Oberoende granskning av regeringar inför val?

Så här i valtider bombarderas vi med budskap från de politiska partierna. Den 14 september är det dags för riksdagsval igen men hur ska vi välja ”rätt” när vi saknar en oberoende utvärdering av hur bra den sittande regeringen egentligen har lyckats?

Just nu lovar politikerna än det ena, än det andra. Det sker via färggranna slagfärdiga affischer, via one-liner-drillade utspel i radio- och tv-utfrågningar och som sedan skapar oändliga spaltmeter. Lägg därtill tillrättalagda och väl genomtänkta budskap via reklaminslag så har vi en oöverblickbar kompott för den genomsnittlige väljaren att sätta sig in i.

Men för att göra ett bra val av den ”nya” laguppställningen som ska styra landet vill jag veta om den gamla, läs: sittande, regeringen har gjort ett bra eller dåligt jobb. Men en sådan oberoende utvärdering görs inte så hur ska vi lyckas välja rätt?

Okej, jag är lite orättvis här eftersom Riksrevisionen faktiskt har i uppdrag att ”granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används”. Men de granskar ju inte specifikt den sittande regeringen. Dessutom, hur väl når deras arbete fram till väljarna och på ett samlat sätt?

Bra eller dålig?

Det jag söker är en utvärdering av regeringens arbete genomförd av ett oberoende organ. Alldeles oavsett vem eller vilka som gör utvärderingen så bör rapporten vara superenkel. Så enkel att alla kan förstå den. Och den bör komma ut i god tid före ett riksdagsval.

Partiet/partierna som bildar regering har ju även gått till val på vissa punkter. Jag vill veta resultatet de har åstadkommit. Har man lyckats uppnå det man lovat? Varför? Varför inte? Det vill jag ha svar på, och inte av tyckare utan professionella utvärderare.

Jag träffade en känd kommunpolitiker i min hemstad Kungsbacka för ett par dagar sedan. Han hade talat med en landstingspolitiker som berättade att han gick till val på att åstadkomma förkortade vårdköer. Kommunpolitikern tyckte detta var lite skoj eftersom just vårdköerna hade ökat under de två senaste mandatperioderna – med landstingspolitikern vid makten.

Den oberoende utvärderingen av regeringen får gärna inkludera ekonomi, men också andra aspekter. Hur har arbetslösheten tacklats under den senaste mandatperioden? Hur ser tillväxten ut och finns det förklaringar till att landets ekonomi inte utvecklas som förväntat? Hur hanterar regeringen skuldsättningen – har skulden ökat eller minskat? Har medborgarna det bättre eller sämre än förra mandatperioden?

Eftersom jag själv saknade en genomgång av hur Alliansen har lyckats under dessa, snart åtta år, blev jag extra glad när jag fick syn på Henrik Mitelmans artikel i Dagens Industri. Inte för utfallet, utan för det faktum att någon faktiskt gjort ett seriöst försök att utvärdera regeringens arbete och förklara det enkelt.

Mitelmans dom är att Alliansen har lyckats mycket väl i en jämförelse med EMU-länderna. Valet att jämföra med just EMU-länderna kan möjligen ifrågasättas, men att i varje fall jämföra Sverige med andra europeiska länder är en bra start.

Jag är nog inte den ende som redan tre veckor före valet har tröttnat på politiker och jag tror dessvärre att det kan påverka valdeltagandet. Kanske hade det sett annorlunda ut om vi faktiskt hade fått reda på om regeringen gör ett bra jobb eller inte. I näringslivet revideras bolagets verksamhet årligen av revisorn som redovisar resultatet och gör det begripligt för ägarna. Varför sker det inte på samma sätt kring statens verksamhet?

Behövs en oberoende granskning av hur bra jobb den sittande regeringen gör?

Visa resultat

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

One thought on “Oberoende granskning av regeringar inför val?

  1. Pingback: Granska makten! |

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *