Världens börser – dyrt och billigt

Det går ingen nöd på svenskens börshumör. Stockholmsbörsen är hittills i år +9,7 procent inklusive utdelningar och flera börsraketer eldar på riskaptiten hos såväl små som stora investerare. Är du en av de som tycker att svenska aktier har dragit iväg lite för mycket och söker andra hamnar att tryggt segla in i? Då ska du läsa vidare.

Det talas om aktier lite överallt nu för tiden. Annat var det för fem-sex år sedan då många – brända av finanskrisen – skydde aktier som pesten. Tongångarna nu är positivare och under de senaste taxiresorna så har diskussionen med chauffören påfallande ofta glidit in på aktier. Och snabba klipp.

Om man är optimistisk så finns det fortfarande utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsen. Optimisten inser att marknaden tenderar att överreagera i såväl uppgångs- som nedgångsfaserna – en av de mest repetitiva företeelserna på finansmarknaderna. Men om man vill undvika de värsta nedgångarna bör man definitivt sälja en aktiemarknad när priset för marknaden dividerat med det bokförda värdet för densamma (sk. price-to-book, P/B) överstiger 25 procent över det historiska medelvärdet under de senaste tio åren.

Om man gör den övningen för Stockholmsbörsen så finns det utrymme för en uppgång på hela 21 procent innan man definitivt bör hoppa över bord. Samma resonemang gäller för övrigt när det gäller vilka marknader man bör köpa i. 

Det finns såklart mer använda argument för en fortsatt börsuppgång. Ett är att räntorna är rekordlåga och förväntas förbli så för lång tid framöver, ett annat att den glödheta fastighetsmarknaden har gjort fastigheter inte är den trygga tillflykt de annars brukar vara. Den som vill ha avkastning tvingas därför till aktier, tenderar många att resonera.

Men negativa signaler saknas inte. Exempelvis är Citigroups ”Surprise Index”, som mäter utfall på en rad ekonomiska data mot marknadens förväntningar, för Sverige i en fallande trend. Längre perioder med sämre utfall än vad marknaden förväntat sig indikerar att bolagen lyckas sämre än vad marknaden tror och brukar leda till sjunkande börskurser. Svenska inköpschefer är dessutom mer negativa det senaste kvartalet än under det senaste året – en annan faktor att ta på allvar. Sentimentet bland insynspersonerna har också varit negativt under en längre period vilket är en tidig indikation på sjunkande börskurser.

Så även om det finns utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsens så bör optimisten ta de negativa signalerna på allvar.

Men nu till hur priserna ser ut på världens börser. Jag antar att du, som de flesta, hellre köper marknader på rea än till överpriser. Sammanställningen nedan visar hur stor avvikelse det är i nuvarande värdering i jämförelse med det tioåriga snittet. Ju högre avvikelsen är desto dyrare är marknaden och vice versa. Och det finns ett flertal marknader där det råder rea nu.

Dyra marknader hittar vi i USA, Sydafrika, Malaysia och Tyskland. Skulle jag välja en av dessa marknader att investera i så skulle det bli Malaysia eftersom insynspersoner just i Malaysia indikerar fortsatt stigande kurser.

Men det är som sagt gott om rea-marknader. Om du har varit med på uppgången i mer ”kvalitativa” marknader så kan det finnas anledning att istället välja marknader som Kina, Ryssland, Spanien, Polen framöver. Men möjlighet till god potentiell avkastning kommer till en risk – i flera fall politisk risk.

Du kanske noterar att värderingen av den Kanadensiska marknaden är under sitt historiska snitt. Det är intressant på grund av likheterna med sin granne USA samtidigt som kanadensiska aktier inte har hängt med uppgångarna där. Inga garantier finns, men jag förväntar mig att kanadensiska marknader ”konvergerar” mot värderingsutvecklingen i USA. I så fall kommer vi få se fortsatta kursuppgångar i Kanada.

Så här ser nuvarande värdering ut i förhållande till snittet under de senaste tio åren på ett urval marknader:

Land Avvikelse från historisk (10 år) snittvärdering i %
USA 13%
Sydafrika 10%
Malaysia 6%
Tyskland 6%
Världen 4%
Holland 4%
Schweiz 4%
Sverige 3%
Turkiet 0%
Storbritannien -2%
Kanada -2%
Hongkong -4%
Australien -5%
Frankrike -6%
Japan -9%
Sydkorea -11%
Indien -12%
Singapore -15%
Polen -19%
Italien -21%
Spanien -23%
Kina -28%
Ryssland -38%

Marknader med negativ avvikelse från sitt historiska snitt ska betraktas som relativt ”billiga” medan de med positiv avvikelse som relativt ”dyra”. Ju längre ifrån sitt historiska snitt desto mer billig eller dyr.

Vilken marknad föredrar du?

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

2 thoughts on “Världens börser – dyrt och billigt

 1. Först vill jag tacka för intressanta artiklar och synvinklar.

  Detta är ju ett enkelt sätt att se på de. Men för en som är ny i investeringsvärlden, så sägs det att marknaden ofta har rätt. Det är en anledning till skillnaden: risk, begränsad information, mm…

  Har du något tips på fler tal man borde analysera för att få en känsla för felprissättningen eller risken kopplat till ”rean”
  Lite som när man gör en analys av ett börsbolag och ser en skillnad mellan vad jag anser är värdet och marknaden.

  • Hej John,

   Tack för de vänliga orden. Visst är det både ett enkelt och förenklat sätt att se på saken. Det finns mycket saker att tänka på och väga in. En enkel tumregel är att ju fler faktorer man väger in desto svårare blir det att se ”klart”.

   Förslag på andra faktorer att titta på är:
   – Inköpschefsindex: när inköpschfsindex är i en kortsiktig trend (3 mån) som är mer negativ än den långsiktiga trenden (12 mån) är det negativt – http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_Managers_Index
   – Orderingång – hur ser orderingången ut i olika branscher i landet? En negativ börs där orderingången börjar ta fart är ett positivt tecken och vice versa.
   – Citigroups Economic Surprise Index: indexet visar ekonomiska faktorers utfall i relation till förväntningarna. Det finns för många länder och indexet går från -100 till +100. Ett index under 0 indikerar att marknaden blir negativt överraskad vilket inte är bra. Perioder av negativa överraskningar är inte bra för börsen i det landet. Hittar ingen bra länk men sök på det så hittar du mycket intressant material.
   – Insiders – insiders som köper mer än normalt är en bra indikator, och när de säljer mer än normalt så är det en negativ indikator. Här kan du lyssna på mig 🙂

   Det finns mycket mer som spelar roll som räntenivåer och valutor i landet och framförallt landsrisk och politisk risk. Det sistnämnda gäller i allara högsta grad med exempelvis Kina och Ryssland.

   Mitt råd är att inte komplicera till det för mycket. Allokeringsvalet mellan marknader handlar framförallt om långsiktighet och att göra ”hyggligt” rätt. Köper man billigt och äger det ett tag framöver är det svårt att göra fel – även om det kan svida i det kortsiktiga perspektivet. Vill du göra det superenkelt så väljer du marknad efter en ”rimlig” P/B-värdering och utvärderar detta på halvårsbasis.

   Hoppas detta hjälper dig i dina placeringar!

   /Erik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *