Insiderkollektivets analys av börsen

Trenden bland börsbolagens insynspersoner just nu är såväl positiv som negativ beroende på vilket tidsperspektiv man tar. Häng med och se varför det just nu ger en viktig signal om Stockholmsbörsens färdriktning.

Stockholmsbörsen har skördat stora uppgångar sedan i november 2008 då den stora vändningen kom i kölvattnet av finanskrisen. Sedan dess är uppgången över 200 procent med återinvesterade utdelningar och den rådande trenden är positiv. Och många faktorer bidrar till denna trend; ett ihållande globalt lågränteläge, många stora uppköp till redan höga värderingar och rekordmånga börsnoteringar.

Men ändå, eller kanske just därför, glider många samtal jag har haft den senaste tiden med framgångsrika placerare in på frågan om när nedgången med stort N kommer.

Det var ett tag sedan jag skrev här, men med tanke på det rådande börsklimatet tyckte jag det var extra viktigt att dela med mig av hur insynspersoner just nu agerar.

Att insynspersoner själva gör bra aktieaffärer i det egna bolagets aktie har en överväldigande majoritet av den vetenskapliga forskningen på området kunnat visa. Slutsatsen står dessutom stark oavsett geografisk marknad och undersökt tidsperiod. Men som kollektiv är deras agerande även en bra indikator för framtida börsrörelser. 

Men innan jag går in på min syn är det viktigt att slå fast vad vi ska ha indikatorn till. Försöker vi förutspå eller förstå börsens kortsiktiga eller långsiktiga rörelser? Jag tror att de flesta med mig söker svaret på frågan ”när ska jag vara inne på börsen och när ska jag försöka vara ute?”. Åtminstone är det den frågan de allra flesta borde vara intresserade av.

När vi använder insiderkollektivet som en börsindikator släpper vi allt fokus från vilken specifik insynsperson som gör affären och i vilket bolag. Det blir då ointressant. Vi jämställer vd i börsens största bolag med specialisten i ett mindre IT-bolag. Vi jämställer stora affärer med små och vi bortser från deras tidigare ägande. Om vi vill hitta specifika affärer att ta rygg på är det just sådana aspekter som är avgörande.

Från och med nu blir insiderkollektivet en slags monsteranalytiker över börsens rörelser. I denna kontext tar kollektivet i investeringsbeslut hänsyn till de generella värderingarna på börsen, makrofaktorer, ränteläget och så vidare.

När jag arbetar med insiderkollektivet som en indikator tittar jag på andelen köpaffärer i relation till alla aktieaffärer av insynspersoner i ett mått som jag kallar för insidersentiment. Jag ska säga det direkt – sentimentet under en enskild månad är normalt helt ointressant. Observationer av insiderkollektivets agerande under enskilda månader ger ingen indikation om framtida börsrörelser.

Nedanstående figur får spegla denna synpunkt.

Min egen erfarenhet är att sentimentet på 6- respektive 24 månader är det intressanta. Sentimentet under de senaste 6 månaderna säger hur den kortsiktiga trenden ser ut. Den kortsiktiga trenden är viktig då den fångar upp när vändningar sker i den långsiktiga trenden som ju är den som jag egentligen är intresserad av. Sentimentet under de senaste 24 månaderna säger följaktligen hur det långsiktiga insidersentimentet ser ut.

Insiderkollektivet är en varelse som går emot marknaden. Insiderkollektivet köper när den allmänheten säljer och säljer när allmänheten köper. De köper före uppgångar och säljer före nedgångar. De köper när det är relativt billigt och säljer när det är relativt dyrt.

Men, hur prickar vi in en kommande börsnedgång genom att titta på det långsiktiga insidersentimentet? Jo, vi vill se en negativ trend i det långsiktiga sentimentet åtföljt av en positiv trend i det kortsiktiga sentimentet. Då är vi nära en nedgång. Detsamma gäller för övrigt för en uppgång.

Så, låt oss se efter – fungerar verkligen insiderkollektivet som indikator för framtida börsrörelser? Döm själv av nedanstående figur som visar kort- och långsiktigt sentiment under perioden 1994-2014. Sentimentet visas på den vänstra skalan och Affärsvärldens generalindex på den högra.

Redan i denna, ganska enkla form, fungerar insiderkollektivets agerande väl för att förutspå de större svängningarna. Bilden kan exempelvis kompletteras med att studera kapitalflöden från insiderkollektivet över samma tidsperioder och annan information. Poängen är att om vi följer det långsiktiga insidersentimentet så kan vi undvika att följa med under merparten av de flesta rasen.

Så var står vi idag?

Idag står vi just vid ett negativt långsiktigt sentiment men ett kortsiktigt positivt dito. Insiderkollektivets analys av börsen är alltså ”sälj”. Det innebär alltså att börsen bör stå inför en större nedgång. Det är omöjligt att säga exakt när den kommer att ske och jag har tidigare gissat att det ska ske i slutet av maj. Det ser nu ut att ske någon månad senare.

Oavsett om jag får rätt eller fel i ovanstående syn så står vi inför en spännande sommar på börsen – särskilt med tanke på riksdagsvalet i september. Med det i vågskålen finns all anledning att följa börsen med ena ögat från solstolen i sommar.

Vad är din syn på börsen framöver?

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

One thought on “Insiderkollektivets analys av börsen

  1. Börsen i sin helhet är övervärderad och skall korrigeras minst 15-20% inom snar framtid, om inte annan substans kommer ut från bolagen som får kurserna i motsatt riktning. Tyvärr så finns det inga andra alternativ till aktier förtillfället och detta bidrar till att kurserna är kvar på höga nivåer. Politisk instabilitet i höstens val kommer med säkerhet att ge en korrigering om det inte skett innan.

Lämna ett svar till Clas Fougner Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *