Så blir börsåret 2018

 

Investerarkollektivet fortsätter att vara positiva – det står klart när Börsgissningen 2018 summeras.

Den sjunde upplagan av Börsgissningen har genomförts och det är dags att summera bidragen. Sammanfattningsvis är investerarkollektivet positivt men spridningen på bidragen är rekordstort. Häng med så får du se hur bidragen i Börsgissningen 2018 fördelar sig.

Som vanligt vill jag rikta ett ödmjukt tack till er alla som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen. Utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Ett särskilt tack också till alla de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter!

crowd

Deltagandet i Börsgissningen 2018 har varit rekordstort och hela 1342 bidrag har kommit in. Det är 13 procent fler än det tidigare rekordåret, 2016, och 61 procent fler än förra året. Med ett så stort antal bidrag står det klart att vi får en mycket bra bild av ”investerarkollektivets” syn på Stockholmsbörsens utveckling under 2018.

En sammanställning av bidragen återfinns i figurerna längst ned!

Nytt för i år är möjligheten att gissa vinnaren bland large cap och mid/small cap-bolagen. Antalet gissningar för vinnare bland large cap-bolag är 816 och för vinnare bland mid/small cap-bolag var antalet gissningar 689.

För dig som är ny till Börsgissningen så kan jag berätta att bidragen – i vanlig ordning – kommer från en salig blandning av personer. Svaren är som tidigare år anonyma så tillvida att bara jag känner till vilka som har gissat men bakom bidragen står många professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders, swingtraders, ekonomijournalister och sparekonomer. Men de allra flesta bidragen kommer från helt vanliga människor som råkar spara i aktier och fonder.

Så hur säger ni då att börsåret 2018 ska bli?

I snitt, säger ni att utvecklingen på Stockholmsbörsen 2017, inklusive utdelningar, kommer att bli: +2,83 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen rensat för utdelningen kommer att hamna något under nollstrecket. Det ska dock sägas att mediangissningen är en uppgång på 5,95 procent med hänsyn till återinvesterade utdelningar.

När jag tittar på årets bidrag till Börsgissningen gör jag ett par reflektioner.

Ökad spridning men minskad variation i bidragen
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gissningen är 169 procentenheter vilket är högre än någonsin. Men samtidigt minskar variationen, mätt som standardavvikelsen i avkastningen.

Fortsatt många som tror på en uppgång
Nästan sju av tio tror på en uppgång på Stockholmsbörsen även under 2018. Det är en hög siffra och den förvånar mig. Sedan vändningen i samband med finanskrisen, vilken inträffade den 21 november 2008, så hade Stockholmsbörsen vid årsskiftet klättrat 340 procent om vi tar hänsyn till återinvesterade utdelningar.

Bland positiva och negativa gissningar finns några generella kännetecken och jag presenterar de vanligaste nedan.

Vanliga argument till fortsatt börsuppgång

 • ”Det finns inga vettiga alternativ till aktier om man vill ha lite avkastning”
 • ”Fin tillväxt i Sverige och världen”
 • ”Vi ligger efter USA där uppgångarna varit betydligt större”
 • ”Normalt en euforisk sista fas i en uppgångsmarknad – den har vi inte sett röken av än”

Vanliga argument till en börsnedgång

 • ”Räntorna kommer att stiga under året”
 • ”Stora nedgångar i bostadsmarknaden”
 • ”Svensk konjunktur på topp, räntan rekordlåg – positiva katalysatorer ytterst få”
 • ”Optimismen är utbredd – så brukar det se ut nära toppnoteringarna”

Förra året noterade jag en trend i analyserna där de flesta trodde på en stark inledning på året följt av en betydligt tuffare del av året. Så här i efterhand är det intressant hur väl det stämde med hur utvecklingen kom att bli.

En kul del i årets Börsgissning är vilka bolag som ni tror blir vinnare på large cap och mid/small-cap.

Bolag med flest röster som vinnare på large cap:

 • Hennes & Mauritz (90 bidrag; 11% av alla gissningar bland large cap)
 • Fingerprint (52 bidrag/6%)
 • Evolution Gaming (49/6%)
 • + 76 andra bolag med totalt 615 röster

Bolag med flest röster som vinnare bland mid/small cap:

 • Catena Media (35 bidrag, 5% av alla gissningar i mid/small cap)
 • G5 Entertainment (32/5%)
 • Cherry (28/4%)
 • + 227 andra bolag med totalt 594 röster

Det finns en naturlig övervikt mot mer populära bolag men listorna är intressanta för de har alla ett stort antal röster från helt oberoende personer. Två observationer som jag gör kring de aktier med flest röster är som följer. För det första får två hårt straffade aktier under 2017 allra flest röster: Hennes & Mauritz och Fingerprint. För det andra tror ni att spelrelaterade bolag kommer att gå starkt. Hur väl detta stämmer överens med verkligheten när börsåret summeras om knappt tolv månader blir mycket spännande.

Det är med stor spänning jag själv ser fram emot börsåret 2018. Min syn är försiktig och negativ. Insidersentimentet, alltså köpandelen i insynshandeln de senaste 18 månaderna, har sedan i april/maj 2017 varit i en stigande trend. Så länge som köpandelen på ”rullande” 18 månader stiger brukar det vara vettigt att stå utanför börsen. När sentimentet faller är det i regel bra att äga aktier.

Men om vinsterna hänger med så finns det fortfarande en uppsida i svenska aktier. Värderingarna är omkring 8 procent högre än snittet de senaste tio åren men det brukar inte vara förrän värderingarna glider över 25 procent över det historiska snittet, på ett ungefär, som man bör vara orolig. Dit är det alltså en bra bit kvar.

Tittar man på inköpscheferna så har index befunnit sig i en stigande trend den senaste tiden. Så länge som detta index är i en positiv trend brukar det vara bra. Men i december klingade den positiva utvecklingen av och om inte indexet stiger över 62 i januari så ser jag denna indikator som en säljsignal i februari.

Vi är nu inne i ett skede för börsen när selektivitet är viktigare än på mycket länge. Hur insynspersonerna ser på den egna aktien kommer då ge oss viktiga signaler. Om de säljer finns det en anledning att själv göra det medan om de ökar ordentligt kan det indikera att bra saker kan hända i aktien framöver.

En sak är jag säker på – det blir ett mycket spännande börsår 2018. Spänn på säkerhetsbältet!

Om ett år vet vi vem som kom närmast det verkliga utfallet i Börsgissningen 2018. Tills dess kan ni följa utvecklingen i ”tävlingen” antingen här på bloggen eller, om ni har tillgång till ett konto på mikrobloggen Twitter, via #borsgissningen2018.

En komplett sammanställning av samtliga gissningar i Börsgissningen 2018 finner du i nedanstående figur.

Börsgissningen 2018 - alla bidrag

Antalet bidrag uppdelat i femprocentsintervall ser ut så här:

Börsgissningen 2018 - intervaller

Nedan följer en flerårsjämförelse av bidragen i Börsgissningen 2014-2018:

flerårsjämförelse

Vinnarna i Börsgissningen 2017

Stockholmsbörsen anno 2017 är över och uppgången stannade på 9,75 procent för generalindex (OMXSGI) med återinvesterade utdelningar. Det är därför dags att även göra bokslut för Börsgissningen 2017 och för mig att kora vinnarna.

Börsgissningen 2017 var sjätte upplagan och antalet bidrag summerades till 832 stycken. Det kan konstateras att kollektivet i 2017 års upplaga var relativt nära utfallet som alltså hamnade på 9,75 procent – den vanligaste gissningen var +7 procent.

Ett ödmjukt tack till alla er som bidrog med sina gissningar till Börsgissningen 2017. Det är ju ni som utgör den kollektiva investerarkunskapen – ju fler som bidrar desto bättre blir relevansen av snitt- och mediangissningen. Och ofta slår snittgissningen många börsexperter på fingrarna!

Några som spöade börsexperterna är årets vinnare – en kvartett bestående av Fredrik, Christoffer, Johan och Niklas!

Den vinnande gissningen var +9,76 procent vilken alltså bara var 0,01 procent ifrån det slutgiltiga utfallet.

Vinnare är Fredrik Salheden från Hishult. Med den precisionen som Fredrik hade i år finns det anledning att lyssna till vad han tror om det kommande året. Hans gissning för Stockholmsbörsen 2018 är en värdeutveckling på +8,46 procent.

Vinnarna i Börsgissningen 2017 kommer att få böcker och presentkort till landets största bokhandel i brevlådan.

Fördelningen på bidragen i Börsgissningen 2017 och det verkliga utfallet ser du i figuren nedan.2017 utfallNär vi nu har stängt böckerna för 2017 kan vi se fram emot ett nytt spännande börsår 2018.

Sedan Stockholmsbörsen vände den 21 november i samband med finanskrisen 2008 är uppgången per årsskiftet hela 340 procent. Men med tanke på den historiska lågräntemiljön som effektivt har styrt stora kapitalflöden från bankboken till börsen är det inte alltför uppseendeväckande. Hur länge räntan ligger kvar på nuvarande nivåer är naturligtvis högst oklart. Men en sak som är säker är att räntenivån kommer att påverka investerarnas riskvilja och därmed även utfallet på Stockholmsbörsen under det kommande året.

Mycket kan sägas om det kommande börsåret men min egen syn får vänta. Jag tar den istället i samband med sammanställningen av bidragen till Börsgissningen 2018.

Prislistan i Börsgissningen 2017:

 1. Fredrik Salheden (Hishult) som gissade 9,76% – presentkort på 2000 kronor
 2. Christoffer som gissade 9,72% – presentkort på 1000 kronor
 3. Johan Gusén (Enköping) och Niklas Krantz (Hisings Kärra) som båda gissade 9,70% – presentkort på 500 kronor

Så blir börsåret 2017

Investerarkollektivet är återigen positiva och snittgissningen för Stockholmsbörsen 2017 är den högsta sedan 2014.

I min årliga undersökning – ”Börsgissningen” – har jag för sjätte året i rad frågat er vad ni tror om det kommande börsåret. Resultatet visar på ett betydligt positivare investerarkollektiv än de senaste åren. Häng med så får du se hur bidragen i Börsgissningen 2017 fördelar sig.

Men först – ett stort tack till alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Ett särskilt tack också till alla de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter!

crowd

Börsgissningen 2017 består av 832 bidrag – något färre än föregående år. Intresset har dock varit lika stort som tidigare under den korta tid (30 december – 2 januari) som undersökningen har varit aktiv. Antalet bidrag innebär att vi får mycket bra bild av ”investerarkollektivets” syn på Stockholmsbörsen.

Som vanligt är det en salig blandning av personer som har bidragit med sin gissning till Börsgissningen. Svaren är naturligtvis konfidentiella men jag kan avslöja att det bakom bidragen står många professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders, swingtraders, ekonomijournalister och sparekonomer. Men den allra största delen består av bidrag från helt vanliga människor som råkar spara i aktier och fonder.

Så hur säger ni då att börsåret 2017 ska bli? I snitt, säger ni att utvecklingen på Stockholmsbörsen 2017, inklusive utdelningar, kommer att bli: +3,95 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år ska hamna omkring nollan och att avkastningen i aktier i stort sett utgörs av just utdelningen.

Jag gör flera intressanta observationer när jag tittar på bidragen i årets Börsgissning.

Fortsatt stor variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, steg för Börsgissningen 2016 väsentligt mot tidigare år och har i årets upplaga legat kvar på samma höga nivå.

Återigen positivt snitt – högsta sedan 2014
Snittgissningen i år är mer än 5 procentenheter högre än förra året och den högsta sedan 2014. Det är tydligt att det är en mer positiv grundsyn i investerarkollektivet än det var för ett år sedan.

Fler tror på en uppgång 2017
Andelen som tror på en nedgång ökade förra året rejält och en majoritet trodde då på en nedgång. I år tror närmare 7 av 10 på en uppgång. Mediangissningen är en uppgång på 7 procent vilket är hela 8 procentenheter högre än förra året.

Förra året började jag med en mer organiserad insamling av bidragen. Det innebar också en möjlighet för deltagarna att skriva en kortare analys av hur man hade kommit fram till sin gissning. Jag fortsatte med samma möjlighet i år och totalt delgav 127 personer någon form av analys till sin gissning. Det har varit en mycket intressant läsning och de vanligaste argumenten för en upp-respektive nedgång ser du nedan.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Följande argument är vanliga bland de som tror på en fortsatt uppgång under 2017:

 • Stigande råvarupriser driver börsen, särskilt ädelmetaller
 • Cykliska bolag går bra
 • Lågräntemiljön ger få alternativ med vettig avkastning – därför ska börsen upp!
 • Stark dollar gynnar exportbolagen och svag krona leder till inflöden till svenska aktier
 • Börstrenden är positiv och mycket krävs för att stoppa en positiv trend – aktier har blivit ”poppis” igen
 • Ett riktigt utblås på uppsidan (bubbla) före raset kommer

Vanliga argument till en börsnedgång
Analyserna till negativa gissningar är, precis som förra året, betydligt fler och mer detaljerade. Utan inbördes rangordning är de vanligaste argumenten till en nedgång följande:

 • En finans- och bostadsbubbla leder till krasch och sänker såväl banker som fastigheter
 • Riskaptiten är för hög och pengar är för billiga
 • Kvantitativa lättnader kan inte dölja dåliga lån i all evighet
 • Det har gått för bra för länge – ”släktingar tipsar mig om aktier”
 • Höga värderingar som inte motsvaras av höga vinster
 • Svagt stigande räntor leder till korrigering i marknaden
 • Stark US dollar kan innebära problem för Kina; utmaningar med kinesisk skuldbörda
 • Många pekar att den politiska oron i Europa underskattas och att en accelererad terrorvåg kommer påverka negativt

En trend för både positiva och negativa bidrag är att många tror på ett turbulent år på grund av politisk oro i Europa och en ökad terrorvåg. Trump- och Brexit-effekten är också vanligt förekommande i båda ”läger” och beroende på vilket man tillhör så anser man att marknaden antingen har överskattat eller underskattat effekterna av dessa. Många tror också på ett starkt år för råvaror, särskilt ädelmetaller.

En annan trend i analyserna är att de flesta tror på en stark inledning på året följt av en betydligt tuffare resterande del av året. Det enda som skiljer de positiva och negativa analyserna åt är hur stor uppgången under årets inledning blir.

Det är med stor spänning jag själv ser fram emot börsåret 2017. Förutom att jag tar med mig i bakhuvudet att ni, mitt investerarkollektiv, tror på ett positivt börsår så tar jag med mig att ni tror på en positiv inledning på börsåret. Och det alldeles oavsett om ni kommer fram till en positiv eller negativ gissning. Och det är en uppfattning som jag till fullo delar.

För mycket ser bra ut i det korta perspektivet. Inköpschefsindex är i en positiv trend vilket brukar vara en köpsignal för börsen. Värderingarna är förvisso något högre än de senaste tio årens genomsnitt, men det finns relativt gott om utrymme för fortsatta uppgångar, allt annat lika, innan värderingarna på egna meriter ger en säljsignal. Insidersentimentet, dvs. köpandelen i insynshandeln under de senaste 18 månaderna, är dessutom i en fallande trend sedan i augusti 2016 något som också brukar vara en köpsignal.

Om ett år vet vi vem som kom närmast det verkliga utfallet i Börsgissningen 2017. Tills dess kan ni följa utvecklingen i ”tävlingen” antingen här på bloggen eller, om ni har tillgång till ett konto på mikrobloggen Twitter, via #borsgissningen2017.

Välkommen till ett spännande börsår!

En komplett sammanställning av samtliga gissningar i Börsgissningen 2017 finner du i nedanstående figur.

bidrag-2017

Antalet bidrag uppdelat i femprocentsintervall ser ut så här:

spread-2017

Nedan följer en flerårsjämförelse av bidragen i Börsgissningen 2014-2017:

flarsjmf