Börsgissningen 2015 – ”Så blir börsåret”

Det nya börsåret har inletts och det känns precis lika ovisst som det brukar göra vid den här tiden på året. Börsnedgångarna i Europa och USA efter den tidigarelagda börsstängningen i Stockholm dämpar inte direkt osäkerheten. I min årliga undersökning ”Börsgissningen” frågade jag er hur ni tror att börsåret 2015 blir och ni har svarat. Nyfiken på gissningarna? Häng med så får du se resultatet.

Låt mig först börja med att tacka alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Många är också de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter – er insats uppskattas!

crowd

Med mycket hjälp har Börsgissningen 2015 lyckats få in 519 bidrag – mer än tre gånger så många som förra året. Det betyder att intresset har varit stort, men framförallt betyder det att vi i år får en ännu bättre bild av ”investerarkollektivets” syn på börsen det kommande året.

Så vilka finns bakom de 519 bidragen? Det är en salig blandning av människor och ibland bidragen finner du professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders och swingtraders. Men mest finner du alldeles vanliga människor som har bidragit till gissningen för att de tycker att det är en kul grej att bidra till en undersökning.

Den som tror att ”experterna” har gissat på ett enhetligt sätt tror fel. De har gissat med en enorm spridning och finns representerade över hela spannet av bidrag. Eftersom man kan bidra till Börsgissningen ”anonymt” får vi också veta vad personerna verkligen tycker.

Läget i början av 2015 kan beskrivas så här:
Uppgången sedan den 21 november 2008 då botten under finanskrisen nåddes har Stockholmsbörsen stigit med 234 procent. Under det senaste året har vi haft rekordmånga noteringar på svenska börser (58 st) – betydligt fler än under IT-bubbel-året 2000 (38 st) – och intresset för att placera på börsen är större än på mycket länge. Detta porträtteras genom en stor tillströmning av kunder till de två största nätmäklarna i landet – ofta en enkel inkörsport för förstagångsinvesterare – och till intresseorganisationen Aktiespararna. Lägg därtill stora stimulanser från ett antal länders centralbanker och en rekordlåg ränta i Sverige. Det vore ett understatement att säga att trenden är positiv.

Men de som har varit med på aktiemarknaden ett tag vet att bakom varje uppgångskrön lurar en utförsbacke. Och den tenderar att komma när en betydande majoritet euforiskt väntar sig fortsatta uppgångar.

Spännvidden i era bidrag har varit mycket stor – mellan den högsta och lägsta gissningen skiljer det hela 71 procentenheter. Jag tar det som en indikation på att ni – investerarkollektivet – bedömer börsläget som mycket osäkert.

I snitt, säger ni att Stockholmsbörsen 2015, inklusive utdelningar, kommer att stiga med 3,33 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år endast utgörs av utdelningarna.

Det finns flera intressanta observationer att göra från årets upplaga av Börsgissningen.

Ökad variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, har ökat i jämförelse med gissningarna under förra året. Jag tar det som ett kvitto på att börsen nu står inför ett extremt osäkert läge. Jag slås också av den stora spridning som finns i experternas gissningar. Om börsen skulle stå inför ett ytterligare solklart börsår borde de flesta experter tro på en uppgång. Så är det inte.

Ökad andel negativa gissningar
Av årets gissningar tror nästan exakt två tredjedelar på en uppgång medan en tredjedel tror på en nedgång. Förra året trodde bara var femte person på en nedgång. Men även om antalet gissningar som tror på en nedgång ökar så tror ändå 66 procent på en uppgång även i år, en hög siffra kan tyckas. Men man skulle säkert få en lika hög (eller högre) siffra även på toppen just före en kraftig nedgångsfas. Människan tenderar att ta den senaste historiken för den närmaste framtiden. Trenden håller i sig, typ.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Bland de som tror på en fortsatt uppgång finns inte helt oväntat den rådande trenden som ett av de vanligaste argumenten. Lika vanligt är den låga räntan. Det är många som tror att räntan kommer att vara låg länge och att det per automatik kommer att innebär att aktiekurserna ska upp. Vissa av optimisterna nämner också att värderingarna ännu inte är överdrivna som ett stödjande argument.

Vanliga argument till en börsnedgång
Bland de som ser något deppigare på det kommande året nämner man att tidigare räntehöjningar än marknaden räknar med kan komma att slå hårt. De många börsnoteringarna tar de negativa bidragslämnarna som en indikation på att börsen närmar sig en topp då börsnoteringarna brukar kulminera nära börsen når sin topp. En del är också oroliga över att det positiva momentum som råder är skapat med resonemanget att ”börsen bara måste stiga”. 

En komplett sammanställning av samtliga gissningar finner du i nedanstående figur.

2015 gisningar - alla

Nedan följer en nedbrytning av bidragen till Börsgissningen 2015 och jämfört med Börsgissningen 2014:

Jämförelse 2014_2015

När jag går igenom bidragen i årets börsgissning slås jag av hur osäkert börsläget just nu är. Spridningen är större än förra året och det är i sig en signal på att vi befinner oss nära en större nedgång. Det är lite som att kollektivet indikerar att ”blir det inte i år så är det nästa år det smäller”.

Min egen analys på hur Stockholmsbörsen ska utvecklas 2015 är -20 procent – med argument som du finner i ett tidigare inlägg.

Ni som har bidragit till Börsgissningen 2015 är mitt ”investerarkollektiv”. Om kollektivet har rätt ska alltså börsen ”bara” upp med ynka 3 procent. Med tanke på hur hög risknivån är på börsen kan man tycka att kompensationen ganska dålig.

Framtiden får utvisa hur det sargade oljepriset utvecklas under året, om centralbankernas stimulanser upphör, om räntorna börjar höjas i USA och om de svenska politikerna kommer överens.

Men inte minst får framtiden utvisa om kollektivet kan förutspå utvecklingen på Stockholmsbörsen 2015!

Ps. Ni kommer att kunna följa Börsgissningen 2015 här på bloggen och för er som har konton på Twitter kan ni följa utvecklingen via #börsgissningen2015. Ds.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

One thought on “Börsgissningen 2015 – ”Så blir börsåret”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *