”Börsen ska ner till årsskiftet…”

Ska man tror er – mina trogna läsare – så ska börsen gå ner under den resterande delen av året. Och ganska mycket faktiskt.

För tre veckor sedan skrev jag ett inlägg med en uppdatering av den gissning ni gjorde under sommaren om hur börsåret 2012 skulle sluta. I samband med inlägget frågade jag också hur ni nu tror att året slutar. Svaren visade en ganska entydig bild.

När jag ställde frågan den 22 oktober stod indexet OMXS30 på 1067, vilket nästan exakt då var en uppgång på 8% eftersom indexet vid föregående årsskifte stod på 988.

Flest gissningar från er, nästan häften av de som röstade, var att börsen vid årsskiftet kommer att stå på mellan -5% och +5%. Det innebär alltså att hälften gissade att börsen ska ned med minst 3 procentenheter från nuvarande nivå, men i praktiken betydligt mer än så. Och faktum är att börsen faktiskt är ned med 1,6% sedan dess…

Vi är just nu inne i en högintressant börsperiod med en omvald president Obama med sina utmaningar med det omtalade budgetstupet, med en grek-kris som alltid känns aktuell och med många kvartalsrapporterande bolag.

Om jag ska ge mig på att snabbsummera Stockholmsbörsen så ser det ut som att aktörerna är i ett vänta-och-se läge där värderingarna är relativt låga, men förväntningarna på bolagen är ännu lägre ställda. Därför är det min bedömning att det finns mycket goda förutsättningar för positiva överraskningar framöver.

När jag tillfrågade er om hur Stockholmsbörsen slutar i detta inlägg under sommaren så gissade ni i snitt på +0,41%. Och vem vet, kanske blir det där börsen landar till slut?

Snart drag under insider-galoscherna igen…

Insiders har varit passiva under oktober. Men var icke orolig, under november blir det drag under galoscherna igen!

Ni som har läst mina inlägg här tidigare om insiders vet att de ibland har handelsförbud i sin egna aktie. Sanningen är att de bara får handla i sin egna aktie under två tredjedelar av året. Och egentligen oftast inte ens det.

Enligt insiderlagstiftningen är det förbjudet för en insider att handla i bolagets egna aktie under 30 dagar före en kvartalsrapport samt själva rapportdagen. Det innebär alltså i praktiken att handelsförbudet gäller för var tredje månad. Dessutom får en insider inte handla när han/hon har tillgång till sådan information som om den blev publik väsentligt skulle vara kurspåverkande. Sådan information finns i bolaget från tid till annan och förhindrar i praktiken insidern från att agera. Om de vill hålla sig till lagen.

Vi befinner oss i slutskedet av rapportperioden för årets tredje kvartal och många insiders har haft handelsförbud. Detta märks i insideraktiviteten under oktober. Under förra månaden var bara 1,65 procent av alla insiders som är registrerade hos Finansinspektionen, FI, aktiva. Det är lågt, men i linje med hur det brukar se ut under oktobermånader även om just oktobermånader är den av de fyra tunga rapportmånaderna under året då insiders faktiskt är som mest aktiva.

Hur aktiviteten har sett ut under oktober och novembermånader speglas i nedanstående figur.

Insideraktivitet under oktober- och novembermånader (1993-2012)

Men räkna med en ökad aktivitet när vi nu går in i november. Ja faktum är att det redan märks. Till och med idag har 0,5 procent varit aktiva under inledningen av november. Och det lär bara vara början.

Så att det blir ökad aktivitet i deras handel av den egna aktien är det ingen tveksamhet om. Och HUR de agerar efter en kvartalsrapport är extra viktigt att hålla koll på eftersom det blir relativt tydligt vad de tror om bolagets framtidsutsikter.

Men vad gör dem för tillfället – köper eller säljer dem?

Under oktober köpte de i relativt låg utsträckning, men det går inte att dra några större slutsatser från det på grund av den låga aktiviteten. Och det är ganska uppenbart att det under de senaste månaderna har rått en viss passivitet. Som jag tidigare har skrivit så ökade insiders sina innehav mycket kraftigt under juni-december 2011. En sådan stor ökning som då skedde (nettoökningen uppgick till över 4 miljarder kronor under denna period) är mycket ovanlig och efterföljs nästan alltid av mycket kraftiga börsuppgångar. När insiders har köpt i så stor utsträckning brukar uppgången inledas inom 6-12 månader och pågå under en längre period.

Min uppfattning är att vi endast sett en liten del av den börsuppgång som vi kan vänta oss i kölvattnet av dessa stora insiderköp.

De som har varit aktiva så långt under november är mycket positiva – nästa alla har köpt. Bland annat har VD i Vitrolife köpt efter bolagets kvartalsrapport. En annan som har ökat sitt innehav är Fredrik Lundberg som köpt 1 miljon aktier i Holmen.

Hur insiders agerar under resten av månaden återstår att se, men jag kan garantera betydligt bättre drag än det varit under oktober.