Så blir börsåret 2017

Investerarkollektivet är återigen positiva och snittgissningen för Stockholmsbörsen 2017 är den högsta sedan 2014.

I min årliga undersökning – ”Börsgissningen” – har jag för sjätte året i rad frågat er vad ni tror om det kommande börsåret. Resultatet visar på ett betydligt positivare investerarkollektiv än de senaste åren. Häng med så får du se hur bidragen i Börsgissningen 2017 fördelar sig.

Men först – ett stort tack till alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Ett särskilt tack också till alla de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter!

crowd

Börsgissningen 2017 består av 832 bidrag – något färre än föregående år. Intresset har dock varit lika stort som tidigare under den korta tid (30 december – 2 januari) som undersökningen har varit aktiv. Antalet bidrag innebär att vi får mycket bra bild av ”investerarkollektivets” syn på Stockholmsbörsen.

Som vanligt är det en salig blandning av personer som har bidragit med sin gissning till Börsgissningen. Svaren är naturligtvis konfidentiella men jag kan avslöja att det bakom bidragen står många professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders, swingtraders, ekonomijournalister och sparekonomer. Men den allra största delen består av bidrag från helt vanliga människor som råkar spara i aktier och fonder.

Så hur säger ni då att börsåret 2017 ska bli? I snitt, säger ni att utvecklingen på Stockholmsbörsen 2017, inklusive utdelningar, kommer att bli: +3,95 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år ska hamna omkring nollan och att avkastningen i aktier i stort sett utgörs av just utdelningen.

Jag gör flera intressanta observationer när jag tittar på bidragen i årets Börsgissning.

Fortsatt stor variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, steg för Börsgissningen 2016 väsentligt mot tidigare år och har i årets upplaga legat kvar på samma höga nivå.

Återigen positivt snitt – högsta sedan 2014
Snittgissningen i år är mer än 5 procentenheter högre än förra året och den högsta sedan 2014. Det är tydligt att det är en mer positiv grundsyn i investerarkollektivet än det var för ett år sedan.

Fler tror på en uppgång 2017
Andelen som tror på en nedgång ökade förra året rejält och en majoritet trodde då på en nedgång. I år tror närmare 7 av 10 på en uppgång. Mediangissningen är en uppgång på 7 procent vilket är hela 8 procentenheter högre än förra året.

Förra året började jag med en mer organiserad insamling av bidragen. Det innebar också en möjlighet för deltagarna att skriva en kortare analys av hur man hade kommit fram till sin gissning. Jag fortsatte med samma möjlighet i år och totalt delgav 127 personer någon form av analys till sin gissning. Det har varit en mycket intressant läsning och de vanligaste argumenten för en upp-respektive nedgång ser du nedan.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Följande argument är vanliga bland de som tror på en fortsatt uppgång under 2017:

 • Stigande råvarupriser driver börsen, särskilt ädelmetaller
 • Cykliska bolag går bra
 • Lågräntemiljön ger få alternativ med vettig avkastning – därför ska börsen upp!
 • Stark dollar gynnar exportbolagen och svag krona leder till inflöden till svenska aktier
 • Börstrenden är positiv och mycket krävs för att stoppa en positiv trend – aktier har blivit ”poppis” igen
 • Ett riktigt utblås på uppsidan (bubbla) före raset kommer

Vanliga argument till en börsnedgång
Analyserna till negativa gissningar är, precis som förra året, betydligt fler och mer detaljerade. Utan inbördes rangordning är de vanligaste argumenten till en nedgång följande:

 • En finans- och bostadsbubbla leder till krasch och sänker såväl banker som fastigheter
 • Riskaptiten är för hög och pengar är för billiga
 • Kvantitativa lättnader kan inte dölja dåliga lån i all evighet
 • Det har gått för bra för länge – ”släktingar tipsar mig om aktier”
 • Höga värderingar som inte motsvaras av höga vinster
 • Svagt stigande räntor leder till korrigering i marknaden
 • Stark US dollar kan innebära problem för Kina; utmaningar med kinesisk skuldbörda
 • Många pekar att den politiska oron i Europa underskattas och att en accelererad terrorvåg kommer påverka negativt

En trend för både positiva och negativa bidrag är att många tror på ett turbulent år på grund av politisk oro i Europa och en ökad terrorvåg. Trump- och Brexit-effekten är också vanligt förekommande i båda ”läger” och beroende på vilket man tillhör så anser man att marknaden antingen har överskattat eller underskattat effekterna av dessa. Många tror också på ett starkt år för råvaror, särskilt ädelmetaller.

En annan trend i analyserna är att de flesta tror på en stark inledning på året följt av en betydligt tuffare resterande del av året. Det enda som skiljer de positiva och negativa analyserna åt är hur stor uppgången under årets inledning blir.

Det är med stor spänning jag själv ser fram emot börsåret 2017. Förutom att jag tar med mig i bakhuvudet att ni, mitt investerarkollektiv, tror på ett positivt börsår så tar jag med mig att ni tror på en positiv inledning på börsåret. Och det alldeles oavsett om ni kommer fram till en positiv eller negativ gissning. Och det är en uppfattning som jag till fullo delar.

För mycket ser bra ut i det korta perspektivet. Inköpschefsindex är i en positiv trend vilket brukar vara en köpsignal för börsen. Värderingarna är förvisso något högre än de senaste tio årens genomsnitt, men det finns relativt gott om utrymme för fortsatta uppgångar, allt annat lika, innan värderingarna på egna meriter ger en säljsignal. Insidersentimentet, dvs. köpandelen i insynshandeln under de senaste 18 månaderna, är dessutom i en fallande trend sedan i augusti 2016 något som också brukar vara en köpsignal.

Om ett år vet vi vem som kom närmast det verkliga utfallet i Börsgissningen 2017. Tills dess kan ni följa utvecklingen i ”tävlingen” antingen här på bloggen eller, om ni har tillgång till ett konto på mikrobloggen Twitter, via #borsgissningen2017.

Välkommen till ett spännande börsår!

En komplett sammanställning av samtliga gissningar i Börsgissningen 2017 finner du i nedanstående figur.

bidrag-2017

Antalet bidrag uppdelat i femprocentsintervall ser ut så här:

spread-2017

Nedan följer en flerårsjämförelse av bidragen i Börsgissningen 2014-2017:

flarsjmf

 

Vinnarna i Börgissningen 2016

Stockholmsbörsen anno 2016 är över och uppgången räknades till 9,82 procent för generalindex (OMXSGI) med återinvesterade utdelningar. Det är därför dags att även göra bokslut för Börsgissningen 2016 och för mig att kora vinnarna.

Börsgissningen 2016 var femte upplagan och antalet bidrag summerades till 1184 stycken, eller mer än dubbelt så många som 2015 års upplaga. Snittgissningen uppgick till -1,46 procent medan den vanligaste gissningen var en nedgång på 1 procent. Det var också första gången hittills som majoriteten av bidragen i Börsgissningen hamnade på en negativ notering. Till skillnad från 2014 och 2015 års upplagor så lyckades inte 2016 års version pricka in börsens riktning.

Tack till er alla som hjälpte mig göra Börsgissningen 2016 till den fantastiska framgång som det blev. Det är så lätt att man glömmer den hjälp man får men ni ska veta att jag är enormt tacksam för era rekommendationer via Twitter, Facebook. Utan dem hade denna upplaga aldrig blivit vad den blev. Och naturligtvis – tack till alla er som bidrog med en gissning! Det är ni som utgör den kollektiva investerarkunskapen – ju fler som bidrar till Börsgissningen desto bättre blir relevansen av snitt- och mediangissningen. Och ofta slår snittgissningen många börsexperter på fingrarna.

Några som sopade banan med just börsexperterna är årets vinnare – en kvartett bestående av Jörgen, Per, Tomas och Andreas!

Den vinnande gissningen var +9,90 procent vilket alltså hamnade 0,08 procent ifrån det slutgiltiga utfallet. på en hedrande femteplats kommer Thomas som gissade 9,91 procent.

Så vad tror då vinnarna av 2016 års upplaga om börsen 2017? De fem vinnarna tror i genomsnitt att börsen 2017 kommer att sluta 6,9 procent högre än den står idag. Om det infrias så skulle rekordet från den 15 december 2016 överträffas med 5,9 procent.

Vinnarna i Börsgissningen 2016 kommer att få ett presentkort i brevlådan till ett värde av 1000 kronor till landets största bokhandel.

Fördelningen på bidragen i Börsgissningen 2016 och det verkliga utfallet ser du i figuren nedan.

Börsgissningen 2016 - bidrag (1184 st) och utfall

Börsgissningen 2016 – bidrag (1184 st) och utfall

När vi nu har stängt böckerna för 2016 kan vi se fram emot ett nytt spännande börsår 2017.

Sedan Stockholmsbörsen vände den 21 november i samband med finanskrisen 2008 så är uppgången på börsen 301 procent. Den extrema lågräntemiljön har lyckats flytta stora kapitalflöden från bankboken till börsen. Och det ser ut som att reporäntan kommer att fortsätta ligga på en historiskt låg nivå ytterligare ett tag framöver.

Men det är inte bara lågräntemiljön som talar för att börsen kan väntas vara stark i det kortare perspektivet. Inköpschefsindex är i en stigande trend – normalt en bra indikator för fortsatt börsuppgång – och värderingarna är bara något högre än snittet under de senaste 10 åren. I skrivande stund är värderingarna 9 procent högre än snittet under de senaste 10 åren och det är en bra bit kvar, allt annat lika, innan värderingarna i sig är en varningssignal. Dessutom är insidersentimentet, dvs. köpandelen hos insynspersonerna under de senaste 18 månaderna, i en fallande trend. Ett fallande insidersentiment är normalt ett läge där det har varit rätt att äga aktier – historiskt har det varit vinstgivande att göra det.

Men allt ovan kan snabbt ändras och det innebär att börsåret 2017 är högst osäkert.

Med detta sagt så samlar jag nu in gissningar på vad ni tror om Stockholmsbörsen 2017. Gissningen ska alltså bestå av Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (normalt 3-4 procent utöver prisuppgången) i procent och din gissning vill jag ha senas kl 9 den 2 januari 2017. Du lämnar den via formuläret i denna LÄNK.

Och du, glöm inte, det ska vara roligt att gissa börsutvecklingen och en gissning är just bara en gissning!

Förutom att jag kommer att uppdatera kring börsen här på bloggen kan du också följa utvecklingen i Börsgissningen 2017 på Twitter via #borsgissningen2017

Prislistan i Börsgissningen 2016:

 1. Jörgen Ågren (-), Per Andersson (Karlstad), Tomas Berntsson (Varekil) och Andreas (-) som alla gissade 9,90% – presentkort 1000 kronor
 2. Thomas Hellberg (Järfälla) som gissade 9,91% – presentkort 500 kronor