Så blir börsåret 2017

Investerarkollektivet är återigen positiva och snittgissningen för Stockholmsbörsen 2017 är den högsta sedan 2014.

I min årliga undersökning – ”Börsgissningen” – har jag för sjätte året i rad frågat er vad ni tror om det kommande börsåret. Resultatet visar på ett betydligt positivare investerarkollektiv än de senaste åren. Häng med så får du se hur bidragen i Börsgissningen 2017 fördelar sig.

Men först – ett stort tack till alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Ett särskilt tack också till alla de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter!

crowd

Börsgissningen 2017 består av 832 bidrag – något färre än föregående år. Intresset har dock varit lika stort som tidigare under den korta tid (30 december – 2 januari) som undersökningen har varit aktiv. Antalet bidrag innebär att vi får mycket bra bild av ”investerarkollektivets” syn på Stockholmsbörsen.

Som vanligt är det en salig blandning av personer som har bidragit med sin gissning till Börsgissningen. Svaren är naturligtvis konfidentiella men jag kan avslöja att det bakom bidragen står många professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders, swingtraders, ekonomijournalister och sparekonomer. Men den allra största delen består av bidrag från helt vanliga människor som råkar spara i aktier och fonder.

Så hur säger ni då att börsåret 2017 ska bli? I snitt, säger ni att utvecklingen på Stockholmsbörsen 2017, inklusive utdelningar, kommer att bli: +3,95 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år ska hamna omkring nollan och att avkastningen i aktier i stort sett utgörs av just utdelningen.

Jag gör flera intressanta observationer när jag tittar på bidragen i årets Börsgissning.

Fortsatt stor variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, steg för Börsgissningen 2016 väsentligt mot tidigare år och har i årets upplaga legat kvar på samma höga nivå.

Återigen positivt snitt – högsta sedan 2014
Snittgissningen i år är mer än 5 procentenheter högre än förra året och den högsta sedan 2014. Det är tydligt att det är en mer positiv grundsyn i investerarkollektivet än det var för ett år sedan.

Fler tror på en uppgång 2017
Andelen som tror på en nedgång ökade förra året rejält och en majoritet trodde då på en nedgång. I år tror närmare 7 av 10 på en uppgång. Mediangissningen är en uppgång på 7 procent vilket är hela 8 procentenheter högre än förra året.

Förra året började jag med en mer organiserad insamling av bidragen. Det innebar också en möjlighet för deltagarna att skriva en kortare analys av hur man hade kommit fram till sin gissning. Jag fortsatte med samma möjlighet i år och totalt delgav 127 personer någon form av analys till sin gissning. Det har varit en mycket intressant läsning och de vanligaste argumenten för en upp-respektive nedgång ser du nedan.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Följande argument är vanliga bland de som tror på en fortsatt uppgång under 2017:

 • Stigande råvarupriser driver börsen, särskilt ädelmetaller
 • Cykliska bolag går bra
 • Lågräntemiljön ger få alternativ med vettig avkastning – därför ska börsen upp!
 • Stark dollar gynnar exportbolagen och svag krona leder till inflöden till svenska aktier
 • Börstrenden är positiv och mycket krävs för att stoppa en positiv trend – aktier har blivit ”poppis” igen
 • Ett riktigt utblås på uppsidan (bubbla) före raset kommer

Vanliga argument till en börsnedgång
Analyserna till negativa gissningar är, precis som förra året, betydligt fler och mer detaljerade. Utan inbördes rangordning är de vanligaste argumenten till en nedgång följande:

 • En finans- och bostadsbubbla leder till krasch och sänker såväl banker som fastigheter
 • Riskaptiten är för hög och pengar är för billiga
 • Kvantitativa lättnader kan inte dölja dåliga lån i all evighet
 • Det har gått för bra för länge – ”släktingar tipsar mig om aktier”
 • Höga värderingar som inte motsvaras av höga vinster
 • Svagt stigande räntor leder till korrigering i marknaden
 • Stark US dollar kan innebära problem för Kina; utmaningar med kinesisk skuldbörda
 • Många pekar att den politiska oron i Europa underskattas och att en accelererad terrorvåg kommer påverka negativt

En trend för både positiva och negativa bidrag är att många tror på ett turbulent år på grund av politisk oro i Europa och en ökad terrorvåg. Trump- och Brexit-effekten är också vanligt förekommande i båda ”läger” och beroende på vilket man tillhör så anser man att marknaden antingen har överskattat eller underskattat effekterna av dessa. Många tror också på ett starkt år för råvaror, särskilt ädelmetaller.

En annan trend i analyserna är att de flesta tror på en stark inledning på året följt av en betydligt tuffare resterande del av året. Det enda som skiljer de positiva och negativa analyserna åt är hur stor uppgången under årets inledning blir.

Det är med stor spänning jag själv ser fram emot börsåret 2017. Förutom att jag tar med mig i bakhuvudet att ni, mitt investerarkollektiv, tror på ett positivt börsår så tar jag med mig att ni tror på en positiv inledning på börsåret. Och det alldeles oavsett om ni kommer fram till en positiv eller negativ gissning. Och det är en uppfattning som jag till fullo delar.

För mycket ser bra ut i det korta perspektivet. Inköpschefsindex är i en positiv trend vilket brukar vara en köpsignal för börsen. Värderingarna är förvisso något högre än de senaste tio årens genomsnitt, men det finns relativt gott om utrymme för fortsatta uppgångar, allt annat lika, innan värderingarna på egna meriter ger en säljsignal. Insidersentimentet, dvs. köpandelen i insynshandeln under de senaste 18 månaderna, är dessutom i en fallande trend sedan i augusti 2016 något som också brukar vara en köpsignal.

Om ett år vet vi vem som kom närmast det verkliga utfallet i Börsgissningen 2017. Tills dess kan ni följa utvecklingen i ”tävlingen” antingen här på bloggen eller, om ni har tillgång till ett konto på mikrobloggen Twitter, via #borsgissningen2017.

Välkommen till ett spännande börsår!

En komplett sammanställning av samtliga gissningar i Börsgissningen 2017 finner du i nedanstående figur.

bidrag-2017

Antalet bidrag uppdelat i femprocentsintervall ser ut så här:

spread-2017

Nedan följer en flerårsjämförelse av bidragen i Börsgissningen 2014-2017:

flarsjmf

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *