Insidertrenden – var är vi på väg?

Hur insiders som kollektiv agerar har varit en bra signal om var börsen är på väg. Så vad visar insiders agerande den senaste tiden, och vad innebär det för vad vi kan förvänta oss av börsen framöver? Om detta tänkte jag att detta inlägg ska handla.

Den senaste tiden har börserna runtom i världen visat hygglig styrka – Stockholmsbörsen är inget undantag. Och det är egentligen mer positivt än vad man vid en första anblick kan tycka. För negativa tecken saknas knappast utan såväl kriser i flera EU-länder som en sänkt tillväxt i Asien och en oro över den amerikanska ekonomin är alla ingredienser som kan få den globala köttgrytan att skära rejält i redningen.

Men börserna stiger alltså.

Jag tänker inte analysera närmare vad det kan bero på mer än att det sedan ganska lång tid har flyttats stora kapitalflöden in i ränteprodukter. Endast en mindre justering över till mer riskfyllda placeringar som aktier kan då relativt snabbt leda till att dessa tillgångar stiger i värde. Dessutom ser värderingarna i aktier – exempelvis om man väljer att titta på nyckeltal som price-to-book – mycket attraktiva ut för tillfället. Om vi kombinerar detta med att marknaden hyser stor tilltro till att finansministrarna i EU löser de mest akuta problemen och att politikerna i USA kommer överens så har vi nog en rimlig förklaring till att börserna kan stiga trots att riktigt negativ information samtidigt finns.

Om vi istället riktar uppmärksamheten mot insiders – vad gör dem just nu?

Under november har aktiviteten ökat en del från föregående månad vilket är helt normalt eftersom oktobermånader är rapportmånader. Som jag tidigare har skrivit så beror den låga aktiviteten under en rapportmånad på att insiders har handelsförbud 30 dagar före en rapportdag samt själva rapportdagen. Aktiviteten under november landade i varje fall på 3% vilket är ganska normalt – det historiska snittet sedan 1991 är 3,2%. Av de som var aktiva under november var 70% av deras affärer ”köp” av den egna aktien. När jag tittar på vilka affärer som har gjorts kan jag konstatera att många har köpt mindre poster efter rapporterna.

Detta märks extra tydligt om man tittar på de affärer som VD:ar har gjort. Totalt har 20 VD:ar varit aktiva varav 16 har ökat sina innehav. Det är relativt mycket när 20 VD:ar är aktiva under en enskild månad. Däremot var deras affärer under månaden överlag mycket små så de signalerar inte särskilt mycket.

Okej, det var november, men hur ser då den mer långsiktiga trenden ut?

Låt mig backa till sommaren 2011. Från juni 2011 fram till och med december samma år så ökade insiders sina innehav med över 4 miljarder netto vilket är en ganska stor ökning om man går tillbaka historiskt. Omkring 80% av alla insiders affärer under denna period var ”köp”. Sådana längre sammanhängande perioder av insiderköp är ganska ovanliga och sist det skedde var under 2008 då insiders köpte mitt under brinnande finanskris, för övrigt ett mycket fint exempel på att insiders som investerare är ”contrarian”. Det klassiska är att insiders ökar sina innehav när andra minskar dem och tvärtom.

Hur som haver, 2012 har varit blandat från insiders där tillfälliga nedgångar har utnyttjats till att öka innehaven. Där vi nu står är ett sådant läge när insiders förväntar sig en längre uppgångsfas. De tunga insiderköpen under 2008 åtföljdes av en längre uppgångsfas och allt är upplag för att det ska bli fallet även denna gång. Om man vill ha ytterligare stöd för detta ”mönster” kan man gå tillbaka till hur insiders agerade efter IT-bubblan – även denna gång ökade insiders sina innehav kraftigt. Och vad hände sedan? Jo, en fem år lång uppgångsfas följde för Stockholmsbörsen.

I nedanstående figur kan ni själva se hur insiderkollektivet har agerat sedan 1994. I figuren återspeglas OMXS30-indexet samt insidersentimentet som ett ”rullande” 12-månadersindex. Sentimentet är snittet av andelen köp i förhållande till samtliga aktieaffärer av insiders i sina egna bolag.

Den senaste tiden finns det ingen klar trend i hur insiders agerar som kollektiv. Negativt? Inte alls, det är mycket positivt!

Jag är inte särskilt förvånad över att insidertrenden är något diffus. Tvärtom ser jag det snarare som ett ganska tydligt tecken på en uppgång som inte riktigt än har inträffat. Den uppgång som jag nu talar om kommer sannolikt innebära ganska kraftiga börsuppgångar, sannolikt minst 25 procentenheter och det skulle inte vara en total överraskning om det blir det dubbla. När dessa uppgångar väl kommer på allvar så förväntar jag mig att insiders successivt kommer att minska sina innehav. Och, om man tror att insidertrender upprepar sig så kommer börsen därefter ”toppa” när insiderköpen sjunker till en mycket låg nivå.

Precis så har det sett ut historiskt och det mesta talar för att det blir så även denna gång.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

2 thoughts on “Insidertrenden – var är vi på väg?

    • Shaz, Medivit ser intressant ut ur ett insiderperspektiv. Det som gör det lite svårare att bedöma är att den största ägaren sålde en ganska ordentlig post aktier i början av 2011. Sedan dess är dock bilden positiv och givet hur ägandet har ändrats under 2012 ser det bra ut. Men det är alltså en snabb-analys. Hälsar, Erik

Lämna ett svar till Shazdeh Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *