Välkommen till The Insider

Kanske är du ute efter intressant lördagsläsning, eller så är det rentav första gången du besöker min blogg? Jag har letat bland de mest uppskattade blogginläggen sedan start – inlägg som är lika aktuella idag som då – och sammanställt dem nedan.

  • Valresultatet som börsen vill ha – en tillbakablick på hur marknaderna har reagerat på samtliga riksdagsval historiskt. Inlägget som är från den 30 juni i år ger en bild av vilket valresultat som börsen gillar bäst. Bra att ha med sig inför valet den 14 september.
  • Så startar du fondbolag – ett inlägg som jag skrev den 23 juni i år. Som grundare av mitt egna fondbolag får jag ofta frågan om hur man gör för att starta sitt eget fondbolag. Detta inlägg svarar på frågan, och lite till.
  • Tidningarnas aktietips – som forskare var min specialitet att utvärdera värdet och informationen i aktietips. Detta inlägget skrev jag den 29 januari i år när en av mina gamla artiklar om aktietipsen uppmärksammades på sociala medier.
  • Dags att kalibrera börsintsrumenten – en genomgång av värderingarna på världens börser. Genom att snegla på vilka marknader som är högt värderade i en historisk jämförelse så får man en god översikt över vilka marknader man bör investera på och vilka man kan avstå från. Inlägget är från den 27 oktober 2013. Det är snart dags för ett nytt inlägg kring detta ämne.
  • En arbetsdag som fondförvaltare – ett inlägg som jag skrev i ”realtid” under dagen från mitt arbete som fondförvaltare den 27 november 2012. Sedan dess har det blivit flera inlägg på samma tema. En av anledningarna till att jag skriver denna typ av inlägg är för att avmystifiera glamouren kring fondförvaltaryrket. Dessutom brukar jag svara på frågor från er bloggläsare under dagens gång – interaktion som berikar!

Jag hoppas att något av dessa inlägg kan sprida intresse och tid för eftertanke om marknaderna och vad som påverkar dem denna lördag. Mycket nöje.

Insiderläget och köpvärda marknader

Krig, oroshärdar och massvält, högvärderade aktiemarknader, låga räntor och ett riksdagsval den 14 september. Det är några av ingredienserna du har att ta hänsyn till som svensk aktiesparare just nu. Jag har tittat närmare på hur insynspersoner agerar runtom i världen och har förslag på var du bör köpa och sälja.

Allokeringsproffsen verkar rörande överens om att alternativen är få till en placering i aktier för den som vill ha hög avkastning framöver. Argumentationen tenderar – likt flugorna runt sockerbiten – att kretsa kring den nu rådande lågräntemiljön även om injektioner från centralbanker dopar marknaderna. Att de låga räntorna är här för att stanna verkar allokerarna ense om.

I ett inlägg den 27 januari i år gjorde jag en genomgång av ”insiderläget” runtom i världen och baserat på hur insynspersoner hade agerat där nyligen – i relation till historiskt – valde jag ut fyra aktiemarknader att köpa och fyra att sälja. Köpmarknaderna var: Indien, Malaysia, Sydkorea och Turkiet. Säljmarknaderna var: Schweiz, Sverige, Tyskland och USA.

Utfallet sedan dess – i svenska kronor, men exklusive utdelningar, är:

Köpmarknader: Turkiet (+40%), Indien (+39%), Malaysia (+18%) och Sydkorea (+21%). Genomsnitt för mina köpmarknader: +29%.

Säljmarknader: USA (+19%), Schweiz (+10%), Tyskland (+1%) och Sverige (+4%). Genomsnitt för mina säljmarknader:+9%.

Det bör också påpekas att eftersom den svenska kronan har försvagats mot de flesta valutor så har placeringar i andra valutor fått lite ”gratisskjuts”.

Köpmarknaderna har utvecklats fantastiskt bra, men ovanstående hör redan till historien så vilka marknader gäller framöver?

Ur ett insiderperspektiv så gäller faktiskt köpmarknaderna fortfarande. Min enda reservation gäller Sydkorea där insynspersonerna har minskat andelen köp trots att vi inte har sett större uppgångar på dessa marknader (mätt i den lokala valutan, wonen). Generellt köper insynspersoner relativt mycket mer på en marknad när den är ”billig” och säljer i större utsträckning än normalt när den är relativt ”dyr”. Men här säljer de relativt mer än normalt trots att marknaderna inte har stigit i den lokala valutan. Det som dock talar för en placering i Sydkorea är att värderingarna mätt som price-to-book, P/B, befinner sig på ett sluttande plan och är på en historiskt låg nivå.

När det gäller marknader att vara försiktig med så står jag fast vid att detta gäller för Sverige, Schweiz, Tyskland och USA. Du kanske invänder med att det rör sig om kvalitetsmarknader, och det är förvisso sant. Exempelvis är tillväxten i USA hög och hjulen snurrar nu på fint. Men värderingarna i just USA är uppe på pre-finanskrisnivå och det känns inte alls bra.

Jag noterar också att insidersentimentet i Kina är på uppåtgående. Tillsammans med historiskt låga värderingar innebär det att Kina snart är en köpmarknad. Den politiska risken i landet är hög och det avspeglas också i aktiekurserna. Men låga värderingar varar inte för evigt. Oavsett är Kina en marknad för investerare med tålamod och hög stresströskel.

Viktigt att tänka på när du placerar i aktier eller fonder på andra marknader än den svenska är att du tar en valutarisk. Det är en risk som avtar om du placerar i flera olika valutor. Vidare har den svenska kronan tappat i värde i år mot de flesta valutor. Om kronan stärks så kommer placeringar i andra valutor straffas.

I figurerna i galleriet nedan kan du botanisera i insidersentimentet på respektive marknad, i relation till börsutvecklingen på marknaden ex utdelningar (i lokal valuta) samt värderingen mätt som price-to-book.

Jag tror alltså fortsatt på Indien, Malysia, Sydkorea och Turkiet,

Lycka till i dina placeringar!

 

Så går det i #börsgissningen2014

Paretoprincipen – ofta kallad för 20/80-regeln eftersom den stipulerar att 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan. Jag kommer att tänka på Vilfredo Pareto när jag gör en tillbakablick på Börsgissningen 2014 i början av året eftersom 20 procent gissade på en börsnedgång och 80 procent på en uppgång. 

Mer än halva börsåret har förbrukats och hur har det spenderats av marknadens aktörer? Tja, om bolagens utdelningar vore återinvesterade så skulle uppgången för Stockholmsbörsen uppgå till 6,6 procent i år. Hittills.

När jag bad er gissa hur börsen utvecklas i år blev det kollektiva svaret: +6,89 procent. 

Om ni har rätt så ska alltså börsen handlas sidledes under den resterande delen av året. Om man tror på den analysen är det alltså läge att minska investeringen på börsen eftersom en avkastning på noll är ganska dålig utveckling för den risk som det innebär att investera i svenska aktier.

Och faktum är att det finns saker som talar för att börsen är övermogen nu. Värderingarna på börsbolagen börjar – även i ett historiskt perspektiv – se ganska höga ut. Trenden bland svenska inköpschefer i ett kortsiktigt perspektiv – tre månader – är mer negativt än i ett perspektiv på upp emot ett år – en indikation på att börsen står inför en nedgångsfas.

En annan faktor som är en smula negativ i dagsläget är att ”Economic Surprise Index” för Sverige är i en fallande trend. Surprise Index mäter olika ekonomiska faktorers faktiska utfall i jämförelse med verkligt utfall. Index varierar mellan -100 och +100. Positiva värde innebär att faktorerna faller ut bättre än marknaden förväntade sig och negativa värde att de är sämre än väntat. Logiken är helt enkelt att perioder av negativa överraskningar tenderar att innebära fallande aktiekurser.

Men även svenska insiders är negativa. Insynspersoner har det senaste året köpt aktier i det egna bolaget i en betydligt mindre utsträckning än tidigare. Långsiktiga förändringar i andelen köpande insynspersoner brukar ge tidiga indikationer om framtida börsrörelser.

Insynspersoner är ”contrarian investors”, eller motvallsinvesterare, vilket innebär att de köper i stor utsträckning när massan av investerare säljer. Det gör att de i långsiktiga perspektiv köper när aktier är omotiverat nedtryckta. De säljer sedan i relativt stor utsträckning när massan köper, dvs. när aktier är omotiverat högt värderade. Det ger inga perfekta kortsiktiga timing-signaler, men desto bättre i börsens långsiktiga trender.

Andelen köp i svenska insynspersoners aktieaffärer har minskat sedan 2011 då 7 av 10 affärer av insiders var köp. Under 2014 är andelen nere på 59 procent, en liten minskning kan tyckas, men i världen av insiders är detta stora förändringar. Det här får bli föremål för ett annat inlägg, men den minskade andelen indikerar tydligt att vi står inför en relativt nära förestående börsnedgång.

Men hur går det då i börsgissningen 2014?

Jo, snittet har alltså gissat på en utveckling som ligger mycket nära där vi är idag och den som leder gissningen är en kille som ligger 0,09 procent ifrån börsutvecklingen hittills i år. Förra årets vinnare ligger dock långt ifrån – för att hans profetia ska infrias ska börsen stiga ordentligt härifrån och sluta på +25 procent.

Det kommer bli en spännande börshöst. Kanske kommer riksdagsvalet att påverka börsens utveckling framöver. Om man får tro historiken ser börsen gärna en socialdemokratisk regering efter valet. 

Hur börsen 2014 går vet vi först om ett antal månader, men visst vore det kul om 20 procent av de som har gissat förklarar 80 procent av utfallet och 80 procent av de som gissat förklarar 20 procent av utfallet? I så fall gissar kollektivet – alltså de som har medverkat i börsgissningen – att börsutvecklingen 2014 hamnar på -4,71 procent…

Hur går Stockholmsbörsen resten av året (från 17 augusti 2014)?

Visa resultat