Börsgissningen 2015 – ”Så blir börsåret”

Det nya börsåret har inletts och det känns precis lika ovisst som det brukar göra vid den här tiden på året. Börsnedgångarna i Europa och USA efter den tidigarelagda börsstängningen i Stockholm dämpar inte direkt osäkerheten. I min årliga undersökning ”Börsgissningen” frågade jag er hur ni tror att börsåret 2015 blir och ni har svarat. Nyfiken på gissningarna? Häng med så får du se resultatet.

Låt mig först börja med att tacka alla er som har bidragit till denna upplaga av Börsgissningen – utan er hade det inte funnits några resultat att redovisa. Många är också de som har deltagit lite extra med en hjälpande hand på Twitter – er insats uppskattas!

crowd

Med mycket hjälp har Börsgissningen 2015 lyckats få in 519 bidrag – mer än tre gånger så många som förra året. Det betyder att intresset har varit stort, men framförallt betyder det att vi i år får en ännu bättre bild av ”investerarkollektivets” syn på börsen det kommande året.

Så vilka finns bakom de 519 bidragen? Det är en salig blandning av människor och ibland bidragen finner du professionella investerare, analytiker, fondförvaltare, daytraders och swingtraders. Men mest finner du alldeles vanliga människor som har bidragit till gissningen för att de tycker att det är en kul grej att bidra till en undersökning.

Den som tror att ”experterna” har gissat på ett enhetligt sätt tror fel. De har gissat med en enorm spridning och finns representerade över hela spannet av bidrag. Eftersom man kan bidra till Börsgissningen ”anonymt” får vi också veta vad personerna verkligen tycker.

Läget i början av 2015 kan beskrivas så här:
Uppgången sedan den 21 november 2008 då botten under finanskrisen nåddes har Stockholmsbörsen stigit med 234 procent. Under det senaste året har vi haft rekordmånga noteringar på svenska börser (58 st) – betydligt fler än under IT-bubbel-året 2000 (38 st) – och intresset för att placera på börsen är större än på mycket länge. Detta porträtteras genom en stor tillströmning av kunder till de två största nätmäklarna i landet – ofta en enkel inkörsport för förstagångsinvesterare – och till intresseorganisationen Aktiespararna. Lägg därtill stora stimulanser från ett antal länders centralbanker och en rekordlåg ränta i Sverige. Det vore ett understatement att säga att trenden är positiv.

Men de som har varit med på aktiemarknaden ett tag vet att bakom varje uppgångskrön lurar en utförsbacke. Och den tenderar att komma när en betydande majoritet euforiskt väntar sig fortsatta uppgångar.

Spännvidden i era bidrag har varit mycket stor – mellan den högsta och lägsta gissningen skiljer det hela 71 procentenheter. Jag tar det som en indikation på att ni – investerarkollektivet – bedömer börsläget som mycket osäkert.

I snitt, säger ni att Stockholmsbörsen 2015, inklusive utdelningar, kommer att stiga med 3,33 procent.

Under ett vanligt börsår uppgår utdelningarna till 3-4 procent. Så i praktiken säger ni alltså att värdeutvecklingen i år endast utgörs av utdelningarna.

Det finns flera intressanta observationer att göra från årets upplaga av Börsgissningen.

Ökad variation i bidragen
Variationen i bidragen, som jag mäter via standardavvikelsen, har ökat i jämförelse med gissningarna under förra året. Jag tar det som ett kvitto på att börsen nu står inför ett extremt osäkert läge. Jag slås också av den stora spridning som finns i experternas gissningar. Om börsen skulle stå inför ett ytterligare solklart börsår borde de flesta experter tro på en uppgång. Så är det inte.

Ökad andel negativa gissningar
Av årets gissningar tror nästan exakt två tredjedelar på en uppgång medan en tredjedel tror på en nedgång. Förra året trodde bara var femte person på en nedgång. Men även om antalet gissningar som tror på en nedgång ökar så tror ändå 66 procent på en uppgång även i år, en hög siffra kan tyckas. Men man skulle säkert få en lika hög (eller högre) siffra även på toppen just före en kraftig nedgångsfas. Människan tenderar att ta den senaste historiken för den närmaste framtiden. Trenden håller i sig, typ.

Vanliga argument till en fortsatt börsuppgång
Bland de som tror på en fortsatt uppgång finns inte helt oväntat den rådande trenden som ett av de vanligaste argumenten. Lika vanligt är den låga räntan. Det är många som tror att räntan kommer att vara låg länge och att det per automatik kommer att innebär att aktiekurserna ska upp. Vissa av optimisterna nämner också att värderingarna ännu inte är överdrivna som ett stödjande argument.

Vanliga argument till en börsnedgång
Bland de som ser något deppigare på det kommande året nämner man att tidigare räntehöjningar än marknaden räknar med kan komma att slå hårt. De många börsnoteringarna tar de negativa bidragslämnarna som en indikation på att börsen närmar sig en topp då börsnoteringarna brukar kulminera nära börsen når sin topp. En del är också oroliga över att det positiva momentum som råder är skapat med resonemanget att ”börsen bara måste stiga”. 

En komplett sammanställning av samtliga gissningar finner du i nedanstående figur.

2015 gisningar - alla

Nedan följer en nedbrytning av bidragen till Börsgissningen 2015 och jämfört med Börsgissningen 2014:

Jämförelse 2014_2015

När jag går igenom bidragen i årets börsgissning slås jag av hur osäkert börsläget just nu är. Spridningen är större än förra året och det är i sig en signal på att vi befinner oss nära en större nedgång. Det är lite som att kollektivet indikerar att ”blir det inte i år så är det nästa år det smäller”.

Min egen analys på hur Stockholmsbörsen ska utvecklas 2015 är -20 procent – med argument som du finner i ett tidigare inlägg.

Ni som har bidragit till Börsgissningen 2015 är mitt ”investerarkollektiv”. Om kollektivet har rätt ska alltså börsen ”bara” upp med ynka 3 procent. Med tanke på hur hög risknivån är på börsen kan man tycka att kompensationen ganska dålig.

Framtiden får utvisa hur det sargade oljepriset utvecklas under året, om centralbankernas stimulanser upphör, om räntorna börjar höjas i USA och om de svenska politikerna kommer överens.

Men inte minst får framtiden utvisa om kollektivet kan förutspå utvecklingen på Stockholmsbörsen 2015!

Ps. Ni kommer att kunna följa Börsgissningen 2015 här på bloggen och för er som har konton på Twitter kan ni följa utvecklingen via #börsgissningen2015. Ds.

Varför ska man delta i Börgissningen 2015?

Sedan 2012 har jag tagit initiativ till Börsgissningen. 2015 är inget undantag och just nu pågår årets gissning inför det kommande börsåret. Jag tänkte klargöra några av de frågor som har dykt upp inför årets upplaga.

”Hur mycket kommer oxen framför er att väga när den är slaktad?” I den annorlunda tävlingen som anordnades på en boskapsmässa 1906 i England kom över 800 personer att delta. Bland de deltagande fanns det visserligen en och annan expert, men de allra flesta var noviser på slakteri.  Just därför var vetenskapsmannen sir Francis Galton övertygad om att deras snittgissning skulle komma att skjuta långt ifrån målet.

Gruppens gissning, när man tog genomsnittet, hamnade på 1197 pounds. Det verkliga utfallet? 1198.

Området som kallas för ”Wisdom of crowds” eller ”Collective wisdom” har alltid intresserad mig och det är huvudanledningen till mitt initiativ kring Börsgissningen.

Bidragen till 2015 års upplaga av Börsgissningen strömmar in i en stadig ström. Hittills har 426 bidrag kommit in. Det är kul eftersom det vida överstiger antalet bidrag som kom in för Börsgissningen 2014. Målet i år är dock 1000 bidrag så om du inte redan har gissat – se till att gör det omedelbums! Deadline är idag den 4 januari kl 23:59.

Ditt bidrag i Börsgissningen 2015 kan du lämna som en kommentar till detta inlägg, skicka på Twitter till mig (@Erik_Liden) eller med taggen #börsgissningen2015 eller som ett mail direkt till mig: erik.liden@insiderfonder.se. Ditt bidrag är naturligtvis konfidentiellt!

Det har uppstått en del frågor i samband med årets upplaga och jag tänkte svara på dem helt kort här:

Vad är Börsgissningen?
Det är en utmaning där alla som vill bidrar med sin gissning över vilken värdeutveckling som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar kommer att ha under det kommande året. Jag har gjort Börsgissningen sedan 2012.

Varför gör du Börsgissningen?
Till 50% beror det på nyfikenhet om att höra vad andra tycker, och till 50% vetenskap. Jag har alltid varit intresserad av styrkan i ett kollektiv när det gäller att hitta lösningar på komplicerade problem. Börsen är en extremt osäker organism där många faktorer ska tas i beaktande. Det har visat sig gång på gång att de som arbetar med börs eller närliggande områden inte är bättre på att gissa än vad genomsnittliga människor är.

Kommer du sammanställa bidragen i Börsgissningen?
Självklart! Jag kommer att sammanställa bidragen när deadline har passerat här på bloggen. Därefter kommer jag att göra löpande återbesök för att se hur börsen utvecklas och hur det förhåller sig till kollektivets gissning.

Vad använder du svaren till?
De används endast till inläggen här på min blogg. De svar som lämnas är konfidentiella och om någon namnges sker det först efter att personen har givit sitt medgivande till detta. Ju fler svar jag får in desto mer kan jag också säga om kollektivets gissning – det har helt enkelt med statistik att göra. Helst vill man också att bidragen ska komma från ett tvärsnitt av befolkningen.

Kan jag följa hur det går i Börsgissningen under året och var gör jag det?
Ja, jag kommer löpande att skriva om hur det går här på bloggen. Du kommer också kunna följa hur det går på Twitter via #börsgissningen2015.

Hur såg Börsgissningen 2014 ut och vem vann?
Kollektivets gissning kring börsen hade ett genomsnitt på 6,89% och en mediangissning på 8,0%. Kvinnorna visade sig vara betydligt bättre än männen – kvinnornas snittgissning hamnade på 12,77% mot ”bara” 6,11% för männen.

Vinnaren i Börsgissningen 2014 var Lars Olsson från Nacka som gissade 15,6% vilket var ytterst nära utfallet som hamnade på 15,67%. Han korades i ett tidigare blogginlägg.

Vad får vinnaren?
Äran. Och dessutom ett spännande bokpaket med finans-/börslitteratur. För Börsgissningen 2015 utgår även priser för platserna 2-3.

Det här var svaren på en del av de frågor jag har fått under de senaste dagarna. Det finns säkert en hel del till frågor – kommentarsfältet kan användas till detta ändamål så ska jag svara.

Så varför ska man delta i Börsgissningen 2015? 

Jo, det ger en inblick i hur kollektivet tror att börsen ska gå under det kommande året och ju fler som bidrar desto bättre bild får vi. Därför ska du delta!

Om du inte redan har bidragit i Börsgissningen – gör det nu!

En sammanställning av alla bidrag kommer att ske på bloggen imorgon den 5 januari!