Ett skäl att köpa – många att sälja?

 

Har du någon gång hört uttrycket ”Det finns bara ett skäl för en insynsperson att köpa den egna aktien men många att sälja”? Uttrycket vilar på uppfattningen att ett insynsköp bara görs i syfte att tjäna pengar medan en försäljning kan göras av flera skäl, exempelvis för att frigöra kapital till konsumtion (hus, bil, båt) eller på grund av skilsmässa.

Under mina år i finansbranschen och som forskare i finansiell ekonomi har jag kommit i kontakt med många insynspersoner. Deras berättelser vittnar om laddningen som finns i samband med försäljningar. Och det är inte svårt att förstå eftersom en insider som köper signalerar styrka i bolaget och därmed aktien medan försäljningar indikerar att aktien är högt värderad.

De senaste veckorna har insynsförsäljningarna i First North-noterade Cinnober Financial Technology diskuterats flitigt i olika forum. Sedan årsskiftet 2016/2017 har totalt 1,37 miljoner aktier motsvarande 6 procent av bolaget sålts till ett värde om 149 miljoner kronor av sex insynspersoner. Omkring hälften av de sålda aktierna kommer ifrån investeraren Staffan Persson som också sitter i bolagets styrelse. Efter den senaste försäljningen som han gjorde förra veckan har han sålt 93% av de aktier han ägde vid årsskiftet 2016/2017.

Sammanlagt utgör försäljningarna det senaste året 19 procent av insynspersonernas tidigare ägande. Exkluderar man ordförande Nils-Robert Persson, som är bolagets största ägare, så har de övriga aktiva insynspersonerna minskat sina innehav i snitt med 33 procent.

Försäljningarna ska ha skett av skatteskäl, på grund av husbygge och för att andra projekt kräver ökad finansiering. En del hävdar att det är ”naturliga förklaringar” och att det därför inte finns någon anledning att ta större notis om dem.

I beg to differ.

Det kan absolut vara ekonomiskt rationellt att sälja av en del av sitt innehav och använda för att betala ett husbygge med eller att sälja för att ha kapital till andra projekt. Det finns skatteskäl som gör att insynspersoner kan sälja nu och åtnjuta en lägre skattesats på sin vinst än skulle annars vara fallet. Flera skatteexperter som jag har talat med om just det här fallet är tydliga med att skattejuridiken på området är komplex. Därför blir också ”skatteskäl” den perfekta ursäkten för en insynsperson vid en försäljning. Det går helt enkelt inte att ifrågasätta försäljningen utan mindre än att man känner till alla omständigheter kring insynspersonens ägande. Och att man är skatteexpert.

En av experterna jag var i kontakt med menade att skattesatsen får en mer akademisk betydelse vid en försäljning eftersom man inte säljer, oavsett nivå på skatten, om man tror på en stigande aktiekurs. Och visst ligger det en del i det.

bild_blogginlägg

Att förklara försäljningarna i just Cinnober-fallet med att ”det inte är något att överdriva” och att ”de har ju fortsatt ett stort ägande i aktien” blir bara fel. Sådana argument används antingen av naiva investerare som inte vet bättre eller av befintliga aktieägare med mycket att förlora på en sjunkande kurs. Ta reda på vem budbäraren är och hur stora intressen den eller de har i aktien.

Generellt kan man utgå ifrån att handling går före ord. Handlingen här är att sex insynspersoner relativt nära varandra i tid har sålt en betydande del av sina innehav vilket innebär att de har andra planer för en del av sitt kapital. Sex personer som agerar på liknande sätt innebär att orden som används för att förklara försäljningarna spelar en underordnad roll.

Insynspersoner agerar inte alltid rationellt, och gör inte alltid bra affärer. Precis som andra investerare köper de ibland för dyrt och säljer för billigt. Men risken är överhängande i Cinnober-fallet att insynspersonerna med sina försäljningar signalerar att aktien är högt värderad.

Det behöver inte vara fel att äga Cinnober-aktien, men de som gör det går emot sex andra insynspersoner som oberoende av varandra säljer och investerar i andra projekt.

Det finns många förklaringar till att man säljer men skälet är gemensamt: det finns bättre investeringsalternativ.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *