med tålamod och hög stresströskel.

Viktigt att tänka på när du placerar i aktier eller fonder på andra marknader än den svenska är att du tar en valutarisk. Det är en risk som avtar om du placerar i flera olika valutor. Vidare har den svenska kronan tappat i värde i år mot de flesta valutor. Om kronan stärks så kommer placeringar i andra valutor straffas.

I figurerna i galleriet nedan kan du botanisera i insidersentimentet på respektive marknad, i relation till börsutvecklingen på marknaden ex utdelningar (i lokal valuta) samt värderingen mätt som price-to-book.

Jag tror alltså fortsatt på Indien, Malysia, Sydkorea och Turkiet,

Lycka till i dina placeringar!

 

Insiderkollektivets analys av börsen

Trenden bland börsbolagens insynspersoner just nu är såväl positiv som negativ beroende på vilket tidsperspektiv man tar. Häng med och se varför det just nu ger en viktig signal om Stockholmsbörsens färdriktning.

Stockholmsbörsen har skördat stora uppgångar sedan i november 2008 då den stora vändningen kom i kölvattnet av finanskrisen. Sedan dess är uppgången över 200 procent med återinvesterade utdelningar och den rådande trenden är positiv. Och många faktorer bidrar till denna trend; ett ihållande globalt lågränteläge, många stora uppköp till redan höga värderingar och rekordmånga börsnoteringar.

Men ändå, eller kanske just därför, glider många samtal jag har haft den senaste tiden med framgångsrika placerare in på frågan om när nedgången med stort N kommer.

Det var ett tag sedan jag skrev här, men med tanke på det rådande börsklimatet tyckte jag det var extra viktigt att dela med mig av hur insynspersoner just nu agerar.

Att insynspersoner själva gör bra aktieaffärer i det egna bolagets aktie har en överväldigande majoritet av den vetenskapliga forskningen på området kunnat visa. Slutsatsen står dessutom stark oavsett geografisk marknad och undersökt tidsperiod. Men som kollektiv är deras agerande även en bra indikator för framtida börsrörelser. 

Men innan jag går in på min syn är det viktigt att slå fast vad vi ska ha indikatorn till. Försöker vi förutspå eller förstå börsens kortsiktiga eller långsiktiga rörelser? Jag tror att de flesta med mig söker svaret på frågan ”när ska jag vara inne på börsen och när ska jag försöka vara ute?”. Åtminstone är det den frågan de allra flesta borde vara intresserade av.

När vi använder insiderkollektivet som en börsindikator släpper vi allt fokus från vilken specifik insynsperson som gör affären och i vilket bolag. Det blir då ointressant. Vi jämställer vd i börsens största bolag med specialisten i ett mindre IT-bolag. Vi jämställer stora affärer med små och vi bortser från deras tidigare ägande. Om vi vill hitta specifika affärer att ta rygg på är det just sådana aspekter som är avgörande.

Från och med nu blir insiderkollektivet en slags monsteranalytiker över börsens rörelser. I denna kontext tar kollektivet i investeringsbeslut hänsyn till de generella värderingarna på börsen, makrofaktorer, ränteläget och så vidare.

När jag arbetar med insiderkollektivet som en indikator tittar jag på andelen köpaffärer i relation till alla aktieaffärer av insynspersoner i ett mått som jag kallar för insidersentiment. Jag ska säga det direkt – sentimentet under en enskild månad är normalt helt ointressant. Observationer av insiderkollektivets agerande under enskilda månader ger ingen indikation om framtida börsrörelser.

Nedanstående figur får spegla denna synpunkt.

Min egen erfarenhet är att sentimentet på 6- respektive 24 månader är det intressanta. Sentimentet under de senaste 6 månaderna säger hur den kortsiktiga trenden ser ut. Den kortsiktiga trenden är viktig då den fångar upp när vändningar sker i den långsiktiga trenden som ju är den som jag egentligen är intresserad av. Sentimentet under de senaste 24 månaderna säger följaktligen hur det långsiktiga insidersentimentet ser ut.

Insiderkollektivet är en varelse som går emot marknaden. Insiderkollektivet köper när den allmänheten säljer och säljer när allmänheten köper. De köper före uppgångar och säljer före nedgångar. De köper när det är relativt billigt och säljer när det är relativt dyrt.

Men, hur prickar vi in en kommande börsnedgång genom att titta på det långsiktiga insidersentimentet? Jo, vi vill se en negativ trend i det långsiktiga sentimentet åtföljt av en positiv trend i det kortsiktiga sentimentet. Då är vi nära en nedgång. Detsamma gäller för övrigt för en uppgång.

Så, låt oss se efter – fungerar verkligen insiderkollektivet som indikator för framtida börsrörelser? Döm själv av nedanstående figur som visar kort- och långsiktigt sentiment under perioden 1994-2014. Sentimentet visas på den vänstra skalan och Affärsvärldens generalindex på den högra.

Redan i denna, ganska enkla form, fungerar insiderkollektivets agerande väl för att förutspå de större svängningarna. Bilden kan exempelvis kompletteras med att studera kapitalflöden från insiderkollektivet över samma tidsperioder och annan information. Poängen är att om vi följer det långsiktiga insidersentimentet så kan vi undvika att följa med under merparten av de flesta rasen.

Så var står vi idag?

Idag står vi just vid ett negativt långsiktigt sentiment men ett kortsiktigt positivt dito. Insiderkollektivets analys av börsen är alltså ”sälj”. Det innebär alltså att börsen bör stå inför en större nedgång. Det är omöjligt att säga exakt när den kommer att ske och jag har tidigare gissat att det ska ske i slutet av maj. Det ser nu ut att ske någon månad senare.

Oavsett om jag får rätt eller fel i ovanstående syn så står vi inför en spännande sommar på börsen – särskilt med tanke på riksdagsvalet i september. Med det i vågskålen finns all anledning att följa börsen med ena ögat från solstolen i sommar.

Vad är din syn på börsen framöver?