Kunskap är nyckeln…

I måndags, den 15 oktober, släppte Fondbolagens Förening sin rapport ”Kvinnor och män som fondsparare 2012”. Underlaget till rapporten är en undersökning som föreningen har genomfört tillsammans med TNS Sifo Prosera där man tillfrågade 1 437 privatpersonerna i åldrarna 18-74 med en deklarerad inkomst kring sitt fondsparande. Svaren är intressanta men samtidigt alarmerande.

Fondbolagens Förening är en organisation dit många av Sveriges fondbolag är anslutna. Organisationen publicerade i början av veckan sin årligt återkommande rapport kring fondsparandet och visar som vanligt tydliga skillnader mellan kvinnor och män i sitt sparande. Skillnaderna är stabila över tid och oberoende av klimatet kring fondsparande generellt.

Kvinnor tar lägre risk, lyssnar mer på rekommendationer från människor de känner och placerar i större utsträckning i fonder än direkt i aktier.

Män? Högre risk, litar mer till den egna förmågan, investerar hellre i aktier och går mer på aktietips och rekommendationer i tidningar och på aktiesajter.

Det är nog lite som med bilkörning. Kvinnor håller bättre avstånd, kör försiktigt och långsammare. Men kommer ändå fram till målet. Män kört fort, hetsigt och kommer snabbare fram. Men med lite krockskador.

För en aktieperson, och särskilt som ”gammal” forskare, är det naturligtvis extra intressant med undersökningar. Men frågan är hur det är ställt med kunskapsnivån kring fondsparandet hos gemene man?

Två saker som rapporten visar på oroar mig:

1. Bara tre av tio fondsparare, såväl bland kvinnorna som männen, känner till att förvaltningsavgiften alltid är avdragen när fondens avkastning redovisas. Ännu konstigare blir det mot bakgrund av att samma sparare anser att avgifter, tillsammans med fondens risknivå, anges som den viktigaste informationen vid val av fonder.

2. Bara 10% av spararna i premiepensionssystemet känner till att fondavgifterna inom premiepensionssystemet är kraftigt rabatterade. Ännu värre är att kunskapen hos kvinnorna är på 7%.

Från ovanstående ganska dystra resultat drar jag slutsatsen att svenska fondbolag har en omfattande informationsinsats framför sig. Men jag kan också konstatera att såväl Pensionsmyndigheten som politiker har ett stort ansvar för den bristande kunskapen som spararna i premiepensionssystemet har. Är det inte ett misslyckande med gigantiska proportioner om bara var tionde vuxen svensk vet att staten är en av de bästa avgiftsförhandlarna som finns?

Här snackas det om Normanbelopp när spararna inte ens vet hur avkastningen redovisas, hur avgifterna tas ut eller beräknas. När fondspararna sparar i fonder via sin bank betalar de gladeligen ett par procentenheter på det sparade kapitalet per år. Varför? De får aldrig informationen om hur hög avgiften är. Men när de ska spara utanför den egna banken, utan rådgivaren ”Roger” att hålla i handen blir de snabbt misstänksamma och frågar misstänksamt –  ”Hur hög är avgiften egentligen?”.

Om de hade vetat att den l-ä-g-s-t-a rabatten som de får via spararande i premiepensionssystemet är 65% så hade det nog varit en annan femma.

Med en bakgrund inom forskning och utbildning tar jag gärna en undervisande ”hållning” vid de tillfällen när jag presenterar mitt egna bolags fonder till kunder. Jag berättar gärna om snittavgifterna som olika aktörer tar ut. Och jag berättar gärna om varför de flesta fondbolag ”bara” tar ut en hög fast avgift. Om de hade trott på sin förvaltning hade de sänkt avgiften och givit sig själva möjligheten att ta ut en rörlig avgift när fonden utvecklas bättre än index, och på så vis suttit i samma båt som kunden. OCH, om politikerna hade velat att skattebetalarna hade velat uppskatta premiepensionssystemet så hade de säkert berättat om den fenomenala förhandlingen som de har lyckats med när de har pressat fondavgifterna i premiepensionssystemet.

Men det är inget du kommer att höra i en regerinsgförklaring.

Läs hela rapporten från Fondbolagens Förening här…

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *