Uppdatering: aktietips

Under fliken ”Full disclosure” har jag idag uppdaterat utvecklingen för ”aktierekommendationer” givna av mig vid större presentationer/debatter. Inga insiders i de bolag som återfinns ibland dessa rekommendationer har varit aktiva under den senaste månaden.

De rekommendationer som jag gav vid placeringskvällen den 21 februari i år har utvecklats riktigt dåligt – betydligt sämre än index. Rekommendationerna från mina kollegor på scenen den kväll har dock utvecklats lite bättre – bäst de från Henrik Lindquist (Enter Fonder) vars rekommendationer har tappat 1 procent och således är 2 procentenheter bättre än börsen.

Men rekommendationerna var givna på ett års sikt så jag har tiden på min sida – än så länge 🙂

HQ och fjädrar i hatten

Så här i påsktider är det på sin plats att ta upp det här med fjädrar. I hatten. Frågan är om det var en fjäder i hatten för de som satt i styrelsen för HQ Bank innan det blåste till.

Att få ett prestigefyllt uppdrag kan ibland sägas vara ”en fjäder i hatten” och det gäller inte minst en plats i en styrelse. Men jag frågar mig om en styrelsepost i ett börsnoterat bolag är att betrakta som en fjäder i hatten? Är det något som man gärna vill ha för att kunna visa upp för sina vänner likt en jakt-trofé och skyndsamt inkorporera uppdraget i meritförteckningen? Ibland undrar man om styrelseledamöter vet vilket ansvar de har.

Fjädrar för en hatt?

När jag följer bevakningen kring HQ, de indragna tillstånden, och efterspelet så liknar det en gigantisk sörja där alla skyller på varandra och det leder till många frågor – några är de ovanstående.

Jag ska erkänna att jag inte är en expert på Aktiebolagslagen och inte heller på alla turer kring HQ-debaclet. Men det krävs inte heller någon expert för att komma snabbt till slutsatsen att det har gått helt galet till på HQ. Det är uppenbart att många högt upp i organisationen och styrningen av den har haft en dålig kontroll/översikt över verksamheten. Och vad värre är att det ibland förefaller som att information har mörkats.

Utan att gå in på massa tråkiga detaljer om hur portföljen ska värderas eller inte värderas, eller om bolagets revisorer har rätt eller fel, så kan man konstatera följande: bolaget har inte haft en fungerande riskhantering och de har inte heller kunna bedöma risken i den tradingportfölj som man hade. Och det är ju ganska allvarligt eftersom det inte bara visar sig i efterhand att man inte korrekt värderade tradingportföljen, utan att hela bankens överlevnad var satt på spel. Och det under relativt lång tid.

Styrelsen i HQ Bank har naturligtvis ett ansvar för alla delar som gäller verksamheten. Styrelsen ska generellt inte bli operativa men bör oavsett ha en god överblick och kontroll över hur det är ställt i alla bankens delar. De ska alltså se till att de har den information som krävs för att bolaget ska efterleva regelverk och föreskrifter. Om styrelsen inte får sådana rapporter, eller om de är ofullständiga, så är det deras skyldighet att efterfråga dem från berörda parter (läs ansvariga för respektive område). Och de som satt i styrelsen när tillståndet för HQ Bank återkallades saknar varken kompetens eller meriter – så vad gick snett?

På den intressanta bloggen där före detta HQ-styrelseledamoten Pernilla Ström berättar sin historia från tiden i styrelsen när tillståndet drogs tillbaka, skrev hon igår inlägget ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld, men är ett brott begånget?”. Bland annat frågar hon sig om dåliga affärsbeslut är skäl för brottslig misstanke.

Men frågan är ställd på fel nivå, för om styrelsen hade haft den insyn som de borde haft så hade de ställt frågor till ansvariga för respektive område som hade givit vid handen att något var helt fel. Då hade de också vidtagit nödvändiga åtgärder och då hade dåliga affärsbeslut – dvs. vansinnestrading med bolagets egna kassa – inte lett fram till totalhaveri för bolaget. Och det är styrelsens ansvar att ställa dessa frågor och agera på ett sådant sätt att sådana risker undanröjs.

Och mycket riktigt står det bl.a. följande i FI:s beslut i vilket HQ:s tillstånd drogs in:

Bankens styrelse har en skyldighet att fortlöpande bedöma bankens ekonomiska situation, oavsett om det finns brister i underlaget för styrelsens arbete eller inte. Det är styrelsen som ansvarar för de funktioner i banken som kan ha gett styrelsen bristfällig information. Styrelsen är alltid skyldig att hålla sig underrättad om sådana frågor som rör bankens totala riskexponering. Styrelsen borde således ha uppmärksammat frågan om hanteringen av marknadsrisker och sett över bankens kapitalsituation.

Nu ställdes inte sådana frågor utan istället skyller man på FI för att de inte har talat om vad HQ borde ha gjort. Det är ju helt galet!

Således: styrelsen, vare sig det gäller i HQ eller andra bolag, kan inte skylla på undermåliga underlag. När styrelsen inte får de underlag som behövs för att kunna göra en fullgod bedömning av situationen så ska de kräva att få det. Det är deras uppgift och vad ägarna förväntar sig av dem. Att som styrelse skylla ett undermåligt styrelsearbete på FI rimmar riktigt illa. Särskilt som FI hade uppmärksammat bolaget på bristerna sedan en lång tid tillbaka. Vad mer kan ett bolag som HQ begära än att FI hjälper dem att själva förstå sin verksamhet?

Att sitta i en styrelse är inte en mänsklig rättighet. Att det skulle vara en fjäder i hatten är naturligt. Men det är viktigt att känslan av den merit det innebär att sitta i en styrelse inte tar överhanden från det ansvar som följer med ett styrelseuppdrag och vem de representerar. De som satt i styrelsen för HQ när tillståndet drogs in var kvalificerade, hade god kompetens och var alla godkända av FI. Därför måste de ha ett stort ansvar för det inträffade. För, om inte de har ett ansvar för bolagets haveri, vem har det då?

Är den gamla HQ-styrelsen ansvariga för haveriet och det indragna tillståndet?

Visa resultat

Uppdatering: Apple + insiders

Långfredag och börserna är stängda. Men så mycket tråkigare än så behöver det ju inte bli. Men lite tid till eftertanke är alltid bra.

Igår nådde Apple nytt all-time high och handlades vid USA-börsernas stängning på 633 dollar, eller en uppgång med 1,5 procent igår och yy procent under 2012. Jag har tidigare skrivit om Apples och det faktum att de högt avlönade ledande befattningshavarna äger inget, lite eller klart begränsade mängder av bolagets egna aktier. För mig spelar det ingen roll hur lojala de har varit bolaget – att inte äga aktier när man är en av piloterna i bolaget kan bara tolkas på ett sätt. De är tjänstemän som söker att maximera den egna lönen istället för att arbeta för det som är det bästa för aktieägarna. Ett liknande exempel hittar vi i Sverige där styrelsen i Scania inte äger några större mängder av deras aktie.

Det finns all anledning att återkomma till ovanstående flera gånger framöver.

När det gäller insiders agerande i Svenska aktier just nu så har de börjat april i en positiv anda. Andelen köp ligger just nu på 70 procent. April och maj blir två viktiga, och sannolikt avgörande, månader på hur jag själv ser på ”marknaden”. Insiders har som bekant sålt relativt mycket under de första månaderna av 2012 och fortsatta och tilltagande försäljningar vore negativt. Det jag förväntar mig nu är betydligt positivare insiders under april och maj. Om detta inträffar ligger alla fakta i rätt ordning för en fortsatt börsuppgång under 2012.

Med detta önskar jag er en Glad Påsk! Det är ju det där med att inte lägga alla ägg i samma korg, men det känner ni ju till…