Var tar fondavgifterna vägen?

Hej på er! Jag ska erkänna att jag har fått mig en dikeskörning i avgiftsträsket som helt plötsligt låg framför mina ögon. Men i väntan på att bli bärgad ur det kan jag lika gärna sy ihop den påse som mina media-kompisar har öppnat på vid gavel utan att veta om det var en plastpåse eller en papperspåse…

Rakt på sak – var tar fondavgifterna som fondbolagen tar ut vägen? Som debatten, so far, har gestaltats så får nog oinformerade fondsparare uppfattningen att vi fondbolag är en samling girigbukar som skinnar hårt arbetande sjuksköterskor, byggarbetare, parkarbetare, raketforskare osv. på sina surt förvärvade slantar. Men är det så enkelt?

Låt mig från insidan av ett fondbolag berätta hur det verkligen förhåller sig för att bidra med en försiktig nyansering av debatten. Ett fondbolag har tillstånd från Finansinspektionen, FI, att förvalta fonder och för verksamheten krävs det att bolaget efterlever lag samt de regelverk som FI ställer upp. Utöver själva förvaltningen behöver fondbolaget en fondadministration, riskhantering samt en regelansvarig som tillser att man efterlever de ställda regeleverken. Dessa funktioner ska också vara åtskilda vilket innebär att det krävs minst 4 personer dedikerade till en sådan verksamhet, samt dessutom en backup till dessa personer. Notera att detta gäller oavsett om man förvaltar 100 miljoner eller 100 miljarder. Av detta skäl lägger de flesta mindre fondbolag ut delar av sina verksamheter till konsultbolag som har andra resurser att fördela ”halva” tjänster osv. Som ni redan nu förstår så innebär fondverksamhet stora kostnader.

Kostnaderna i en fondverksamhet blir naturligtvis högre med flera fonder, men EN fond med 100 miljoner i förvaltat kapital är inte proportionerligt dyrare än det är att drifta en som förvaltar 100 miljarder. Men för att förenkla min presentation så antar vi först att fondbolaget endast förvaltar en fond. Låt oss dela upp fondbolagen i fem godtyckliga grupper baserat på sin storlek mätt som förvaltat kapital.

  • Grupp 1: Förvaltar ett kapital understigande omkring 500 miljoner. Här går alla intäkter, dvs. fondavgifter, oavkortat till att bekosta verksamheten.
  • Grupp 2: Förvaltar ett kapital på 0,5-1 miljard. Här kan bolaget möjligen göra en blygsam vinst under förutsättning att man tar ut en rörlig avgift när förvaltningens utfall är bra.
  • Grupp 3: Förvaltar 1-5 miljarder. Här bör bolaget göra vinst om man inte har delat med sig för mycket av sina intäkter, alternativt har en för hög kostnadsmassa.
  • Grupp 4: Förvaltar 5-40 miljarder. Här gör bolagets ägare en hälsosam vinst oavsett prestation. Vinsten är naturligtvis betydligt bättre om man tar ut en rörlig ersättning när fondens avkastning är bättre än jämförelseindex, under förutsättning att förvaltaren lyckas åstadkomma det. Dock tävlar bolaget nu om större potter från institutionella kunder vilket innebär att de måste ge höga rabatter för att lyckas bärga kontrakten.
  • Grupp 5: Förvaltar över 40 miljarder. Här tjänar ägarna stora belopp på verksamheten. Av den avgift som dessa fondbolag tar ut går en liten del till att täcka de fasta kostnaderna i verksamheten. Till denna grupp hör ett fåtal fristående förvaltare men främst storbankerna.

I grupp 5 kan man ta ut mycket låga fasta kostnader i sin förvaltning. Kostnaderna som dessa bolag bär är försumbara per förvaltad miljon i relation till de i exempelvis grupp 1.

Jag ska inte trötta ut er med mer information från avgiftsträsket, men om ni med medias och politikernas felaktiga kompass kör vilse här, kan det vara bra att ställa den uppenbara frågan – vart går avgifterna? Gör du det så kommer du säkert hitta på rätt väg igen. Och snälla ni, gör inte misstaget att tro att alla fondbolag tillhör Grupp 5.

En läsare under signaturen ”Hans” frågade mig om det rätta inte vore att fondbolagen endast tar ut en rörlig avgift när de gör ett bra jobb. Jag håller helt med Hans, men som ni förstår av ovanstående utläggning kan i praktiken endast fondbolag i Grupp 5 arbeta på det sättet. Och eftersom medlemmarna i Grupp 5 nästan alltid är storbanker kan ni glömma att det kommer att ske.

Debatten om fondavgifterna drar vidare

Jag frågade, och ni svarade. Frågan löd: Tycker du Norman-beloppet är bra? Av de som har svarat så tycker majoriteten (över 70 procent i skrivande stund) att måttet är bra. Det visar egentligen två saker: dels att ni som läser min blogg är finansnördar, och dels att branschen och media har lyckats skapa ett felriktat fokus på avgifter istället för på avkastning och risk. Det förstnämnda, alltså att ni är finansnördar, gläder mig. Det sistnämnda är dock allvarligare.

Som jag tidigare har skrivit är jag inte emot mer information om fondernas avgifter. Inte egentligen. Som fondsparare tycker jag att information är bra. Men så är jag inte heller en vanlig sparare utan har en bakgrund som forskare inom finansiell ekonomi och är en äkta siffer- och finansnörd. Men som ansvarig för en fondverksamhet så kan jag enkelt se det från ett sådant perspektiv också. Det som många skjuter förbi i fondavgifts-debatten är att den genomsnittlige fondspararen inte kan ta in särskilt mycket information i sitt val av fond. Oproportionerligt mycket fokus läggs nu på avgiftsnivån. Risken blir att spararna väljer bort fonder med en högre avgift för att det hört att det är dåligt med hög avgift.

Vare sig vi vill det eller inte har vi också fått en extra ”trigger-happy” finansmarknadsminister som hotar att lagstifta om att fondbolagen ska visa på avgifterna. Vad jag vet så görs det redan idag – men Peter Norman kanske vet något som jag inte gör?

Ska man tro Norman enligt denna artikel i fredags, så kanske han väljer bort lagstiftningsalternativet om det mått Morningstar har uppkallat efter honom används av branschen. Den som lever får se, men jag har svårt att branschen tänker använda måttet. Möjligen lågpresterande fonder som har ett fördelaktigt Norman-belopp – läs: billiga men dåliga fonder.

Jag fick mig ett gott skratt när jag läste Carolina Neuraths krönika i helgen – Bankerna spelar högt med fondavgifterna. Hon gör en jämförelse mellan fondförvaltare och att ge pengarna att förvaltas av en lätt alkoholiserad granne. Kändes lite väl off-the-topic, men sådan är dagens mediala megafonerihysteri. Det gäller att skruva på alla reglage för att få maximal sprängkraft…

Men Neurath har däremot alldeles rätt i att just bankerna spelar ett högt spel. Men det har de alltid gjort. Bankerna är just också de som ska ha den största kritiken av undermålig förvaltning med alldeles för höga avgifter i sin fondförvaltning.

Många verkar vara positiva till Norman-beloppet, av de som uttalar sig i sociala medier, tidningar och bland politiker. Men hur är det med Svensson? Jag tvivlar till att de skiter i vilket. Nej, jag tror att det som Svensson, finansnördar, branschen, media och skjutglada politiker/byråkrater samtliga söker är det här: value-for-money index.

Alltså, ett index som besvarar frågan ”vad får jag för mina pengar när jag placerar i denna fond?”. En kostnad som inte ställs i relation till den avkastning eller risk som man får på köpet – så som Norman-beloppet gör – är väl ändå inte det som vi behöver?

Välkommen till en ny vecka – en vecka när fokus från media garanterat flyttar bort från fondavgifterna!