Vilken är ”rätta” fondtrenden?

Godmorgon!

Jag hade igår en dragning inför kunder hos en pensionsrådgivare och med några kunder diskuterade vi vilken trend de skulle vilja se bland framtidens aktiefonder. Det fick mig att tänka. Det har funnits en trend bland internationella fondbolag att skapa särskilda tillväxt- och värdebaserade aktiefonder och det har i allra högsta grad funnits en trend att hitta enskilda aktiemarknader med en mer exotisk karaktär på vilka man har startat fonder.

Vilken trend är mest intressant för framtida aktiefonder och vad saknar du bland de som finns idag? Jag får en känsla att de flesta av mina kollegor bland fondbolagen startar fonder som de TROR att kunderna/spararna är mest intresserade av. Och visst, bättre det än motsatsen, men jag noterar också att många fonder ofta står och stampar i förvaltat kapital och därför även på sikt tampas med frågan om överlevnad – en fond med ett begränsat kapital under förvaltning är en förlustmaskin för fondbolagen och därigenom även för spararna.

Jag har själv en massa synpunkter och tankar kring vad som är den rätta trenden för framtidens fonder, men jag är mer intresserad av vad ni tycker och tänkte därför ställa en rad frågor denna fredag och istället se vad NI tycker. Ni kanske vill dela med er av en specifik fond som ni saknar – använd då möjligheten att kommentera detta inlägg!

Hoppas ni deltar!

Vilken huvudinriktning vill du helst att nya fonder har?

Visa resultat

För fonder som fokuserar på TYP av bolag, vilken intresserar dig mest?

Visa resultat

För fonder som fokuserar på en viss REGION, vilken intresserar dig mest?

Visa resultat

För fonder som fokuserar på bolag i viss SEKTOR, vilken intresserar dig mest?

Visa resultat

För fonder som fokuserar på visst LAND, vilken intresserar dig mest (OBS - du kan välja max 3 länder))?

Visa resultat

För fonder som fokuserar på BOLAGSSTORLEK, vilken intresserar dig mest?

Visa resultat

För fonder som fokuserar ETISK inriktning vilken intresserar dig mest?

Visa resultat

Minimera avgiften eller maximera avkastningen?

 Under veckan har jag skrivit några inlägg om fondavgifterna. Idag tänkte jag sy ihop säcken och koka ner vad som borde vara viktigt för dig som fondsparare. 

Jag skrev först om de försäljningsprovisioner som återförsäljarna får när du investerar i en fond via dem. Förhoppningsvis försvinner dessa provisioner snart eftersom finansmarknadsministern har uppfattat att provisionerna faktiskt gör att rådgivarna föreslår de fonder som de tjänar mest på att sälja till dig utan att ha dig som kund i fokus.

Storbankernas Sverigefonder har inte lyckats särskilt bra. Och det beror främst på att de tar hutlösa avgifter – negativ doping för resultaten. Deras fonder skulle sannolikt slå index om man hade sänkt de fasta avgifterna. Men girigheten har fått gå först och avgifterna ligger kvar på för höga nivåer eftersom kunderna inte protesterar. Skulle man inte kunna dra en parallell med bankernas övriga avgifter: dyra tjänster med höga marginaler, höga löner och bonus till anställda utan en mätbar/synlig prestation? Det är sällan ”feta katter” och hög avkastning går hand-i-hand…

En hög fast avgift minskar som sagt förvaltarens chans att slå sitt jämförelseindex. Så om det är någonstans man ska se till att få en lägre avgift så är det att byta höga fasta avgifter mot lägre fasta och en rörlig kompensation när förvaltaren gör ett bra jobb (läs: slår index). I ett av inläggen visade jag att gruppen av Sverigefonder på Morningstar som har fast+rörlig avgift har en fast avgift som ligger mer än 0,5 procent under de som bara tar ut en fast avgift (oavsett resultat). Förvaltaren med rörlig komponent måste alltså slå sitt index med 2,5 procent för att nå upp till samma totala avgiftsnivå som den med endast fast. Notera då att den med endast fast arvode sannolikt inte själv når upp till index.

Den mediala debatten idag är fokuserad på avgifter, men är det verkligen det totala avgiftsuttaget som i slutänden är viktigt eller avkastningen man erhåller?

När man placerar i en fond borde målsättningen vara att få en så hög avkastning som möjligt. Eftersom värdeutvecklingen för en fond alltid redovisas när alla kostnader är bortdragna, så spelar väl avgiften en mindre roll?

Låt oss ta ett enkelt exempel innehållande två fonder som placerar i svenska aktier och som har funnits de senaste fem åren. Fond 1 tar en fast årlig avgift på 0,5 procent och Fond 2 en avgift på 2 procent. Givet att vi inte kan se hur utvecklingen under de fem åren har varit så skulle nog alla välja Fond 1, givet att inga andra fonder finns att tillgå. Men låt oss nu inkludera informationen att Fond 1 har presterat som index varje år de senaste åren och Fond 2 har presterat 1 procent bättre varje år. Vilken väljer du nu? Förhoppningsvis är ditt val nu Fond 2.

Problemet idag är sannolikt att fondspararens val inte är så enkelt som ovanstående exempel är. Och att finna förvaltare med kvalitet är svårt. Därför är det extra tråkigt när journalister, politiker och många tyckare placerar ”billiga” produkter högst upp på listan. De borde istället söka efter bra produkter som konsekvent har presterat väl.

Min poäng är följande: avgiften är nästintill ointressant om man är fondsparare. Målet är ju att tjäna så mycket som möjligt i sina placeringar. Att fokusera på avgiften istället för avkastningen är som att skjuta på sitt eget mål. Skjuter man på motståndarens mål är möjligheten att vinna så mycket större. Och så är det också i fondbranschen. De som har lyckats de senaste åren kommer sannolikt att fortsätta att göra det.

Den senaste tiden har jag privat gjort vissa upphandlingar men även i mitt arbete. Och påfallande ofta är det just den dyraste offerten eller timpengen som jag väljer. Och egentligen är det inte så konstigt eftersom de bästa tjänsterna i regel är dyrare.

Men hur väljer jag rätt förvaltare/fond/fondbolag? Valet är helt ditt, men det handlar som så ofta är fallet även i andra branscher om förtroende, personerna bakom, vilken modell som tillämpas (fasta/rörliga avgifter), hur arbetet utförs (förvaltningsmodell).

Det önskade läget för en fondsparare är god avkastning till ett rimligt pris, men eftersom avkastningen redan är rensat för priset är just avkastningen det helt avgörande.

Mitt slutråd: välj aldrig en förvaltare som tar en hög fast avgift oavsett prestation. Välj istället de som har en rörlig komponent. Andelen som verkligen kommer att arbeta för att din placering ska slå index är så mycket större i den grupp som har en morot att göra just det. Den andra gruppen tjänar lika mycket oavsett utfall – utan morot, sämre arbete.

Nästan alltid när jag träffar större grupper av investerare finns det en missuppfattning när det gäller avgifter. Jag hoppas att få återkomma till detta längre fram.

Och du, de som fokuserar på avkastningen lyckas alltid bättre än avgiftsaktivisten.

Passiv fondförvaltning om man inte tror på aktiv

Om jag vill ha en placering på börsen men inte vill placera direkt i aktier och inte tror att förvaltaren kan slå börsen över tid, vilken produkt ska jag då välja? Valet står då mellan en indexfond eller en börshandlad fond, en så-kallad ETF, Exchange Traded Fund.

Det händer relativt ofta att jag träffar personer som har en slant att placera och som vill placera på en marknad utanför Sveriges gränser. De vet inte riktigt vilken förvaltare som de ska välja. Mitt råd till dessa personer brukar vara att de antingen kan välja en indexfond eller en börshandlad fond, ETF, lite beroende på belopp att placera och horisont.

Men låg mig för sakens skull ta ett steg tillbaka. Bland de fonder som finns skiljer vi mellan en passivt förvaltad fond och en aktivt förvaltad fond.

En passivt förvaltad fond brukar kallas indexfond och är sammansatt efter det index förvaltaren avser att följa. Målsättningen för denna förvaltare är att följa utvecklingen på det index. Om fondens avkastning sammanfaller med index, har förvaltaren gjort sitt jobb. Den aktiva avkastningen, alltså skillnaden mellan fondens avkastning och index, bör då hamna nära noll. Du kan utvärdera den passive förvaltaren genom att studera den aktiva risken (tracking error). Den visar hur mycket fondens innehav har avvikit från dess jämförelseindex och mäts som standardavvikelsen mellan dessa två avkastningar. En hög aktiv risk innebär att fonden har avvikit från index – motsatsen till vad förvaltaren vill åstadkomma – så förvaltaren försöker minimera den aktiva risken.

I en aktivt förvaltad fond är förvaltarens utgångspunkt att slå index genom att lägga större vikter i de aktier han tror på än dess vikt i index, och lägre vikter på de han tror mindre på. Målsättningen är enkel – att slå index (ge en aktiv avkastning som är större än 0). En aktiv förvaltare utvärderas genom att man beräknar informationskvoten (IK) eller alfa. IK är den aktiva avkastningen dividerat med den aktiva risken. Förvaltarens mål är att nå en så hög kvot som möjligt. När IK beräknas används den aktiva risken som riskmått. Om man i stället använder beta-värdet som riskmått (beta mäter fondens känslighet för marknadens svängningar) kan du mäta förvaltarens prestation genom alfa-värdet. Det mäter hur fonden har utvecklats jämfört med vad vi rimligen kunde förvänta oss givet dess risknivå (beta). Alfa avslöjar vilket värde förvaltaren har tillfört fonden. Ett alfa-värde på 2 innebär att fonden gav 2 procent högre avkastning än förväntat.

Kritiken som vi ofta hör mot aktiva förvaltare är att spararen får betala mycket för den aktivt förvaltade fonden, men att förvaltaren ger ett negativt alfa, alltså en sämre avkastning än väntat givet aktuell risknivå.

Men åter till gruppen av passiva förvaltare. Att alternativ till en indexfond är en börshandlad fond. En börshandlad har fått sitt namn för att den handlas över börsen, precis som en aktie. Den har alltså fördelen av att man kan köpa och sälja den mitt under en börsdag, vilket kan vara bra under turbulenta börstider. Att det alltid finns köpare och säljare av en ETF säkerställs av den som har skapat fonden. Baksidan av myntet är att handeln sker till en ibland stor prisskillnad mellan köp- och säljkurs.

Men vad är fördelen med en passivt förvaltad fond? Jo, den kan förklaras i följande. Antag att en investerare har hela världen som potentiellt placeringsuniversum. Valet kanske står mellan en placering på börserna i Vietnam, Norge, Kambodja eller Brasilien. Hur bra investeraren kommer att lyckas under ett givet år beror då absolut mest på valet av marknad. Om han/hon lyckas med konststycket att välja ”rätt” marknad så spelar valet av förvaltare en mycket liten roll. Det är just då indexfonder eller ETF:er är som allra bäst. Baksidan är dock att du med rätt stor sannolikhet får en avkastning som är något sämre än index, vanligen en underprestation lika med den årliga fasta avgiften.

Den mest uppenbara skillnaden mellan en ETF och en vanlig indexfond är att ETF:en kan handlas löpande under handelsdagen direkt över börsen. Det är inte ovanligt att ETF:en har en lägre förvaltningsavgift än indexfonden men den som köper en ETF måste betala courtage vid både köp och försäljning. Dessutom finns det en skillnad mellan köp- och säljkurs, alltså en ”spread”. Just spreaden är något som man kanske inte tänker så mycket på men den är ofta på upp emot 0,5 procent. Det innebär alltså att den drar ner din förväntade avkastning med 1 procent. Och detta oavsett över vilken period du håller ETF:en.

Indexfonder och ETF:er är bra när man överväger en placering på exotiska aktiemarknader, men det är viktigt att vara medveten om att den förväntade avkastningen är lägre än den marknad som placeringen sker på.

Använder du själv ETF:er eller indexfonder idag?

Placerar du i en indexfond/ETF idag (välj max 3 alternativ)?

Visa resultat