Brevet som fondbolagen borde skriva…

Har det hänt dig att du fått ett brev från en leverantör där de meddelar dig att priset på din tjänst kommer att höjas på grund av ökade kostnader? Det händer mig oftare än vad jag hade önskat – och dessvärre även som ansvarig för ett fondbolag.

Egentligen är det inte särskilt konstigt att priserna på de varor och tjänster som vi köper stiger – kostnaderna för att skapa dessa varor och tjänster i form av bl.a. löner och material stiger så varför inte!?

Den senaste tiden har jag fått dessa meddelanden om ökade kostnader för en del tjänster som mitt fondbolag betalar. Fondbranschen går bokstavligen på knäna och de flesta mindre fondbolag gör löpande förluster i sina verksamheter. Sedan finanskrisen har regelverken skärpts upp på en sådan nivå att varje fondbolag tvingas utrusta sig med en bättre advokat på en halvtidstjänst för att klara att efterleva regelverken ordentligt. Personligen tycker jag utvecklingen på detta område är naturligt och bra för att det stärker konsumentskyddet, men gemene man bör förstå är att detta slår oproportionerligt mot mindre aktörer. Bankerna skrattar hela vägen tillbaka (!) till banken eftersom detta är småpotatis i deras resultaträkningar. Det späds ut på så stora intäkter att det inte spelar någon roll.

Problemet med ökade krav på fondbolag är inte kraven i sig utan att det riskerar att slå ut merparten av de mindre fondbolagen med ett minskat utbud av bra spetsprodukter som naturlig och olycklig konsekvens.

Den ensidiga diskussionen kring fondavgifter fortsätter att förbrylla mig. Aktivt förvaltade fonder (oftast med relativt höga avgifter) jämställs dagligen med indexfonder (oftast med låga avgifter). Det är konstigt eftersom den förstnämnda gruppen faktiskt försöker slå index medan den andra accepterar att ständigt förlora mot index. Okej, säger nån, men studier visar att de flesta aktivt förvaltade fonderna inte håller vad de lovar. Well, rätt få aktivt förvaltade fonder säger uttryckligen att de kommer slå index, men de försöker i varje fall…

Men oavsett, hur ofta har du läst i en tidningsartikel om vad du egentligen får för den avgift du betalar? Du får en förvaltningstjänst och en månadsrapport. Du får också en halvårsrapport och du får en årsrapport från fondbolaget. Om du exempelvis sparar 100 000 kronor i en fond med en årsavgift på 1,5% så betalar du drygt 120 kronor per månad för denna tjänst.

Men det värsta är inte att denna ringa månadskostnad för en kvalificerad tjänst aldrig lyfts fram utan att medelsvensson torskar på börsen varje år. Jodå, du läste rätt. Medelsvennen har en utveckling i sin portfölj som är betydligt sämre än börsen. Men det har du inte heller läst någonstans. Och det är förstås sant – det säljer inga lösnummer. Det heller.

Det är nog dags för fondbolagen att skriva brevet till andelsägarna där de meddelar att avgiften på fonden har höjts för att kompensera för ökade kostnader på de tjänster som köps in för att förvalta andelsägarens pengar. Alla andra leverantörer skriver sådana brev så varför skulle inte fondbranschen kunna skriva dem?

Okej, det finns en stor svaghet i min argumentation – bankerna. För bankernas fondverksamheter är rena sedelpressen så de ska definitivt inte skriva brevet till kunden.

Men din bank läser nog inte min blogg ändå…

GHP: insiders fortsätter köpa, kursen stiger

När jag senast kommenterade Global Health Partner hade aktien repat sig något från den störtdykning som den gjorde från ungefär 5 kronor då jag skrev om den första gången till 3,40. En kvartalsrapport för det andra kvartalet som kom in betydligt sämre än en del investerare hade väntat sig tog bort alla köpare och flera aktieägare sprang mot utgången.

Det blev då som det så ofta blir när många vill sälja en aktie samtidigt – en överreaktion. När nu insiders fortsätter att öka sina innehav – nu senaste när den största ägaren köpte motsvarande 3 procent av alla utestående aktier i bolaget – så stiger kursen igen. Kursen står nu högre än när jag utnämnde den till månadens insideraktie i InsiderAnalys. Under kortare perioder under dagen idag handlades aktien idag till 5,35 kr.

Vad lär man sig av detta? Aktiemarknaden är inte en plats för flyktiga och snabba beslut – det är en plats där resonemanget istället ska kretsa kring långsiktiga investeringsbeslut där man resonerar i termer av att köpa en del av ett sunt företag med god potential att växa och därigenom generera såväl utdelningar som en stigande aktiekurs. Utan att gå in på detalj kring GHP-aktien är jag övertygad om att det är en aktie som har stor potential till att fortsätta sin återhämtning.

Jag har själv bedrivit en hel del forskning kring hur marknaden reagerar på såväl positiv information och det finns en viktig gemensam nämnare: marknaden överreagerar på all information!

Det ska bli extra intressant att följa aktiens framfart framöver, men det köp som gjordes den 14 september av storägaren Bo Wahlström via bolaget Metroland BVBA och som uppgick till 2 miljoner aktier är en ytterligare indikation att något positivt är på gång.

Men glöm inte hur jag alltid har propagerat: insiders agerar alltid före något är på väg att ske; vanligen 3-6 månader. Om vi ska tro det större köp på 2,7 miljoner aktier som Wahlström gjorde i mitten av juni så är den tiden nu…

Börshimmelen en insiktsfull person mindre

Det har varit en känslomässig ”eye-opener” vecka. Framförallt har den innehållit sjukdomar hos personer jag håller av och den kulminerade i bortgången av en person som jag hyste den största respekt för.

Jag upplever ofta att såväl experter som det mediala körslaget sjunger samstämmigt om börsen i ”En slank dom hit, och en slank dom dit, å en slank dom ner i diket…”. Flockbeteendet på börsen är både väl etablerat som väl dokumenterat och att det råder en politisk korrekthet även på börsen råder det inget tvivel om.

Stefan Axenram har i dagarna gått ur tiden och han var allt annat än en politiskt korrekt börsanalytiker. Med en stor portion insikt och mycket god kunskap gjorde han sina egna analyser – som ofta hamnade på tvären med den samlade börskören. Och han hade dessutom rätt.

Jag träffade Stefan för fyra år sedan genom en gemensam bekant. Stefan var under många år förvaltare, men hade sedan ett par år dragit sig tillbaka och betraktade världens ekonomier, speciellt genom sajten ”Börslänk” – där han skrev uppskattade analyser för en stor skara som följde hans analyser noga.

Jag minns våra trevliga samtal. Jag minns dem väldigt väl eftersom dom inte liknade några tidigare samtal jag haft om börsen och om världens ekonomier.

När journalister viftade bort problemen med den ekonomiska ställningen i flera europeiska länder finansiella varnade han för att det var en riktigt svår situation. Och att den var på god väg att försämras ytterligare. Och nog fick han rätt alltid. När vi talades vid i mars 2011 berömde jag honom för hans träffsäkra analyser om krisekonomierna så försäkrade han mig om en enda sak: ”det blir mycket värre!”.

Han var en insiktsfull person som med sin djupa kunskap om de finansiella marknaderna ofta hade analyser på tvären med den övriga finanskåren. Men oftast fick han rätt.

Med djup kunskap finns förmågan att göra insiktsfulla analyser. Och där denna förmåga finns är det inte farligt att gå emot den stora massan – det är en plikt. Den plikten tog Stefan Axenram på allvar. Jag kommer sakna hans förmåga att gå emot massan när han visste bättre.