Insiderkrönikan – utvärdering av aktietips

Förra hösten kontaktades jag av en av redaktörerna för Dagens Industris sajt, www.di.se. ”Kan du tänka dig att skriva en veckokrönika om insynshandeln i svenska börsbolag?” – frågade han mig. Snart ett år och 45 krönikor senare ångrar jag inte mitt positiva svar på frågan.

Att de frågade mig beror ju på att jag som forskare på Handels i Göteborg utvärderade värdet av att följa insynshandeln. Efter min tid som forskare utvecklade jag en förvaltningsmodell som följer insynspersoners placeringar tillsammans med forskarkollegan Markus Rosenberg och som idag är fundamentet i förvaltningen i det fondbolag jag leder.

DI-folket ville också att jag skulle ge tips på aktier att köpa (och sälja) baserat på mina observationer – en utmaning då jag som forskare tydligt kritiserat tidningarnas aktietips. Men när jag antog utmaningen bestämde jag mig för att vara tydlig med hur aktietipsen utvecklade sig.

Utvärdering av aktietipsen i Insiderkrönikan

Därför har jag nu skapat en flik på bloggen ”Insiderkrönikan” där tipsen finns för allmän beskådan. Utvärderingen uppdateras på veckobasis (just nu är uppdateringen per den 22 augusti).

Transparens. Ett slitet ord i finansbranschen, men ändå det jag vill ska genomsyra tips-utvärderingen.

Den som följer aktietipsen gör så på egen risk – på börsen lämnas inga garantier. Ett varningens ord för den som bara följer enstaka aktietips är också på sin plats – om du gör det är risken mycket stor att du går på en rejäl nit.

Jag får många mail kring Insiderkrönikan och det tycker jag bara är kul. Har du några frågor kan du alltid skriva till mig direkt eller som en kommentar här på bloggen.

Under de 47 veckor som jag har skrivit krönikan har det hunnit bli 45 krönikor. Av dessa har inte mindre än 4 skrivits från semestern i fjärran land och många på ”fältet”. Denna vecka blir den tredje veckan som jag håller upp men om jag skrivit hade det troligen blivit ett par positiva rader om köpen i Björn Borg och Venue Retail Group. Men redan nästa vecka är jag tillbaka igen och synar insynshandeln i sömmarna.

Hoppas att du uppskattar den nya fliken!

Oberoende granskning av regeringar inför val?

Så här i valtider bombarderas vi med budskap från de politiska partierna. Den 14 september är det dags för riksdagsval igen men hur ska vi välja ”rätt” när vi saknar en oberoende utvärdering av hur bra den sittande regeringen egentligen har lyckats?

Just nu lovar politikerna än det ena, än det andra. Det sker via färggranna slagfärdiga affischer, via one-liner-drillade utspel i radio- och tv-utfrågningar och som sedan skapar oändliga spaltmeter. Lägg därtill tillrättalagda och väl genomtänkta budskap via reklaminslag så har vi en oöverblickbar kompott för den genomsnittlige väljaren att sätta sig in i.

Men för att göra ett bra val av den ”nya” laguppställningen som ska styra landet vill jag veta om den gamla, läs: sittande, regeringen har gjort ett bra eller dåligt jobb. Men en sådan oberoende utvärdering görs inte så hur ska vi lyckas välja rätt?

Okej, jag är lite orättvis här eftersom Riksrevisionen faktiskt har i uppdrag att ”granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används”. Men de granskar ju inte specifikt den sittande regeringen. Dessutom, hur väl når deras arbete fram till väljarna och på ett samlat sätt?

Bra eller dålig?

Det jag söker är en utvärdering av regeringens arbete genomförd av ett oberoende organ. Alldeles oavsett vem eller vilka som gör utvärderingen så bör rapporten vara superenkel. Så enkel att alla kan förstå den. Och den bör komma ut i god tid före ett riksdagsval.

Partiet/partierna som bildar regering har ju även gått till val på vissa punkter. Jag vill veta resultatet de har åstadkommit. Har man lyckats uppnå det man lovat? Varför? Varför inte? Det vill jag ha svar på, och inte av tyckare utan professionella utvärderare.

Jag träffade en känd kommunpolitiker i min hemstad Kungsbacka för ett par dagar sedan. Han hade talat med en landstingspolitiker som berättade att han gick till val på att åstadkomma förkortade vårdköer. Kommunpolitikern tyckte detta var lite skoj eftersom just vårdköerna hade ökat under de två senaste mandatperioderna – med landstingspolitikern vid makten.

Den oberoende utvärderingen av regeringen får gärna inkludera ekonomi, men också andra aspekter. Hur har arbetslösheten tacklats under den senaste mandatperioden? Hur ser tillväxten ut och finns det förklaringar till att landets ekonomi inte utvecklas som förväntat? Hur hanterar regeringen skuldsättningen – har skulden ökat eller minskat? Har medborgarna det bättre eller sämre än förra mandatperioden?

Eftersom jag själv saknade en genomgång av hur Alliansen har lyckats under dessa, snart åtta år, blev jag extra glad när jag fick syn på Henrik Mitelmans artikel i Dagens Industri. Inte för utfallet, utan för det faktum att någon faktiskt gjort ett seriöst försök att utvärdera regeringens arbete och förklara det enkelt.

Mitelmans dom är att Alliansen har lyckats mycket väl i en jämförelse med EMU-länderna. Valet att jämföra med just EMU-länderna kan möjligen ifrågasättas, men att i varje fall jämföra Sverige med andra europeiska länder är en bra start.

Jag är nog inte den ende som redan tre veckor före valet har tröttnat på politiker och jag tror dessvärre att det kan påverka valdeltagandet. Kanske hade det sett annorlunda ut om vi faktiskt hade fått reda på om regeringen gör ett bra jobb eller inte. I näringslivet revideras bolagets verksamhet årligen av revisorn som redovisar resultatet och gör det begripligt för ägarna. Varför sker det inte på samma sätt kring statens verksamhet?

Behövs en oberoende granskning av hur bra jobb den sittande regeringen gör?

Visa resultat

Världens börser – dyrt och billigt

Det går ingen nöd på svenskens börshumör. Stockholmsbörsen är hittills i år +9,7 procent inklusive utdelningar och flera börsraketer eldar på riskaptiten hos såväl små som stora investerare. Är du en av de som tycker att svenska aktier har dragit iväg lite för mycket och söker andra hamnar att tryggt segla in i? Då ska du läsa vidare.

Det talas om aktier lite överallt nu för tiden. Annat var det för fem-sex år sedan då många – brända av finanskrisen – skydde aktier som pesten. Tongångarna nu är positivare och under de senaste taxiresorna så har diskussionen med chauffören påfallande ofta glidit in på aktier. Och snabba klipp.

Om man är optimistisk så finns det fortfarande utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsen. Optimisten inser att marknaden tenderar att överreagera i såväl uppgångs- som nedgångsfaserna – en av de mest repetitiva företeelserna på finansmarknaderna. Men om man vill undvika de värsta nedgångarna bör man definitivt sälja en aktiemarknad när priset för marknaden dividerat med det bokförda värdet för densamma (sk. price-to-book, P/B) överstiger 25 procent över det historiska medelvärdet under de senaste tio åren.

Om man gör den övningen för Stockholmsbörsen så finns det utrymme för en uppgång på hela 21 procent innan man definitivt bör hoppa över bord. Samma resonemang gäller för övrigt när det gäller vilka marknader man bör köpa i. 

Det finns såklart mer använda argument för en fortsatt börsuppgång. Ett är att räntorna är rekordlåga och förväntas förbli så för lång tid framöver, ett annat att den glödheta fastighetsmarknaden har gjort fastigheter inte är den trygga tillflykt de annars brukar vara. Den som vill ha avkastning tvingas därför till aktier, tenderar många att resonera.

Men negativa signaler saknas inte. Exempelvis är Citigroups ”Surprise Index”, som mäter utfall på en rad ekonomiska data mot marknadens förväntningar, för Sverige i en fallande trend. Längre perioder med sämre utfall än vad marknaden förväntat sig indikerar att bolagen lyckas sämre än vad marknaden tror och brukar leda till sjunkande börskurser. Svenska inköpschefer är dessutom mer negativa det senaste kvartalet än under det senaste året – en annan faktor att ta på allvar. Sentimentet bland insynspersonerna har också varit negativt under en längre period vilket är en tidig indikation på sjunkande börskurser.

Så även om det finns utrymme för uppgångar på Stockholmsbörsens så bör optimisten ta de negativa signalerna på allvar.

Men nu till hur priserna ser ut på världens börser. Jag antar att du, som de flesta, hellre köper marknader på rea än till överpriser. Sammanställningen nedan visar hur stor avvikelse det är i nuvarande värdering i jämförelse med det tioåriga snittet. Ju högre avvikelsen är desto dyrare är marknaden och vice versa. Och det finns ett flertal marknader där det råder rea nu.

Dyra marknader hittar vi i USA, Sydafrika, Malaysia och Tyskland. Skulle jag välja en av dessa marknader att investera i så skulle det bli Malaysia eftersom insynspersoner just i Malaysia indikerar fortsatt stigande kurser.

Men det är som sagt gott om rea-marknader. Om du har varit med på uppgången i mer ”kvalitativa” marknader så kan det finnas anledning att istället välja marknader som Kina, Ryssland, Spanien, Polen framöver. Men möjlighet till god potentiell avkastning kommer till en risk – i flera fall politisk risk.

Du kanske noterar att värderingen av den Kanadensiska marknaden är under sitt historiska snitt. Det är intressant på grund av likheterna med sin granne USA samtidigt som kanadensiska aktier inte har hängt med uppgångarna där. Inga garantier finns, men jag förväntar mig att kanadensiska marknader ”konvergerar” mot värderingsutvecklingen i USA. I så fall kommer vi få se fortsatta kursuppgångar i Kanada.

Så här ser nuvarande värdering ut i förhållande till snittet under de senaste tio åren på ett urval marknader:

Land Avvikelse från historisk (10 år) snittvärdering i %
USA 13%
Sydafrika 10%
Malaysia 6%
Tyskland 6%
Världen 4%
Holland 4%
Schweiz 4%
Sverige 3%
Turkiet 0%
Storbritannien -2%
Kanada -2%
Hongkong -4%
Australien -5%
Frankrike -6%
Japan -9%
Sydkorea -11%
Indien -12%
Singapore -15%
Polen -19%
Italien -21%
Spanien -23%
Kina -28%
Ryssland -38%

Marknader med negativ avvikelse från sitt historiska snitt ska betraktas som relativt ”billiga” medan de med positiv avvikelse som relativt ”dyra”. Ju längre ifrån sitt historiska snitt desto mer billig eller dyr.

Vilken marknad föredrar du?